Najekologickejšia je betonáreň Holcim Slovensko

Holcim Slovensko získal ako jediná spoločnosť v Európe 2 ocenenia v 3. ročníku súťaže o najekologickejšiu betonáreň. Počas 15. kongresu Európskej organizácie výrobcov transportbetónu (ERMCO) v španielskej Seville prevzal zástupca Holcim Slovensko plaketu za 1. miesto pre betonáreň Holcim v Leviciach a 2. miesto pre betonáreň Holcim v Žiline.

„Holcim Slovensko si uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu a investuje desiatky miliónov korún do jeho ochrany. Ocenenia, ktoré získali naše betonárne, vnímam ako ocenenie nášho zodpovedného prístupu. Zároveň blahoželám všetkým tým našim pracovníkom, ktorí sa podieľajú na výborných výsledkoch našich betonárni, a to nie len v oblasti ochrany životného prostredia,“ povedal po získaní ocenenia predseda predstavenstva Holcim Slovensko Roland van Wijnen. 

Súťaž o najekologickejšiu betonáreň vyhlasuje každoročne Európska organizácia výrobcov transportbetónu (ERMCO). Na Slovensku vyhlásila 1. ročník súťaže v roku 2004 Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu (SAVT). V 3. ročníku vyhodnotil nezávislý audit na základe jej metodiky ERMCO betonáreň Holcim Slovensko v Leviciach ako najekologickejšiu betonáreň. Audit posudzoval úroveň betonární z hľadiska ochrany životného prostredia ako aj preventívne opatrenia, ktoré boli v posudzovaných betonárňach vykonané na zabránenie možného znečistenia všetkých zložiek životného prostredia, a to ovzdušia, vody a pôdy.

Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu (SAVT) je záujmové združenie výrobcov transportbetónu na Slovensku, ktoré bolo založené v roku 1995.  SAVT spolupracuje s ERMCO a má zastúpenie v jeho predsedníctve.

Zdroj: Holcim