Neponúkame lacné, ale kvalitné riešenia (profil spoločnosti JCP Izolácie, a. s.)
Galéria(6)

Neponúkame lacné, ale kvalitné riešenia (profil spoločnosti JCP Izolácie, a. s.)

Od registrácie značky Icopal uplynulo presne sto rokov. Dlhovekosť firmy akoby symbolicky vyplývala z pôvodu staroaztéckeho slova copal, ktoré znamená živica – materiál používaný aj pri výrobe prvého patentovaného hydroizolačného materiálu. Dánska firma však nežije len zo sentimentu tradície. Ako jeden z najväčších svetových výrobcov hydroizolačných a strešných systémov dosahuje obrat viac než 850 miliónov eur ročne a zamestnáva vyše 3 600 pracovníkov. Pred siedmimi rokmi sa spoločnosť dostala i na Slovensko a v stagnujúcom niekdajšom závode JCP (JCP Izolácie, a. s.) v Štúrove spravila poriadny prievan. Nová slovenská akvizícia odvtedy zaznamenáva postupný rast. „Samozrejme, aj nás ťahá stavebnícky boom na Slovensku, pričom uplynulý rok bol pre našu spoločnosť najúspešnejší,“ hovorí obchodný riaditeľ spoločnosti Icopal Kristián Šnírer.

Trh podnietil zmeny

Aby stroj nabral obrátky nastavené podľa aktuálnych potrieb trhu, bola potrebná reštrukturalizácia zastaraného mechanizmu. „Keď sme chceli byť úspešní, museli sme urobiť rozsiahle zmeny,“ hovorí Kristián Šnírer a zdôrazňuje, že zmeny sa kontinuálne uskutočňujú doteraz. „Chceme zákazníkom ponúkať kvalitné výrobky a riešenia, a to sa dá iba prostredníctvom neustáleho zlepšovania našej výroby a produktov.“

K takým zlepšeniam patrila na prelome rokov 2005/2006 i mohutná investícia do modernizácie hlavnej výrobnej linky, na ktorej sa vyrábajú asfaltované modifikované pásy na báze SBS termoplastických kaučukov. Aj prostredníctvom nich sa navýšil predaj tých výrobkov, ktoré majú budúcnosť na slovenskom trhu a zároveň sú už na vyššej úrovni ako štandardný sortiment hydroizolačných materiálov.

Ing. Róbert Izsák,
technický manažér spoločnosti Icopal, a. s.
 Kristián Šnírer,
 obchodný riaditeľ spoločnosti Icopal, a. s

Asfaltované modifikované pásy, uvádzané pod obchodným názvom Elastobity, označuje technický manažér Róbert Izsák za najžiadanejšie riešenia medzi súčasnými produktmi spoločnosti Icopal. Aj tento rok prináša spoločnosť na trh novinky vyvinuté najmä na rekonštrukciu striech v podobe modifikovaných asfaltovaných pásov Polarbit a nových systémových riešení, ktoré predstavujú kombináciu najprogresívnejších materiálov. Ako upresňuje Róbert Izsák, Polarbit sa odlišuje nosnou vložkou a povrchovou úpravou. „Tento druh materiálov sa už osvedčil v zahraničí a v tomto roku ho chceme uviesť aj na slovenský trh,“ hovorí technický manažér, ktorý súčasne upozorňuje na vylepšené parametre žiadaných asfaltových šindľov.

Súčasnú akceleráciu aktivít Icopal-u podnietilo i nedávne otvorenie ďalšej divízie skupiny Icopal v Štúrove na výrobu fóliových systémov, pozostávajúcich zo špeciálnych hydroizolačných materiálov predovšetkým na protiradónovú ochranu spodných stavieb, lešenárskych a podstrešných fólií a parozábran. Vyše 600-miliónová investícia priniesla mestu ďalšiu zamestnanosť a pre firmu nové výrobky do jej portfólia. Čoraz vyššie objemy však predpokladajú aj prijímanie ďalších kvalifikovaných pracovných síl najmä do oblasti logistiky a výroby. Ale to je už otázka najbližšieho vývoja.

Mysli globálne, konaj lokálne

Slovensko má v rámci spoločnosti Icopal postavenie centrálnej jednotky so strategickým dosahom, pretože výrobný závod i obchodné zastúpenie v Štúrove koordinujú trh nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Súčasne ide o akúsi administratívnu kontrolu nad týmto regiónom.

„Približne 40 % výroby zostáva na Slovensku, zvyšok ide do okolitých krajín,“ hovorí Kristián Šnírer. „Navyše, nepredávame len výrobky, ktoré sa vyrábajú v Štúrove, ale aj široký sortiment Icopal-u z celého sveta.“ K nemu patria asfaltované hydroizolačné materiály, čiže SBS a APP modifikované asfaltované pásy, ďalej sú to asfaltové šindle a strešný systém Decra, ktorého základom je oceľová škridla s kamenným zrnitým povrchom. Nechýbajú odkvapové systémy, podstrešné fólie, lešenárske fólie, parozábrany, geomembrány – inými slovami, rôzne fóliové systémy na báze polyetylénu.

K zaujímavostiam vzťahu dánskej matky k stredoeurópskej dcére patrí i nezasahovanie tejto nadnárodnej spoločnosti do lokálneho predaja. A to platí aj pri administratíve, ktorá je eliminovaná na minimum. Naopak, slovenská divízia čerpá z originálneho a úspešného know-how celej skupiny Icopal, ktoré ju posúva na čelo konkurencie. To je podporené aj intenzívnym vývojom.

„Špičkové výskumné laboratóriá hydroizolačných materiálov na báze asfaltov sú najmä v Holandsku a Francúzsku,“ hovorí technický manažér. „Naše laboratóriá zase slúžia na priebežnú kontrolu kvality. Komunikácia s materskou firmou je i v tejto oblasti bezproblémová, a keď žiadame o produktovú novinku z ústredia, okamžite ju máme k dispozícii. Aj preto sme operatívni k zahraničným investorom žiadajúcim vlastné lokálne technologické postupy a materiály. Tento servis im vieme poskytnúť aj vďaka certifikátom kvality podľa najnovších európskych noriem.“

Flexibilnosť spoločnosti s rozširujúcim sa portfóliom v doplnkovom sortimente prináša konkurenčnú výhodu, ale zároveň i zostrenie súťaže v jednotlivých segmentoch. Každý sa snaží ukrojiť si z neveľkého stredoeurópskeho koláča, ale ako zdôrazňuje Kristián Šnírer, patrí to k zdravému rastu firmy, ktorá nechce zaspať na vavrínoch.
 

Ekologický materiál

Asfalt je materiálom s tisícročnou tradíciou, ktorý však u nás čiastočne musí prekonávať predsudky z čias minulých, keď zastaralá technológia pôsobila značne neekologicky. Dnes už pôsobí diametrálne odlišne, čo zaručuje integrovaný systém riadenia v zmysle noriem STN ISO 9001:2000 a STN ISO 14001:2004 s dôrazom na životné prostredie. „Navyše, materská spoločnosť sídliaca v Škandinávii by na prípadné znečistenie životného prostredia bola značne citlivá,“ zdôrazňuje Róbert Izsák. „Asfalt je materiál založený na prírodnej báze, a keby som mal porovnať asfaltové strechy so syntetickými materiálmi, výsledkom by bolo, že asfalt je i z hľadiska svojej životnosti optimálnym riešením.“

Samozrejme, kvalita asfaltu ako hlavnej súčasti produktov musí byť na vysokej úrovni. To isté platí aj pri ostatných surovinách, najmä pri nosných vložkách, kde je kvalita rozhodujúca. Samotný predaj sortimentu od skupiny Icopal sa realizuje cez distribučné firmy, stavebniny a v niektorých prípadoch sa spolupracuje i s realizačnými firmami.

Aby sa zabezpečil obchodný úspech konečného produktu, ponúka spoločnosť aj aplikačné návody, aby sa hydroizolačné výrobky a strešné systémy bezchybne aplikovali na stavbách.

Najdôležitejším motívom firmy je ponúknuť produkt prostredníctvom výhodného pomeru medzi cenou a kvalitou výrobku, ako aj cez projektantov, ktorým Icopal pripravuje rôzne školenia. „Tým chceme povedať, že nie je dôležité mať len kvalitný výrobok, ale aj vytvoriť podmienky na jeho správnu aplikáciu,“ hovorí technický manažér. „Preto sa snažíme motivovať partnerské firmy a pripravujeme im rôzne školenia o našich systémoch.“

Výzvy budúcnosti

Ambície do budúcnosti prirodzene kopírujú súčasné postavenie spoločnosti. „Do roku 2009 chceme byť lídrom na trhu v predaji modifikovaných asfaltovaných pásov,“ jednoznačne vyhlasuje obchodný riaditeľ Kristián Šnírer. „Neustále sa budeme snažiť rozširovať náš sortiment o skupinové výrobky, aby sme ponúkli všetko podstatné a zároveň kvalitné v oblasti hydroizolácií.“

Snaha o invenciu produktov predpokladá i prítomnosť technického a zákazníckeho servisu, ktorý v poslednom období prechádza mnohými zmenami. Firma posilnila svoj technický tím o nových ľudí, ktorí majú zabezpečiť pre projektantov alebo realizačné firmy kompletný servis. Napomôcť má aj úplne nové školiace stredisko, ktoré svojím záberom bude patriť k unikátnym zariadeniam svojho druhu.

Aký časový horizont však dáva spoločnosť stavebnej konjunktúre na Slovensku, ktorá pozitívne vplýva aj na jej ekonomické čísla? „Predpokladáme ešte také štyri až šesť rokov a potom možno príde postupný pokles,“ hovorí Kristián Šnírer. „I v budúcnosti sa však chceme držať nášho kréda – neponúkať lacné, ale kvalitné riešenia. Myslím, že náš smer je správny, čo nám už aj na Slovensku potvrdzuje čoraz viac firiem. Radšej viac zainvestujú, akoby sa onedlho mali pozerať na rozpadávajúcu sa strechu, ktorá ničí ich drahé technológie ukryté v halách. A to je priestor práve pre nás…“

Ľudo Petránsky
Foto: archív redakcie