Tepelno-vlhkostne optimálna šikmá strecha

Tepelno-vlhkostne optimálna šikmá strecha

Splnenie tepelno-vlhkostných požiadaviek a voľba správneho konštrukčno-materiálového riešenia sú základným predpokladom kvalitnej šikmej strešnej konštrukcie. Celosvetové trendy v oblasti spotreby energie vedú k jej znižovaniu. Tento fakt sa sekundárne prejavuje zvyšovaním tepelno-technickej kvantifikácie všetkých častí tepelno-výmenného obalu budovy.