Dotácia reštaurovanie

Ministerstvo spustilo výzvu na obnovu pamiatok, svoju vlastnú kategóriu dostalo reštaurovanie

Ministerstvo kultúry každý rok na jeseň vyhlasuje dotačné výzvy pre obnovu pamiatok na Slovensku. Tento rok pribudol nový dotačný program na reštaurovanie kultúrnych pamiatok.

Rezort kultúry v rámci programu Obnovme si svoj dom (OSSD) prerozdelí v roku 2023 dotácie vo výške takmer 15 miliónov eur. Program tvorí šesť podprogramov, z ktorých každý má svoje špecifické zameranie. Dohromady tak vytvárajú unikátny dotačný mechanizmus, ktorý umožňuje ministerstvu kultúry systematickú, efektívnu a kontinuálnu podporu obnovy kultúrneho dedičstva.

Ministerstvo 7. novembra zverejnilo výzvy vo všetkých podprogramoch programu Obnovme si svoj dom:

  • 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
  • 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
  • 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
  • 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave
  • 1.5 Komplexná obnova pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
  • 1.6 Reštaurovanie kultúrnych pamiatok

Nový podprogram zameraný na reštaurovanie

Tento rok pribudol nový podprogram 1.6 Reštaurovanie kultúrnych pamiatok. Vznikol odčlenením z dotačného podprogramu OSSD 1.1 (Obnova kultúrnych pamiatok). Ten pôvodne spájal obnovu i reštaurovanie pamiatok a ročne zaznamenal približne 600 žiadostí, pričom až tretina z nich sa zameriavala na reštaurovanie.

Pre túto novú kategóriu bude tiež zriadená samostatná hodnotiaca komisia. Jednotlivé komisie budú zasadať súbežne, čo prinesie rýchlejšie vyhodnotenie doručených žiadostí. „Prichádzame so špeciálnym podprogramom pre reštaurovanie. Veríme, že tento krok zefektívni proces hodnotenia žiadostí zameraných na reštaurovanie, ktorých ročne obdržíme až približne 200,“ povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

Nový dotačný podprogram 1.6 bude podporovať reštaurátorský výskum, reštaurovanie kultúrnych pamiatok, historických zvonov, historických hudobných nástrojov, historických pecí a kachlí,  prícestných kaplniek a pamätníkov, fasád, okien či dverí, reštaurovanie náhrobkov alebo hrobiek a podobne. Plánovaná alokácia v tomto podprograme je približne 1 milión eur.

„Ochrana a obnova kultúrnych pamiatok je jednou z našich priorít. Keď sme prišli na ministerstvo kultúry, výška dotácií na obnovu pamiatok bola približne 12 miliónov eur. V priebehu minulého roka sa nám ju podarilo navýšiť a v tomto roku už bola hodnota prerozdeľovaných prostriedkov pre pamiatky vo výške 14,7 milióna eur,“ informovala Natália Milanová.

Prioritou v rámci reštaurovania budú nástenné maľby

Ako doplnila, celkovo sa podarí počas jednej sezóny podporiť približne 500 pamiatok. Požiadavky z pohľadu počtu projektov a finančných prostriedkov sú však vyššie a ministerstvo stále pracuje na tom, aby sa financie podarilo navyšovať a aby kultúrne dedičstvo našich predkov dokázalo obnovovať v oveľa väčšej miere ako doteraz.

Slovensko v tomto roku získalo značku Európskeho dedičstva European heritage label (EHL), ktorá je ekvivalentom značky UNESCO na európskej úrovni. Zápis získali stredoveké nástenné maľby v dvanástich kostoloch na Gemeri a Malohonte.

Ministerstvo kultúry určuje každý rok vo svojich dotačných programoch priority, ktoré vplývajú na zameranie jednotlivých realizovaných obnov, opráv, rekonštrukcií či reštaurovania. Vzhľadom na tohtoročné udelenie značky EHL budú jednou z priorít v novom podprograme 1.6 práve nástenné maľby.

Podávanie žiadostí

Žiadatelia môžu svoje projekty prihlásiť do 13. decembra 2022. Doručené žiadosti budú posudzované systémom hodnotenia projektov odbornými komisiami pre jednotlivé podprogramy.

O dotácie môže požiadať široké spektrum subjektov od fyzických osôb, právnických osôb, VÚC, cez občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie až po neinvestičné fondy či registrované cirkvi a náboženské spoločnosti. Na jednu národnú kultúrnu pamiatku je pritom možné podať iba jednu žiadosť v rámci všetkých podprogramov OSSD.

Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webstránke ministerstva kultúry. V záujme uľahčenia podávania žiadostí je možné podať žiadosť kompletne elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk. Rozhodnutia o pridelení, resp. nepridelení dotácií jednotlivým subjektom by mali byť známe v apríli budúceho roka.

Ministerstvo kultúry SR