Konferencia FM Camp 2022 sa zameria na energetickú efektívnosť a facility management

Prípadové štúdie a inovácie v oblasti Facility, Property a Energy managementu so zameraním na energetickú efektívnosť budú hlavnou témou dvojdňovej medzinárodnej odbornej konferencie FM Camp 2022.

Konferenciu v dňoch 8. a 9. 9. 2022 v Poprade usporiada popredná softvérová spoločnosť CHASTIA s.r.o.

Prednášky zaujímavých hostí sa počas dvoch dní budú venovať týmto tematickým okruhom:

  • prípadové štúdie a zaujímavé projekty vo FM, PM a EM,
  • využitie IT technológií vo FM, PM a EM, IoT,
  • smart riešenia a energetický management so zameraním na energetickú efektívnosť informačných technológií.

Prečo treba myslieť na energetickú efektívnosť?

Energetická efektívnosť je dnes pre mnohé spoločnosti témou číslo 1. Trh je v rámci nákupu energií nestabilný. Skokový medziročný nárast cien energií bol taký obrovský, že veľa firiem nevie na takúto zmenu zareagovať v dostatočne rýchlom čase. Odhady na rast cien, napríklad plynu v budúcom roku o 60 %, vyvolávajú u odberateľov paniku.

Správať sa energeticky efektívne je preto pre firmy nielen otázka ekologická, ale predovšetkým ekonomická. Pomôcť im pri tom môžu aj moderné technológie, ktoré spoločnostiam pomáhajú riadiť a analyzovať dáta z prevádzky budov.

To, čo sa v minulosti bralo ako niečo nadštandardné (analýza spotrieb či inteligentné riadenie objektu pomocou IoT ), v súčasnosti pomáha objektom v ich prevádzke, a teda napomáha aj zníženiu dopadov z nárastu cien.

Zdroj: CHASTIA

Prečo prísť na FM Camp 2022?

Konferencia si kladie za cieľ prispieť ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu odbornej verejnosti na českom a slovenskom trhu. Zároveň je príležitosťou na vzájomné stretnutie partnerov, dodávateľov i klientov.

FM Camp 2022 sa bude konať v luxusných priestoroch rekreačno-športového komplexu AquaCity Poprad pod končiarmi Vysokých Tatier. Odborný program bude dopĺňať spoločenský večer a večerná párty v priestoroch bazénov Blue Sapphire AquaCity Poprad.

Spoločnosť CHASTIA konferenciou FM Camp 2022 nadväzuje na predchádzajúce úspešné konferencie organizované od roku 2013, FM Camp a Energy Camp, ktoré sa radia medzi najväčšie odborné konferencie v oblasti FM a EM v Slovenskej a Českej republike.

Každoročne sa na nich zúčastňuje viac ako 300 účastníkov z radov vyššieho a stredného manažmentu spoločností pôsobiacich v daných oblastiach, poskytovateľov služieb, ako aj koncových klientov.

Zdroj: CHASTIA

Na konferenciu sa registrujte už teraz na stránke www.fmcamp.sk