ASB šikmé strechy Stránka 2

šikmé strechy

Súčasná architektúra vo svojom minimalistickom prístupe akoby opomínala široké možnosti využitia šikmých striech. Ak sa aj v niektorých nových projektoch šikmá strecha predsa objaví, architekti často hľadajú netradičné riešenia. Akoby sa použitie škridly vylučovalo s modernou architektúrou.

V technických normách sú stanovené špecifické pravidlá návrhu a realizácie správne odvetranej šikmej strechy podľa druhu krytiny. Neexistuje jedno univerzálne pravidlo, ako strechu správne odvetrať. Nielen typy strešnej krytiny, ale dokonca aj jednotlivé modely majú rozličné systémy vyhotovenia odvetrania.

Existujú rozličné spôsoby, ako zatepliť už existujúcu strechu. Jedným z nich je napríklad zateplenie nad krokvami pomocou polyuretánových tepelnoizolačných dosiek PIR.

Strecha patrí k najnamáhanejším konštrukciám domu. Dennodenne musí bojovať so svojimi nepriateľmi, ktorými sú poveternostné vplyvy a čas. Tento zápas sa však často končí práve prehrou strechy. Keďže kompletná výmena strešnej krytiny je nákladnou investíciou, už pri prvotných príznakoch jej poškodenia sa treba poobzerať po vhodnom spôsobe rekonštrukcie.

Vďaka stále sa sprísňujúcim tepelnotechnickým požiadavkám dochádza k navýšeniu hrúbky tepelnej izolácie v obvodových konštrukciách, strechy nevynímajúc. Zväčšenie hrúbky izolácie so sebou prináša množstvo komplikácií. Predovšetkým v prípade šikmých striech. Umiestnením tepelnej izolácie do interiéru dochádza totiž k zmenšeniu obytného priestoru. Spoločným znakom šikmých a plochých striech je nutnosť tepelnú izoláciu dostatočne stabilizovať, a to tak, aby nedošlo k poruche a havárií strechy.

Problematike snehu na šikmých strechách sa nevenuje dostatočná pozornosť ani napriek tomu, že ide v našich klimatických podmienkach o aktuálnu tému. Pritom sneh na streche spôsobuje viaceré problémy.

Plechové strešné krytiny predstavujú jeden z tradičných materiálov s dlhou históriou. Plechové krytiny v priebehu času preukázali oprávnenosť svojho používania, kvalitu a dlhú životnosť. Z tohto hľadiska stoja nové typy plechových krytín pred neľahkou výzvou vhodne doplniť tradičné drážkované plechové krytiny, a to predovšetkým so zreteľom na ich životnosť.

Strecha je súčasťou estetického stvárnenia celej stavby a svojím tvarom aj farbou ju dotvára. Jej hlavnou funkciou je ale ochrana stavby proti poveternostným vplyvom a zrážkam. Preto je veľmi dôležité, aby sa celý strešný plášť zrealizoval správne vo všetkých detailoch.

V kontexte s celosvetovým trendom využívania obnoviteľných zdrojov bola aj Slovenská republika v posledných rokoch zasiahnutá boomom v oblasti spracovania slnečnej energie. Inštalácia týchto systémov by vzhľadom na svoju bezproblémovú funkciu a dlhú životnosť mala spĺňať najrôznejšie požiadavky na ukotvenie a priestupy strešným plášťom. Spoločnosť HPI – CZ preto pripravila na nadchádzajúcu sezónu ucelený program SOLAR-LINE, ktorý ponúka profesionálne riešenie inštalácií solárnych systémov na šikmé i ploché strechy.

Strešná krytina na šikmej streche musí byť pevná, kvalitná a trvácna. Šindľová strecha spĺňa všetky tieto vlastnosti. Navyše nezaťažuje krov, vďaka čomu ušetríte náklady. Ak si k nej zadovážite ešte aj kvalitný komín, zaistíte svojej rodine bezpečný a príjemný domov.

V našich podmienkach je tradičným tvarom šikmá strecha. A práve na takýto typ strechy je dôležitý výber krytiny. Závisí od tvaru a druhu strechy, od celkového charakteru domu a poveternostných podmienok. Šikmé strechy sú strechy so sklonom nad 10°. Krytina je hlavná hydroizolačná vrstva, ktorá chráni ostatné časti strešného plášťa a vnútorný priestor pred pôsobením poveternostných vplyvov, najmä pred pôsobením vody, vlhkosti a vetra.

Splnenie tepelno-vlhkostných požiadaviek a voľba správneho konštrukčno-materiálového riešenia sú základným predpokladom kvalitnej šikmej strešnej konštrukcie. Celosvetové trendy v oblasti spotreby energie vedú k jej znižovaniu. Tento fakt sa sekundárne prejavuje zvyšovaním tepelno-technickej kvantifikácie všetkých častí tepelno-výmenného obalu budovy.

Vikiere sú v súčasnosti pomerne častým riešením presvetlenia zobytneného podkrovia šikmých striech. Návrh ich konštrukcie i samotná realizácia si však vyžadujú dôslednosť, v opačnom prípade sa často stávajú zdrojom vážnych problémov vo funkčnosti strechy tak, ako to bolo v nasledujúcich dvoch prípadoch.

Šikmá strecha ako zavŕšenie budovy by mala byť zárukou ochrany jej obyvateľov. Správna skladba strešného plášťa, zvolená s ohľadom na funkčné požiadavky a dispozíciu budovy, by však nikdy nebola úplne dostatočná bez dôslednej realizácie a spracovania detailov.