Bratislava - Vianočné trhy.

Cigaretové ohorky z Vianočného hlavného trhu v Bratislave poslúžia novým cestám

Na Vianočnom hlavnom trhu v Bratislave sú prvýkrát osadené špeciálne nádoby na cigaretové ohorky. Zabezpečiť majú minimalizáciu voľne pohodeného odpadu a umožnia bezpečnú recykláciu ohorkov.

Projekt vznikol spoluprácou Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), Spoločnej aktivity proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami SPAK-EKO a recyklačnej spoločnosti EcoButt. TASR o tom informovala Barbora Lehocká z BKIS.

„Ekológia je pre nás ako organizátorov vianočného hlavného trhu veľmi dôležitá. Je skvelé, že na Slovensku existujú projekty, ktoré vedia takýto odpad druhotne spracovať. Spoločne tak prispievame k udržateľnosti bratislavských Vianoc,“ uviedla riaditeľka BKIS Katarína Hulíková. Na Hlavnom a Františkánskom námestí umiestnili desať špeciálnych zberných nádob na cigaretové ohorky.

Popolníky okrem praktického využitia tiež prostredníctvom infografiky vzdelávajú fajčiarov, aby svoje ohorky nehádzali na zem, lebo ich rozklad môže trvať roky. Projekt nadväzuje na doterajšiu osvetovú kampaň. Zozbieraný odpad by mal byť použitý na opravu ciest na Slovensku, o ktorej sme na ASB už písali.