Blížia sa školenia v oblasti elektra

Ilustračné foto
Zdroj: iStock

Organizácia Elektro Management pripravuje ďalšiu sériu online školení v oblasti elektra z konferencie Projektanti. Všetky sa uskutočnia v druhej polovici novembra, pričom prihlasovanie sa spúšťa už tento týždeň.

Môžete sa tešiť na nasledovné témy:

Žiadne obavy z projektovania KNX systémových inštalácií
Prednášajúci: Ing. Josef Kunc
Dátum a čas: 16.11. od 09:00 do 10:30

Vplyv elektromobility na bezpečnosť stavieb a ďalšie oblasti spoločnosti
Prednášajúci: Ing. František Gilian
Dátum a čas: 16.11. od 10:45 do 12:00 

HBSE a BACS – sú požiadavky týchto noriem nereálne?
Prednášajúci: Ing. Edmund Pantůček
Dátum a čas: 18.11. od 09:00 do 10:15

Návrh vnútornej ochrany pred bleskom začína manažérstvom rizík (STN EN 62305-2: 2013), ale v žiadnom prípade to tým nekončí
Prednášajúci: Radek Rieger
Dátum a čas: 18. 11. od 10:30 do 12:00

Núdzové zastavenie a núdzové vypnutie el. zariadenia tlačidlami Central Stop podľa STN EN 60204-1: 2019 z pohľadu súdneho znalca
Prednášajúci: Ing. Ján Meravý
Dátum a čas: 23.11. od 09:00 do 10:15 

Ako si poradiť aj v tých najzáludnejších zapojeniach izolovaných sústav
Prednášajúci: Ing. Roman Smékal
Dátum a čas: 23.11. od 10:30 do 12:00

Ochrana pred bleskom – analýza rizika podľa STN EN 62305-2: 2013
Prednášajúci: Jiří Kroupa
Dátum a čas: 25.11. od 09:00 do 10:30

Odporúčané projekčné postupy a nedostatky v projektoch ochrany pred bleskom
Prednášajúci: Ing. Rudolf Štober
Dátum a čas: 25.11. od 10:45 do 12:00

Problémy pri projektovaní metalických a optických dátových káblových rozvodov v komerčných budovách
Prednášajúci: Ing. Juraj Galba, MBA
Dátum a čas: 30.11. od 09:00 do 10:15

Klimatizácia elektrorozvádzačov – problémy a riešenia
Prednášajúci: Ing. Igor Bartošek
Dátum a čas: 30.11. od 10:30 do 12:00

O pripravovaných školeniach a konferenciách sa dozviete viac na webovej stránke www.elektromanagement.sk a sociálnych sieťach Elektro Management.