Industry 4.0: Protherm Production predstavil svoju stratégiu

Digitalizácia, robotizácia, dosiahnutie úrovne „smart factory“ a cesta k Industry 4.0 – sú v súčasnosti cieľom mnohých spoločností na Slovensku. Jednou z nich je aj závod Protherm Production zo Skalice, ktorý predstavil svoju dlhodobú stratégiu.

„Už pred príchodom trendu Industry 4.0 bol Protherm Production v niektorých oblastiach na pokročilej úrovni digitalizácie. S tímom zloženým z manažmentu momentálne pracujeme na 22 oblastiach, ktoré s digitalizáciou úzko súvisia,“ povedal digital plant coordinator Tomáš Šlambora. Ide napríklad o využitie kolaboratívnych robotov, mobilných aplikácií, asistenčných systémov, rozvoj autonómnej vnútro-podnikovej logistiky či testovanie nových technológií, ktoré by mohli byť implementované v budúcnosti.

Prínosom Industry 4.0 má byť úzke prepojenie výrobných strojov, zariadení a ľudí, ktoré zvýši efektívnosť, zníži náklady a šetrí zdroje.

Digitálny podnik poskytuje možnosti pre neustály prehľad, ktorý umožňuje pružne a rýchlo reagovať na zmeny. V Protherm Production sa tento prehľad dosahuje aj s využitím mobilnej aplikácie a LCD obrazoviek. Zhromažďované a vyhodnocované je veľké množstvo dát, ktoré sú dostupné online. Ukazovatele produktivity linky, efektivity strojov, dochádzka, počet otestovaných kotlov – dostupné cez mobilnú aplikáciu – sú na ranných poradách pravidelne vyhodnocované zodpovedným tímom.

V budúcnosti sa plánuje vzájomné prepojenie kolaboratívnych robotov s operátormi výroby a autonómnymi vozíkmi AGV, ktoré budú odvážať hotové výrobky na expedíciu

Jednou z oblastí, ktorých sa v Protherm Production dotýka digitalizácia, je aj riadenie kvality. Tento rok v závode testujú software, ktorý umožní online sledovať výsledky, hodnoty z procesu skrutkovania skrutiek na montážnej linke.

Kvôli šetreniu času, znižovaniu nákladov a zefektívneniu práce zavádzajú v Protherm Production zmeny aj pokiaľ ide o údržbu strojov a zariadení. Na zariadení sledujú vopred definované parametre a v prípade dosiahnutia kritických hodnôt týchto parametrov je privolaný pracovník údržby. „Ide o projekt prediktívnej údržby, ktorý sme odštartovali tento rok na niekoľkých zariadeniach a procesoch,“ dodáva T. Šlambora.