ASB Články na tému

vetranie budovy

Na vzduchotesné napojenie odvetrávacieho systému na hydroizolačnú fóliu slúži manžeta. Každý prestup cez strešnú krytinu predstavuje zvýšené riziko zatečenia do strešnej konštrukcie. Preto je potrebné používať systémové riešenia, ktoré sú navrhnuté na mieru danej krytiny.

Časopis Stavebné materiály -

Článok sa zaoberá analýzou mikrobiálnej kvality vzduchu v komerčných administratívnych priestoroch a v čistých priestoroch určených na zdravotnícke účely. Na základe vykonaného merania možno konštatovať, že vzduchotechnické zariadenie môže kvalitu vzduchu nielen zlepšovať, ale aj zhoršovať. Zároveň splnenie podmienok mikrobiálnej čistoty v čistom priestore nie je zďaleka len otázkou správneho návrhu vzduchotechniky.

Zámerom tohto príspevku je vyzdvihnúť význam vetrania v moderných budovách. Vetranie sa chápe v najširšej predstave ako výmena znečisteného, vydýchaného vzduchu v uzavretom priestore za čerstvý. Dôvodov na vetranie môže byť celý rad, pričom nevyhnutnosť vetrať treba brať ako základnú požiadavku na udržanie, resp. zachovanie napríklad hygieny, zdravia, bezpečnosti, výrobných postupov, kvality, systému kvality, ale aj ako podmienku na prevádzku technických zariadení budov. Preto považujeme vetranie za jednu zo základných súčastí stavby. 

Prvým a najdôležitejším krokom pri zlepšovaní kvality ovzdušia v interiéri je odstrániť alebo obmedziť zdroje znečistenia na minimum [1]. To možno dosiahnuť používaním materiálov s nízkymi emisiami. Nie je však možné odstrániť všetky zdroje znečistenia, preto musí byť ďalším krokom návrh prirodzeného alebo núteného vetrania. 

Je adiabatické odparovacie chladenie vhodnou alternatívou aj na našom území alebo nie? Čoho sa treba vyvarovať počas užívania a na čo sa treba zamerať pri návrhu? Aké sú limity pri inštalácii adiabatického chladenia? Pokúsime sa nájsť odpovede na tieto otázky na základe nameraných údajov z reálnej prevádzky. 

Prevádzka a údržba VZT zariadení zahŕňa celý rad procesov, ktoré si vyžadujú kvalifikované a technicky zdatné osoby. Zariadenia na vetranie patria k zložitejším technickým zariadeniam budov, ich obsluha a údržba si preto vyžaduje kvalifikované a technicky zdatné osoby. Prevádzkovateľ musí mať zároveň k dispozícii prevádzkový predpis všetkých zariadení. Prevádzkové predpisy sú súčasťou prevádzkovej dokumentácie objektu, ktorá je predpokladom správneho a hospodárneho používania jeho vzduchotechnických zariadení.