Najväčší svetový výrobca klimatizačných zariadení LG Electronics vstupuje do oblasti energetických riešení

Spoločnosť LG Electronics (LG) oznámila svoj zámer vstúpiť do segmentu energetických riešení a aktívne tak reagovať na problematiku energie a životného prostredia. Od tohto kroku spoločnosť LG očakáva tržby vo výške 7 miliárd USD do roku 2010. Ďalej očakáva, že do roku 2010 z celkového predaja klimatizačných zariadení stúpne podiel komerčných klimatizačných zariadení z dnešných 30 % na 50 %.

“Prepojením nášho nového podnikania v oblasti energetických riešení s našimi špičkovými klimatizačnými zariadeniami nielen aktívne reagujeme na dopyt po energetickej efektivite a ekológii, ale pripravujeme si základňu pre ďalší rast spoločnosti v budúcnosti, ” povedal Young Ha Lee, prezident a generálny riaditeľ divízie LG Electronics, Digital Appliance Company. “V dôsledku neustále stúpajúcich cien ropy a dramatickej zmeny klímy stúpa aj význam produktov, ktoré šetria životné prostredie a sú energeticky efektívne. Svoju stratégiu ekologického manažmentu spoločnosť LG oznámila prvýkrát v roku 2005 a toto je ďalší krok.”

Od budúceho roku bude spoločnosť LG svoje podnikové aktivity diverzifikovať poskytovaním služieb v oblasti energetiky a energeticky efektívnych systémov. LG plánuje začať s poradenstvom v oblasti energetiky, prostredníctvom ktorého bude rôznym zákazníkom pomáhať s vývojom vlastného ekologického manažmentu. Spoločnosť LG bude spolupracovať so zákazníkmi prostredníctvom komplexného procesu zavádzania energetického systému vo verejných budovách, od návrhu cez plánovanie, objednávku, až po prevádzkový dohľad a údržbu energetického systému. Okrem toho spoluprácou s inými spoločnosťami a akademickými ústavmi posilní svoje kapacity v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť LG zvýši počet pracovníkov zamestnaných v predaji so špecializáciou na technológie o 40 % a počet pracovníkov so špecializáciou na výskum a vývoj o 70 %.

Spoločnosť LG zaznamenala obrovský nárast na trhu klimatizačných zariadení pre domácnosti a to predovšetkým na zahraničných trhoch a už sedem rokov si udržiava svetové prvenstvo vo výrobe domácich klimatizačných zariadení. Vďaka svojej energeticky efektívnej technológii sa jej počas tohoto obdobia rovnako podarilo zvýšiť podiel na trhu komerčných klimatizačných zariadení.

Spoločnosť LG už vyvinula nové hybridné systémy energetických riešení, napr. Hybrid COGEN a Hybrid XEO, ktoré sú dôkazom schopností tejto firmy v oblasti energetických úspor a zníženia nákladov. Nedávno bol uvedený na trh Hybrid COGEN, ktorý zo skvapalneného zemného plynu (LNG) generuje zároveň elektrinu aj teplo. Pri 32% energetickej úspore vykazuje Hybrid COGEN naviac nižšie emisie látok znečisťujúcich životné prostredie, ako napríklad plynný CO2. Hybrid XEO je hybridný klimatizačný systém, ktorý kombinuje klimatizačné zariadenie vybavené vysoko efektívnym a energeticky úsporným prevodníkovým systémom a geotermálnymi čerpadlami, čiže jedným z najmodernejších riešení obnoviteľnej energie. Hybrid XEO znižuje ročnú spotrebu energie približne o 30 %.

Asociácia BSRIA (Building Services Research and Information Association) na základe prieskumu trhu uverejnila správu s názvom Svetový trh pre klimatizáciu 2006, podľa ktorej má trh s klimatizáciou do roku 2010 stúpnuť na 65 miliárd USD, zatiaľ čo trh s energetickými systémami, včítane solárnej, veternej a geotermálnej energie, sa má zvýšiť na 75 miliárd USD.

Zdroj: LG Electronics