COVID-19 zasiahol aj konferenciu Meranie a rozpočítanie tepla

COVID-19

Vážení priaznivci konferencie Meranie a rozpočítanie tepla, absencia programu tohto odbornou verejnosťou rešpektovaného a obľúbeného podujatia na webe SSTP Vám naznačila, že epidemiologická situácia zasiahne aj do konania jubilejného 20. ročníka.

Je nám neskutočne ľúto, že sa podujatie neuskutoční v plánovanom termíne 15. – 16. 10. 2020. Opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva vylučujú uskutočnenie konferencie.

Veríme, že konferencia sa bude môcť uskutočniť v novom termíne. Možno na inom mieste, po zlepšení epidemiologickej situácie a uvoľnení dnes platných opatrení. Zodpovednosť za zdravie všetkých účastníkov nás vedie k takémuto postupu.

Uskutočnenie podujatia formou webinára, alebo za účasti obmedzenej na 50 účastníkov by nemalo zmysel pre odbornú verejnosť, prednášateľov, ani firmy podnikajúce v tejto oblasti. Silnou stránkou podujatia je práve osobný kontakt zúčastnených, vzájomný dialóg, konfrontácia názorov.

Všetkých potenciálnych účastníkov, včítane partnerov, generálnych partnerov a prednášateľov, budeme včas informovať o novom termíne a mieste konania. Stále je otvorený priestor pre firmy v odbornom programe ako i tých partnerov, ktorí vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v posledných týždňoch boli opatrní s prihlásením na podujatie. 

Veríme, že jubilejný 20. ročník sa bude konať v blízkej budúcnosti. Okrem tradične silnej odbornej stránky si pripomenieme jeho vznik, zrekapitulujme krátku históriu a pripomenieme tých, vďaka ktorým patrí Meranie a rozpočítanie tepla medzi špičkové odborné podujatia v oblasti komunálnej energetiky.

Vážení priaznivci konferencie Meranie a rozpočítanie tepla,

všetkým Vám prajeme veľa zdravia, s nádejou na čo najskorší návrat k normálnemu spoločenskému a pracovnému životu.

Prípravný výbor konferencie

KategórieAktuálne