ASB GALA 2020: Pozrite si videoprofily nominovaných osobností

Pozrite si krátke profily osobností nominovaných na ocenenie ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2020. Výsledky hlasovania odbornej poroty a samostatná cena verejnosti budú vyhlásené 26. októbra 2020.


Ing. arch. Juraj Benetin (1980)

Ing. arch. Juraj Benetin

Vyštudoval architektúru na Slovenskej technickej univerzite. Ako čerstvý absolvent založil v roku 2004 spolu s Matejom Grébertom architektonický ateliér Compass, v ktorom tvorí dodnes. Stojí za veľkými polyfunkčnými projektmi, ktoré menia tvár súčasnej Bratislavy. Medzi najväčšie patrí rezidenčný projekt Slnečnice, ktorému sa venuje bezmála 15 rokov a získal rad architektonických ocenení.

Podieľa sa na prerode územia bývalej Bratislavskej cvernovej továrne, dnes nazývanej Zwirn, a na nábreží Dunaja spoluvytvára unikátne Nové Lido. Popritom sa venuje hudbe, je lídrom skupiny Korben Dallas, ktorá má na svojom konte 6 vydaných albumov. Je ženatý, má dvoch synov a žije v Bratislave.

Ivan Čobej (1962)

Ivan Čobej

Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor priemyselný dizajn. Celý jeho profesionálny život je spojený s jednou firmou. V roku 1993 spolu s priateľmi založil v Kremnici dizajnovú značku Brik. Postupne z nej vybudovali modernú fabriku a obchodnú sieť. Za 27 rokov vytvoril stovky návrhov dizajnového nábytku, ktorým firma Brik zariadila už tisíce interiérov a počas celého toho obdobia dáva prácu okolo sto zamestnancom v Kremnici.

V roku 2019 mal autorskú výstavu v Múzeu dizajnu v Bratislave. V tom istom roku získal aj viaceré ocenenia: Cenu Slovenského centra dizajnu na výstave Nábytok a bývanie v Nitre, Cenu Grand Prix na vystave Designshaker 2019 Praha, BIGSEE Productdesign Award 2019 Ljubljana, BIGSEE Wood Award 2019 Ljubljana.

Milan Murcko MSc, MBA (1964)

Milan Murcko MSc MBA

YIT Slovakia pôsobí na Slovensku viac ako desať rokov. Za ten čas sa jej CEO Milanovi Murckovi podarilo transformovať kultúru klasickej slovenskej stavebnej spoločnosti na unikátnu kooperatívnu, egalitársku a pre všetkých spravodlivú kultúru severských firiem.

Táto filozofia je zhmotnená v každom z doterajších projektov, ako sú STEIN2, ZWIRN, Pradiareň 1900, NUPPU či TAMMI. Spolu so 195 kolegami zefektívňuje svoje stavebné projekty zavádzaním metód LEAN Construction a BIM.

Budúcnosť stavebného odvetvia vidí viac v kooperácii než konfrontácii všetkých zúčastnených aj pomocou metódy Integrated Project Delivery a v industrializácii stavebnej výroby cez Off Site Construction. V zmysle firemného sloganu „Together we can do it“ kladie kooperatívny potenciál človeka nad jeho individuálne kvality.

Ing. Slavomír Podmanický (1952)

Ing. Slavomír Podmanický

V roku 1975 ukončil štúdium na Vysokej škole dopravnej v Žiline, prax začal ako projektant a geodet v Pôdohospodárskom projektovom ústave a od roku 1978 pôsobil v Investičnom odbore vtedajšej ČSD – Správa Východnej dráhy pri príprave a realizácii stavieb železničnej infraštruktúry.

Je spoluzakladateľom spoločnosti REMING CONSULT, a. s., v ktorej pôsobí od jej založenia v roku 1997 až doteraz, a je jej generálnym riaditeľom. V roku 2001 založil neziskovú Spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej dopravy, ktorá je nositeľom osvety a rozvoja koľajovej dopravy na Slovensku a spája teóriu s praxou.

Je organizátorom na Slovensku jedinečnej medzinárodnej konferencie Fórum koľajovej dopravy. Má výrazné zásluhy na modernizácii železničných koridorov na Slovensku a je tiež členom Vedeckej rady SF ŽU, SKSI a SKA.

Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. (1947)

Prof. Ing. Zuzana Sternová PhD.

Štúdium na Stavebnej fakulte SVŠT (STU) v Bratislave ukončila v roku 1971. Pôsobí ako riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. Odborne sa zameriava na tepelnú ochranu, energetickú hospodárnosť, energetickú certifikáciu a obnovu budov.

Bola vedúcou autorských kolektívov riešenia výskumných projektov, pilotných a demonštračných projektov obnovy a odstraňovania systémových porúch budov (dva ocenené na Stavbe roka). Výsledky využila pri spracovaní podkladov k právnym predpisom. Tieto ovplyvnili postupy obnovy budov v SR.

Je autorkou technických noriem a vedúcou autorských kolektívov šiestich knižných publikácií, autorkou mnohých odborných článkov a prednášok na konferenciách v SR a v zahraničí. Venovala sa pedagogickej činnosti a je lektorkou vzdelávania na SKSI. Ocenenia: napr. Žena roka 2007 a nominácia na Slovenku roka 2010 v kategórii výskum a vzdelávanie, ocenenie za zásluhy o rozvoj rezortu (MDV SR).