Časopis TZB Haustechnik 6/2010 v predaji

Časopis TZB Haustechnik 6/2010 v predaji

Od 19. novembra je v predaji nové číslo časopisu TZB Haustechnik.

V čísle 6 sa dočítate:

Realizácia
Výstavná a administratívna budova s ocenením
 
Profil
Profil spoloènosti Sensus Slovensko, a. s.    

Energia
O. Lulkovičová, B. Füri: Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy
6. časť: Energetická hospodárnosś nízkoteplotných systémov

Vykurovanie

J. Široký, J. Kubeček: Prediktívne riadenie vykurovacích sústav budov

Meracia a regulaèná technika
Optimalizácia merania spotreby vody

Vetranie, klimatizácia a chladenie
M. Kováč, Z. Vranayová, D. Košičanová: Model a dimenzovanie solárneho komína  ako progresívneho systému na podporu prirodzeného vetrania budov 

L. Kajtár, M. Kassai: Analýza spotreby energie pre klimatizáciu

D. Koudelková: Regulácia vetrania podľa kvality vnútorného vzduchu
2. časť: Voľba stratégie

Anketa/Inquiry
Ktoré právne predpisy a technické normy je vhodné použiť pri stanovení dávky čerstvého vzduchu na osobu?

Elektroinštalaèná a osvetľovacia technika
J. Macháčková: Využitie LED technológie pri osvetlení hotelov

Viac informácií na stránke časopisu.

–>–>