Diskusné Fórum slovenského stavebníctva

Fórum slovenského stavebníctva, Staviame budúcnosť EMI 2019, EU BIM Workshop

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ktorého hlavným cieľom je presadzovanie rozvoja a záujmov Slovenského stavebníctva a vytváranie podmienok pre dlhodobú stabilitu a perspektívu stavebníctva na Slovensku, organizuje v priestoroch medzinárodného veľtrhu CONECO 2019 spolu s partnermi viacero odborných podujatí, k tým hlavným patrí Fórum Slovenského stavebníctva 2019, medzinárodná súťaž STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2019 ako aj EÚ BIM Workshop.

Diskusné Fórum slovenského stavebníctva 2019 v tomto roku nadväzuje aj na 25. konanie konferencie Teória a konštrukcie pozemných stavieb, uskutoční sa dňa 27. 3. 2019 v Incheba EXPO Clube. Odborným garantom fóra je ZSPS a spoločne s Technickým skúšobným ústavom stavebným, spoluorganizátormi sú Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Hlavné mesto SR Bratislava a Slovenská komora stavebných inžinierov.

Program fóra bude rozdelený do troch panelov: verejné obstarávanie a kvalita vo verejnom stavebníctve, klimatické zmeny a ich vplyv na rozvoj miest, hĺbková obnova budov a energetická hospodárnosť. Fórum je určené všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem. Online registrácia.

Dňa 27 a 28. 3. 2019 sa uskutoční v hale A.1 medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik, murár, inštalatér s názvom STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2019, ktorú organizuje ZSPS spolu so Strednou odbornou školou technológií a remesiel v Bratislave a spoločnosťou Incheba, a.s.. Súťaž sa začína dňa 27.3.2019 o 9:30, praktické časti súťaže budú prebiehať po dva súťažné dni a vyvrcholia vyhlásením výsledkov súťaže 28.3.2019 o 13:30.

Súťaže sa zúčastní 6 trojčlenných družstiev žiakov stredných odborných škôl z Česka a Slovenska. Myšlienkou súťaže je demonštrovať kooperáciu a prepojenie jednotlivých učebných odborov elektromechanik, murár a inštalatér, ktoré je v dnešnej dobe nesmierne dôležité. Súťaž bude prebiehať za prítomnosti verejnosti. Príďte svojou účasťou podporiť mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na výkon svojho povolania a príďte sa presvedčiť, že dnešné vzdelávanie ako aj práca v stavebníctve sú plné nových technológií. Podrobnejšie informácie o súťaži.

Medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik murár inštalatér

Medzinárodný seminár EU BIM Workshop sa uskutoční 29. 3. 2019 v Incheba EXPO Clube v čase od 9:00 do 15:00. Cieľom je podpora implementácie BIM vo verejnom sektore v rámci krajín EÚ. Seminár je založený na materiáloch pracovnej skupiny EU BIM Task group s prispôsobením pre danú krajinu a prebieha v anglickom jazyku, nakoľko sú prednášky prepojené so skupinovými aktivitami vedenými zahraničným inštruktorom.

Podujatie je vhodné pre všetkých účastníkov stavebného priemyslu so záujmom o využitie prínosov informačného modelovania stavieb (BIM) a virtuálnej výstavby. Hlavnými organizátormi sú ZSPS, BIMaS, KnowledgePoint (UK) a SKSI. Online registrácia je možná prostredníctvom elektronického formulára. Kapacita podujatia je obmedzená.

EU BIM workshop

Uvedené akcie sú zároveň sprievodnými podujatiami 34. Valného zhromaždenia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktoré sa uskutoční 28.3. o 10:00 v predvečer ktorého sa uskutoční aj galavečer Stavba roka 2018.

Podrobné informácie o týchto ale aj ďalších podujatiach získate na sekretariáte Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska alebo na www.zsps.sk