1084x723 asb gala bez textov 1 min

Štatút ASB GALA 2022

Štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa podrobne upravujú pravidlá hlasovania tak, aby boli určené presne, jednoznačne a zrozumiteľne.
ASB GALA bez textu

Vy rozhodnite o víťazoch!

Hlasovaním máte možnosť rozhodnúť o tom, kto získa ocenenia ASB GALA 2020. Dajte svoj hlas niektorej z nominovaných osobností alebo subjektov a vyhrajte atraktívnu cenu.