EIB schválila úver za 1 mld. eur pre 1. balík PPP na D1
Galéria(3)

EIB schválila úver za 1 mld. eur pre 1. balík PPP na D1

Európska investičná banka (EIB) schválila v utorok podvečer s podmienkami úver vo výške 1 mld. eur na financovanie výstavby piatich úsekov diaľnice D1 medzi Martinom a Ružomberkom a Popradom a Prešovom v rámci 1. balíka projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP). Stalo sa tak po podmienečnom súhlase Európskej komisie so začatím výstavby diaľnice v dĺžke 75 kilometrov. Podmienky súvisia s tým, že časť plánovanej trasy diaľnice vedie cez chránené územie Veľkej Fatry.

„Dali nám podmienky pre vysporiadanie sa s enviroprocesom. Máme spracovať v krátkom čase ako budeme riešiť enviroproblémy podľa novej smernice, ktorá bola realizovaná po vydaní našich stavebných povolení,“ informoval minister dopravy Ľubomír Vážny po stredajšom zasadnutí vlády. Prvý balík PPP by mal byť finančne uzatvorený podľa najnovšieho predpokladaného termínu 18. mája. Ten však stále nie je istý. Podľa Vážneho je ešte potrebné analyzovanie projektu a jeho prekonzultovanie s Bruselom.

Minister dopravy je presvedčený, že pri príprave projektu boli zabezpečené všetky enviroopatrenia, pripustil však, že môže dôjsť k zvýšeným aktivitám pri týchto opatreniach. „Dali sme dohromady špičku enviroodborníkov na Slovensku. Pripravujeme otázky a odpovede na tento proces. Chceme, aby budúci týždeň bolo rokovanie v Európskej komisii na generálnom riaditeľstve enviro,“ povedal ďalej Vážny. Potom sa podľa neho uvidí, či z toho vyplynú ďalšie požiadavky na zmierňujúce opatrenia z hľadiska enviroprocesu. Ak nie a Európska komisia sa stotožní s argumentmi rezortu dopravy, môže dať pokyn EIB, aby financovanie projektu bolo bez podmienok.

„Ak dosiahneme čisté stanovisko komisie, môžeme stavať. Ak ho nedosiahneme, znamená to rozbalenie modelu celého projektu a to je strata štyri – päť mesiacov,“ povedal Vážny. Predmetný úsek diaľnice Turany – Hubová, naplánovaný cez chránené územie prírody, nie je podľa pripomienok environmentálne ešte doriešený. Minister dopravy si myslí, že z tohto hľadiska je na 99 % splnené všetko potrebné.

Prvá tranža podmienečne schváleného úveru EIB sa podľa Vážneho môže použiť na financovanie výstavby diaľnice. Ostatné tranže až po zdokumentovaní podmienok, čo by však znamenalo otvorenie celého projektu. „To nie je dobrá cesta. Ideme robiť tak, aby bol súhlas bezpodmienečný, preukážeme, že to vieme zabezpečiť, alebo sme to už zabezpečili. To všetko bude predmetom rokovania a vtedy by mala Európska komisia vydať bezpodmienečné stanovisko ohľadom enviroproblematiky. EIB vtedy takisto nebude podmieňovať tieto veci,“ myslí si Vážny. Na financovaní 1. balíka PPP sa má podieľať 20 bánk, vrátane EIB.

Komerčné banky začali schvaľovací proces na 2,5 mld. eur po tom, čo projekt prešiel ich interným technickým, právnickým, environmentálnym, sociálnym a ekonomickým due diligence. Ten preukázal, že tender bol transparentný a navrhovaná implementácia projektu je v súlade s environmentálnymi, sociálnymi a ekonomickými požiadavkami bánk a slovenským a európskym právom. Európska banka pre obnovu a rozvoj schválila prostriedky na financovanie 1. balíka PPP projektov D1 posledný aprílový týždeň. O schválení úveru až do výšky 250 mil. eur rozhodla po vyhodnotení všetkých jeho kľúčových častí, a to ekonomickej návratnosti, environmentálnych vplyvov a sociálnych dopadov.

Výstavbu úsekov diaľnice D1 Dubná Skala – Turany, Turany – Hubová, Hubová – Ivachnová, Jánovce – Jablonov a Fričovce – Svinia by mala na základe koncesnej zmluvy postaviť a prevádzkovať 30 rokov koncesionárska spoločnosť Slovenské diaľnice, a.s. Založilo ju medzinárodné konzorcium, vedené francúzskou spoločnosťou Bouygues Travaux Publiscs SA, ktoré v tendri uspelo s ponukou vo výške 3,3 mld. eur. Členmi konzorcia sú aj dve slovenské stavebné firmy Doprastav, a.s. a Váhostav-SK, a.s. Štát by mal podľa analýzy vplyvov projektu na verejné financie vyplatiť koncesionárovi počas 30 rokov trvania koncesie predbežne 9,128 mld. eur, doteraz sa predpokladalo, že to bude 7,8 mld. eur. Čistá súčasná hodnota splátok štátu koncesionárovi k 1. januáru tohto roka predstavuje podľa rezortu dopravy 4,168 mld. eur. Vypočítaná je z očakávaných jednotkových platieb očistených o zrážky za nedostupnosť.

Ministerstvo dopravy a Slovenské diaľnice uzavreli koncesnú zmluvu 15. apríla 2009, prvý dodatok k zmluve podpísali vlani 20. mája a druhý dodatok 23. septembra. Tretí dodatok koncesnej zmluvy vláda schválila 3. marca, posúvajúci finančné uzavretie projektu do 30. apríla. Koncesionár totiž v pôvodnom termíne do 15. februára peniaze od bánk nezískal. Ministerstvo dopravy a koncesionár sa podpisom štvrtého dodatku koncesnej zmluvy dohodli na cene, spôsobe refinancovania a termínoch výstavby úsekov diaľnice D1 v rámci 1. balíka PPP projektov v posledný marcový deň tohto roka.

Zdroj: SITA