Aeromikróby v interiéroch budov

Aeromikróby v interiéroch budov

Článok sa zaoberá analýzou mikrobiálnej kvality vzduchu v komerčných administratívnych priestoroch a v čistých priestoroch určených na zdravotnícke účely. Na základe vykonaného merania možno konštatovať, že vzduchotechnické zariadenie môže kvalitu vzduchu nielen zlepšovať, ale aj …
Vetranie klimatizovaných budov podľa EN 378

Vetranie klimatizovaných budov podľa EN 378

Zámerom tohto príspevku je vyzdvihnúť význam vetrania v moderných budovách. Vetranie sa chápe v najširšej predstave ako výmena znečisteného, vydýchaného vzduchu v uzavretom priestore za čerstvý. Dôvodov na vetranie môže byť celý rad, pričom nevyhnutnosť …
Personalizované vetranie v budovách

Personalizované vetranie v budovách

Prvým a najdôležitejším krokom pri zlepšovaní kvality ovzdušia v interiéri je odstrániť alebo obmedziť zdroje znečistenia na minimum [1]. To možno dosiahnuť používaním materiálov s nízkymi emisiami. Nie je však možné odstrániť všetky zdroje znečistenia, …
image 97682 25 v1

Adiabatické odparovacie chladenie – áno či nie?

Je adiabatické odparovacie chladenie vhodnou alternatívou aj na našom území alebo nie? Čoho sa treba vyvarovať počas užívania a na čo sa treba zamerať pri návrhu? Aké sú limity pri inštalácii adiabatického chladenia? Pokúsime sa …