Liberálnosť vily na Slavíne
Galéria(4)

Liberálnosť vily na Slavíne

Investori aj architekti si čoraz viac uvedomujú, že kvalita bývania je nielen za múrmi domu, ale hlavne v čare jeho prostredia a v spätosti s ním. Vila, ktorá vznikne na svahovitom teréne v lákavej mestskej štvrti pod Slavínom, je toho dôkazom. No nielen táto črta vily je výnimočná. Autori vytvorili univerzálny otvorený priestorový koncept, ktorý vyhovuje zámeru investora objekt prenajímať. Klient, ktorý si prenajme dom, tak bude mať možnosť spoluvytvárať svoj priestor.


Celková koncepcia vychádzala z viacerých zámerov: zúročenia svahovitého terénu, regulatívov na území a otvorenia priestoru na dva najzaujímavejšie výhľady: smerom na mesto a na Kamzík. Pozemok má lichobežníkový tvar. Keďže uličná čiara zasahuje hlboko do stredu pozemku, objekt sa nachádza v strede parcely.

Autori projektu, architekti Peter Vavrica a Alexandra Vrtáková, objasňujú návrh: „Základným bodom konceptu je otvorenosť vo význame funkcie aj v priestorovom riešení a vo vzťahu ku klientovi. Otvorenosť voči jeho požiadavkám, ale aj požiadavkám doby, ktorá so sebou prináša neustále zmeny a vytvorenie priestoru na ich uskutočňovanie“. Konečná hmota objektu bude syntézou umelého a prírodného prostredia (objektu a terénu). Zalomenie hmoty objektu kopíruje konfiguráciu terénu a splýva tak so svojím prostredím. Šikmé stĺpy odkazujú na nezvyčajnú tektoniku okolitých stromov. Rozvinutý pohľad na kopec, na ktorom sa bude vila nachádzať, odkryje hmotu domu len na úrovni vrchného ustúpeného podlažia. Vila tak zďaleka nebude pôsobiť monumentálne.

Priečny rez

Vila bude mať dve podzemné podlažia, prízemie a ustúpené poschodie. Vo vile vznikne jeden veľký prenajímateľný priestor, kde budú pevne dané len dve jadrá združené so schodiskom. Počet bytových jednotiek a ani ich dispozícia nie sú pevne určené. Pôdorys, ktorý architekti načrtli, je iba návrhom, ako sa dá priestor zariadiť. Zahŕňa tri priestory: spodný dvojpodlažný byt, prízemný byt nad ním a ateliér (resp. extravagantný dizajnovo riešený byt) na najvyššom poschodí. Spodný mezonetový byt charakterizuje voľná dispozícia. Vertikálne jadro so schodiskom sa nachádza v zadnej časti pôdorysu. V ďalšom, prízemnom byte sa počíta s delením priestoru ľahko montovateľnými priečkami, ktoré vymedzia miestnosti nočnej časti. Podobne aj tu bude hygienické zázemie pri zadnej stene. Naopak, v ateliéri sa priestor otvára aj do uličného priestoru a tak sa zázemie dostáva doprostred dispozície. Kuchyňa spolu s hygienou tak vytvoria celistvý biely nábytkový prvok, ktorý kontinuálne prechádza priestorom. Ustúpením podlažia ateliéru vznikne po celej dĺžke a šírke vily terasa.

Vstupy do vily na úrovni 1. NP budú dva: prvý, bližšie k severozápadnej fasáde, sprístupní mezonetový byt a druhý, napravo, prepojí priamo prízemný byt a ateliér schodiskovým ramenom. Prirodzene, vrchné dve podlažia budú mať lepší výhľad, preto sa spodný byt bude orientovať na záhradku. Vila bude na úrovni spodného poschodia do výšky okenného parapetu mierne zapustená do terénu. Dominantami presklenej fasády budú masívne línie v tvare písmena U v dvoch rovinách, ktoré tvoria konštrukciu fasády. Bočné podnože a dve účka budú zároveň oživením rozmerných sklenených plôch. Masívne časti budú pokryté plechom z oxidovanej medi. Presklené časti budú bezrámové, pričom sklá sa zapustia do podlahy a do stropu. Otváracie časti presklenia sa orámujú hliníkovým rámom s modulom 1,5 metra.

Vzhľadom na veľkosť pozemku a svahovitý terén bude strecha domu pochôdzna – plocha strechy sa využije na oddych a rekreáciu. Strecha bude sčasti spevnená a sčasti zatrávnená. Prístup na strechu umožní svetlík nad vrchným ramenom hlavného schodiska.

 
Pôdorys 1. NP

Názov:
Villa, Bratislava Staré mesto
Miesto: ulica Na Slavíne
Investor: súkromná osoba
Architekti: Ing. arch. Peter Vavrica, Ing. arch. Alexandra Vrtáková
Generálny dodávateľ: Irex, spol. s r. o.
Plocha pozemku: 600 m2
Zastavaná plocha: 191 m2
Celková obytná plocha (bez ateliéru): 404,4 m2
Počet bytových jednotiek: 3
Počet parkovacích miest: 7
Začiatok realizácie: 2007
Ukončenie realizácie: 2008
Odhadované náklady: neuvádza sa

Lucia Hakelová
Vizualizácie: Vavrica architekti, s. r. o.