dopravu v bratislave treba riesit komplexne reakcia
Galéria(2)

Dopravu v Bratislave treba riešiť komplexne – reakcia

S veľkým záujmom som sa pustil do čítania rozhovoru s pánom Ing. Schlosserom, hlavným dopravným inžinierom mesta Bratislavy, až kým som sa nedostal k odvážnym, avšak protirečivým vyhláseniam, ktoré v tomto článku nositeľ koncepcie komplexného riešenia dopravy prezentoval.

dopravu v bratislave treba riesit komplexne reakcia 5474 big image
Potlačenie individuálnej automobilovej dopravy bez riešenia integrovanej dopravy
Ako príklad fungujúceho potláčania individuálnej dopravy „represívnymi“ opatreniami, ako prezentuje zámer mesta Bratislavy, spoplatnením krátkodobého parkovania a týmto spôsobom prakticky vylúčenie celodenné parkovanie individuálnej dopravy na území mesta je nám najbližšia európska metropola – Viedeň. Asi by sme sa však mali kriticky pozrieť, čo predchádzalo týmto opatreniam a akým spôsobom mesto Viedeň riešilo podmienky umožňujúce zavedenie spoplatnenie parkovania, ktoré dodnes neplatí celoplošne, ale len v centrálnej časti mesta. Prioritou riešenia integrovaného systému dopravy je prepojenie mesta s jeho spádovým regiónom systémom regionálnych železničných tratí, ktoré zabezpečujú prepravu cestujúcich denne pendlujúcich za prácou do Viedne. Parkovanie týchto cestujúcich však nie je zabezpečované budovaním záchytných parkovísk na území mesta, ale vybudovaným systémom bezplatných parkovacích plôch na území obcí v blízkosti železničných zastávok týchto regionálnych tratí, čím mesto Viedeň nevťahuje túto dopravu až na svoje územie.

Na Slovensku je to však inak
Mesto Bratislava má podľa slov svojho hlavného dopravného inžiniera takýto recept na riešenie integrovanej dopravy: „Celoplošné spoplatnenie verejného priestoru pre individuálnu dopravu na území mesta takými vysokými poplatkami, že vodiči odstavia auto inde (t. j. na neexistujúcich záchytných parkoviskách) a pôjdu verejnou hromadnou dopravou…“ Ing. Schlosser ďalej v tomto článku sám priznáva, že „bude zavedené (spoplatnené) riešenie statickej dopravy, ale záchytné parkoviská ešte nebudú existovať“, čo azda ani nepotrebuje ďalsí komentár.

V akom štádiu je momentálne príprava mestských dopravných projektov?
Napriek ambíciám mesta spoplatniť parkovanie na území celého mesta už od budúceho roku je jediným projektom hromadnej dopravy prezentovaným p. Schlosserom duálna trať (rozumej štvorkoľajná) električky z juhu Petržalky cez Starý most“na hlavnú stanicu, ktorá bude prevádzkovaná špeciálnymi vozidlami tram-train.

Pripravené dopravné projekty na území mesta Bratislavy, o ktorých magistrát mesta nevie alebo stále vedieť nechce?
Na druhej strane majú ŽSR pripravené železničné projekty na území mesta Bratislavy na úrovni platných územných rozhodnutí a stavebných povolení, ktoré systémovo riešia kľúčový problém hromadnej dopravy a ponúkajú reálnu alternatívu odľahčenia, a teda zároveň utlmenia individuálnej automobilovej dopravy na vstupných radiálach mesta, ktoré sú hlavným problémom dopravy mesta. Ing. Schlosser síce tento dopravný problém správne pomenoval, ale navrhované spoplatnenie parkovania ho určite nevyrieši.

Ing. arch. Vladimír Šimko

Autor je autorizovaný architekt, 10 rokov sa podieľal na príprave bratislavskej rýchlodráhy. Po zastavení už započatej výstavby v roku 1990 dodnes vo Viedni pracuje na príprave a realizácii viedenského metra.

Ilustračné foto: Dano Veselský

–>–>