Ing. Jiří Weis

Jiří Weis: Nový obchodný a marketingový riaditeľ spoločnosti HELUZ

Za nového obchodného a marketingového riaditeľa spoločnosti HELUZ bol k 1. máju vymenovaný Ing. Jiří Weis. Ide o dlhodobo pripravovanú zmenu, doterajší obchodný a marketingový riaditeľ Petr Stejskal sa posúva do oblasti business development skupiny HELUZ.

„Pôsobenie pána Ing. Petra Stejskala bolo od začiatku dohodnuté na čas určitý a sme veľmi radi, že bol nakoniec ochotný prijať päťročné obdobie, aj keď pôvodne uvažoval o maximálne troch rokoch aktívnej práce. Vďaka jeho bohatým skúsenostiam sa nám podarilo veľmi významne posunúť fungovanie spoločnosti HELUZ, posilniť firemnú kultúru, stabilizovať obchodný tím, nastaviť funkčnú stratégiu a prekonať ťažké obdobie krízy v stavebníctve,“ poďakoval sa doterajšiemu obchodnému riaditeľovi Ing. Jan Smola, MBA, riaditeľ spoločnosti HELUZ.

Podľa doterajšieho obchodného riaditeľa existuje priestor pre jeho nástupcu, ktorý určite nájde celý rad oblastí, v ktorých zverené oddelenie bude môcť pracovať ešte lepšie a efektívnejšie. „Som rád, že Jiřímu Weisovi môžem odovzdať výkonný, stabilný a motivovaný obchodný a marketingový tím, s ktorým bolo pre mňa radosťou a cťou pracovať.“ Ťažiskom ďalšieho pôsobenia Petra Stejskala bude spolu s ostatnými členmi vedenia spoločnosti oblasť business development.

Za riaditeľa obchodného a marketingového tímu skupiny HELUZ bol vymenovaný Ing. Jiří Weis, ktorý po štúdiách na VÚT v Brne pracoval v spoločnosti HELUZ na pozícii regionálneho manažéra a následne bol poverený riadením investície v hodnote 400 mil. eur do výstavby nového závodu v Hevlíne.

Po jej úspešnom dokončení prijal výzvu rakúskej spoločnosti a niekoľko rokov pracoval ako CEO pre výrobcov murovacích materiálov na juhu Európy.

„Po návrate späť do Českej republiky som bol vymenovaný do pozície interného audítora a začal som tretiu fázu svojho pôsobenia v spoločnosti HELUZ. V tomto období som viedol rôzne projekty a dalo by sa povedať, že vďaka rotáciám medzi týmito projektmi a jednotlivými činnosťami som získal výborný prehľad o fungovaní spoločnosti HELUZ. S Petrom Stejskalom sme na odovzdaní funkcie úzko spolupracovali už od prelomu roka. Za ten čas sme spoločne absolvovali mnoho rokovaní s našimi dodávateľmi aj odberateľmi a mali naplánované, že proces odovzdania dokončíme v priebehu mesiacov marca a apríla. Bohužiaľ, vplyvom nepredvídaných okolností spojených s núdzovou situáciou v ČR aj v zahraničí sme museli operatívne prejsť na alternatívne spôsoby spolupráce na diaľku. Dnešné technológie nám umožnili situáciu bez problémov zvládnuť bez toho, aby to akokoľvek negatívne ovplyvnilo plánovaný odovzdávací proces,“ hovorí Jiří Weis, ktorého čakajú v novej pozícii netradičné výzvy: „Úprimne, nie som ten typ človeka, ktorý chce veci za každú cenu meniť. V prvom rade sa chcem s novou rolou detailne oboznámiť a až potom pomýšľať na prípadné zmeny. Je nutné dodať, že súčasná koronavírusová kríza môže pomery v českom stavebníctve do určitej miery prepísať, preto je veľmi predčasné v tejto chvíli akékoľvek zmeny avizovať. Všetko bude jasnejšie, keď súčasná pandémia pominie a ukáže sa, nakoľko bude stavebníctvo pribrzdené vplyvom dopadov súčasných opatrení proti šíreniu koronavírusu.“

www.heluz.sk