Cigaretové ohorky sa stali súčasťou inovatívnej asfaltovej zmesi.

Je z nich úžitok. Milióny cigaretových ohorkov skončili v inovatívnom asfalte

Autor originálneho nápadu je mladý Žiarčan Hugo Repáň, ktorý dlhodobo pracuje na technológii spracovania tohto nepríjemného odpadu.

Myšlienka netradičného využitia cigaretových ohorkov vznikla počas jeho štúdia na gymnáziu, ako informuje mestský web. Od začiatku sa Hugo Repáň so spolupracovníkmi stretol s pozitívnou spätnou väzbou. „Vedeli sme, ako ľudia zvyknú reagovať na všetko, čo je nové. Všetci sú však nadšení z toho, že ohorky nekončia na zemi,“ uviedol Repáň.

V súčasnosti spolupracujú s mestom a s ďalšími firmami, kde vzniká veľa materiálu. Pri reštauráciách je však problémom, že ohorky nemôžu byť „kontaminované“ iným odpadom v popolníku.

Za projektom je firma EcoButt, ktorej zakladateľom je mladý študent Hugo Repáň, napísala na svojej stránke spoločnosť Strabag, ktorá v rámci pilotného projektu asfaltovala touto zmesou 27. októbra svojou prevádzkovou jednotkou zo Žarnovice.

„Už v začiatočnej fáze tohto startupu naše laboratóriá potvrdili, že asfalt s prímesou cigaretových filtrov vykazuje porovnateľné vlastnosti ako asfalt s konvenčnou prímesou papierových vlákien,“ uvádza stavebná spoločnosť. Išlo o zničený úsek cesty v Parku Štefana Moysesa.

Mesto začalo zbierať cigaretové filtre už pred rokom v septembri, kedy sa do ulíc osadilo desať stojanových popolníkov. Na základe výpočtov sa na cestu tohto charakteru spotrebuje zhruba 10 miliónov cigaretových ohorkov. Pokiaľ skončí ohorok na zemi, rozkladá sa 15 rokov. Vplyvom dažďa sa dostáva do pôdy, do ktorej sa takto dostane až 140 toxických a karcinogénnych látok.