Partner sekcie:
  • ABB

Premyslená rekonštrukcia ponúka udržateľný spôsob výstavby

Premyslená rekonštrukcia ponúka udržateľný spôsob výstavby

Neodborné zásahy do voľnej krajiny a rozširovanie sídiel za hranice existujúcich miest alebo obcí sú témami, ktorými sa zaoberajú nielen urbanisti, ale aj zodpovední architekti. Modernizácia starých budov je podľa takmer všetkých kritérií udržateľného rozvoja výhodnejšia ako výstavba nových. Vyžaduje menej materiálu, menej energie a často aj menej priestoru a neprekračuje hranice existujúcej zástavby.

Jednou z možností, ako ponúknuť záujemcom moderné bývanie so všetkými výhodami existujúcich a dobre fungujúcich sídiel, je hľadanie rezerv v existujúcej zástavbe. Rezervy v podobe neobývaných povalových priestorov alebo horných podlaží bytových či rodinných domov ponúka efektívny spôsob, ako získať nový priestor na bývanie bez toho, že by sme zaberali cennú plochu pôdy novou zástavbou. Tak sa môžu využiť konštrukcie, ktoré sú už vytvorené, a teda nevytvárame ďalšie emisie CO2, ktoré sa produkujú pri výrobe nových konštrukcií. Nemenej dôležitým faktorom sú aj sociálne väzby v už zabývanom území, čo je hodnota, ktorú napríklad v novovzniknutom satelite nezískame. Celkovo môžeme povedať, že premyslená rekonštrukcia zanecháva oproti novostavbe nižšiu ekologickú stopu.

Aby sme vytvorili optimálny priestor na vnútorný komfort obyvateľov, musí návrh podkrovného priestoru splniť  niekoľko základných hľadísk. Predovšetkým musíme zvoliť dostatočné tepelnotechnické parametre konštrukcií a doplniť ľahké konštrukcie krovu masívnymi vnútornými konštrukciami s vysokou tepelnou zotrvačnosťou, ktoré umožňujú korekciu teplotných výkyvov. Pri revitalizácii starších budov a ich adaptácií na nové využitie býva často rozhodujúcim faktorom aj zabezpečenie dostatku denného svetla vo vnútorných priestoroch. Zvlášť v historickej zástavbe sa nedá radikálne zmeniť pôvodný vzhľad objektov a jediným dostupným riešením povalových priestorov je využitie okien v šikmej rovine strechy. Tvar miestnosti by mal umožňovať prirodzené prúdenie vzduchu. Aby bolo prevetranie efektívne, treba umiestniť okná v protiľahlých stenách alebo nad sebou. A nezanedbateľným príspevkom ku kvalite obytného priestoru je umiestnenie strešných okien tak, aby bol z miestnosti výhľad (na zaistenie tzv. psychohygieny).

Z terasy do preslneného bytu (Chorvátsko)

Foto: Damir Fabijanic

Na rozšírenie obytného priestoru za hranice pôvodného bytu môže poslúžiť aj nevyužívaná terasa v najvyšších podlažiach. Stačí, ak ju vhodne zasklíte. Strešné okná veľkých rozmerov vytvoria novú obvodovú stenu, ich zošikmenie pritom nenarúša pôvodnú fasádu, pretože z pohľadu ulice takúto zmenu chodec takmer nevníma. Kombináciou rôznych sklonov okien môže nový priestor navyše získať dostatočnú podchodnú výšku a plnohodnotne sa dá využiť celá pôdorysná plocha na bývanie.
  

Popis: Rozšírenie obytného priestoru zasklením terasy strešnými oknami VELUX

 

Popis: Zastrešenie terasy prirodzene nadväzuje na pôvodnú fasádu, takže pri pohľade z ulice nie je zmena takmer viditeľná. Strešné okná sú navyše chránené vonkajšou markízou VELUX, aby sa interiér neprehrieval.

Bývanie v záplave svetla (Helsinky, Fínsko)

Architekt: Janne Kupiainen

Rekonštrukcia podkrovia často ponúka architektovi veľmi špecifický priestor s tvarovými zvláštnosťami, s ktorými sa musí vyrovnať. Zaujímavé riešenie ponúkol Janne Kupiainen pri rekonštrukcii povalových priestorov bytového domu z roku 1937 v Helsinkách. Zvyčajne zažitý princíp zvislého okna umiestneného pod strešným oknom jednoducho prevrátil. Vznikla tak tvarovo veľmi zaujímavá kompozícia, ktorá privádza do vnútra dispozície dostatok denného svetla a čerstvého vzduchu a zároveň sa stáva novým dizajnovým prvkom samotného interiéru. S obmedzeným priestorom sa autor vyrovnal radou vstavaných prvkov, na zväčšenie priestoru využil svetlé farby interiéru, ktoré oživil premysleným výberom niekoľkých kusov nábytku. Celkovo tak vznikol kultivovaný priestor s rovnomerným presvetlením a bez nadmerných svetelných kontrastov.
  

Popis: Na presvetlenie interiéru sa použili výklopno-kývavé strešné okná a zvislé doplnkové okná VELUX s bielym náterom, ktoré korešpondujú s atmosférou celého interiéru.

 
Popis: Obmedzený priestor opticky zväčšujú svetlé farby, ktoré sú oživené starostlivo vybranými kusmi nábytku.

Z povaly do luxusného podkrovia (Štokholm, Švédsko)

Architekt: Maria Sahlstrom

Foto: Åke E:son

Iný pohľad na renováciu podkrovných priestorov ponúkla architektka Maria Sahlstrom. Veľkorysý priestor, ktorý rešpektuje pôvodný tvar strechy, umocnila vertikálne zoradenými zostavami strešných okien. Pásy strešných okien nielenže privádzajú do hĺbky interiéru dostatok svetla a umožňujú tak kontakt s vonkajším svetom, ale tvoria aj dominantný prvok priestoru, ktorý zdôrazňuje výškový nadštandard celého riešenia. Atmosféru luxusného a nezvyčajné bývania dotvárajú vkusné retro prvky a betónový kozub.
  

Popis: Na presvetlenie interiéru sa použili bezúdržbové strešné okná VELUX. Pásy strešných okien nielenže dodávajú interiéru dostatok denného svetla a čerstvého vzduchu, ale vytvárajú aj dominantný prvok priestoru.
    

Popis: K dynamike priestoru prispieva aj kombinácia rôznych materiálov a narábanie s farbami. Chladné tóny zjemňuje drevená podlaha a ďalšie drevené prvky – napríklad v podobe obkladu či konzolového schodiska.

www.velux.sk