Časopis TZB Haustechnik 5/2010 v predaji
Galéria(3)

Časopis TZB Haustechnik 5/2010 v predaji

Od 5. októbra je v predaji nové číslo časopisu TZB Haustechnik.

V čísle 5 sa dočítate:

Realizácia

Slávnostná iluminácia Bratislavského hradu

Profil

Profil: Robert Bosch, spol. s r. o., divízia Junkers-Bosch Thermotechnik

Reportáž
Veterná elektráreň v meste Bruck an der Leitha

Energia

R. Pawlitschko: Klimamarkt proti zmene podnebia

L. Jediný: Skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

O. Lulkovičová, J. Takács, D. Petráš: Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy
5. časť: Nízkoteplotné energetické systémy

V. Olej: Úprava bioplynu a možnosti využitia biometánu ako paliva budúcnosti

Vykurovanie
P. Šovčík: Navrhovanie veľkoplošného vykurovania s elektrickými vykurovacími fóliami a rohožami

Anketa

Môže byť kríza výzvou pre tepelnú techniku?

Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
J. Peráčková, G. Markovič: Využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku v budovách

Vetranie, klimatizácia a chladenie
I. Cifrinec: Systémy a rekonštrukcie vetrania bytových domov

D. Koudelková: Regulácia vetrania podľa kvality vnútorného vzduchu
1. časť: Voľba snímača

Viac informácií na stránke časopisu.

{R1|}