Dizajnérska súťaž
Galéria(1)

Dizajnérska súťaž

Spoločnosť Nissan v spolupráci s webovou stránkou Designboom.com vyhlásila pre profesionálov, študentov, či nadšencov dizajnérstva medzinárodnú súťaž grafického dizajnu, v ktorej hľadá nové riešenia mestského parkovania tak, aby bolo modernejšie a inovatívnejšie.

Účastníci súťaže majú navrhnúť moderné parkovisko v spojení s motívom Nissan Qashqai. Návrhy môžu riešiť ľubovoľný aspekt mestského parkovania (podzemné, vonkajšie, v budovách, viacúrovňové, s kreatívnym využitím najrôznejších tvarov, farieb, materiálov, zvukov, rámp, symbolov, značiek, či označení, atď.), pričom každý návrh zaslaný do súťaže musí obsahovať záber modelu Qashqai alebo aspoň jeho časti (spätné zrkadlá, maska chladiča, kolesá, puklice a pod.). Musí byť viditeľný vo finálnom videostvárnení, v zábere objektu, na ilustrácii alebo obrázku znázorňujúcom návrh. Pre súťažné návrhy sú k dispozícii rôzne foto- a videosnímky modelu Qashqai, ktoré ho charakterizujú. Po zaregistrovaní sa do súťaže budú mať účastníci prístup do obrazového archívu, v ktorom nájdu obrázky a fotografie vozidla Nissan Qashqai.

Návrhy je možné predložiť po bezplatnej registrácii na stránke www.designboom.com/users/insert_contest.php?contest_pk=29 vo forme videozáznamov, objektov alebo ilustrácií do 27. septembra 2009.

Porota zložená z vrcholných predstaviteľov spoločnosti Nissan v oblasti dizajnu pod vedením Shiro Nakamura, Senior Viceprezidenta a kreatívneho riaditeľa pre dizajn a značku Nissan Co. Ltd a Alfonsa Albaisa, Viceprezidenta pre Nissan dizajn v Európe a hosťujúce hviezdy dizajnérstva na čele s Alasdhairom Macgregor Hastiem, kreatívnym riaditeľom pre Európu, TBWA\ G1 udelí ceny za návrhy a štúdie, ktoré sú inovačné z hľadiska formálnych, resp. technických aspektov.

Hlavnou výhrou za najlepší návrh je 5000 EUR, druhé miesto bude ohodnotené sumou 3000 EUR a tretie miesto sumou 2000 EUR. Základným kritériom je, že projekty nesmú byť už vo výrobe, ani zverejnené. Publikované alebo už vystavené projekty sa do súťaže neprijímajú.

Súťažiaci musia zabezpečiť, aby obrázky, ľudia, miesta, hudba, monumenty použité v diele a podané do tejto súťaže neboli viazané autorskými právami alebo boli vlastníctvom účastníkov súťaže. Až do vyhlásenia výsledkov nesmú účastníci súťaže nikde zverejniť svoje súťažné práce.

Zdroj: Nissan Sales Central and Eastern Europe Kft.