image 79903 25 v1

Rekonštrukcie sa bez škridly nezaobídu

Súčasná architektúra vo svojom minimalistickom prístupe akoby opomínala široké možnosti využitia šikmých striech. Ak sa aj v niektorých nových projektoch šikmá strecha predsa objaví, architekti často hľadajú netradičné riešenia. Akoby sa použitie škridly vylučovalo s modernou architektúrou.
image 76028 25 v1

Hrebeňové odvetranie šikmej strechy

V technických normách sú stanovené špecifické pravidlá návrhu a realizácie správne odvetranej šikmej strechy podľa druhu krytiny. Neexistuje jedno univerzálne pravidlo, ako strechu správne odvetrať. Nielen typy strešnej krytiny, ale dokonca aj jednotlivé modely majú rozličné systémy …
image 74308 25 v2

Rekonštrukcia šikmej strechy

Existujú rozličné spôsoby, ako zatepliť už existujúcu strechu. Jedným z nich je napríklad zateplenie nad krokvami pomocou polyuretánových tepelnoizolačných dosiek PIR.
obnova strechy vikendovej chaty

Obnova strechy víkendovej chaty

Strecha patrí k najnamáhanejším konštrukciám domu. Dennodenne musí bojovať so svojimi nepriateľmi, ktorými sú poveternostné vplyvy a čas. Tento zápas sa však často končí práve prehrou strechy. Keďže kompletná výmena strešnej krytiny je nákladnou investíciou, už pri …
stabilizacia tepelnej izolacie v skladbe striech

Stabilizácia tepelnej izolácie v skladbe striech

Vďaka stále sa sprísňujúcim tepelnotechnickým požiadavkám dochádza k navýšeniu hrúbky tepelnej izolácie v obvodových konštrukciách, strechy nevynímajúc. Zväčšenie hrúbky izolácie so sebou prináša množstvo komplikácií. Predovšetkým v prípade šikmých striech. Umiestnením tepelnej izolácie do interiéru dochádza totiž k zmenšeniu …
pohyb snehu na sikmych strechach

Pohyb snehu na šikmých strechách

Problematike snehu na šikmých strechách sa nevenuje dostatočná pozornosť ani napriek tomu, že ide v našich klimatických podmienkach o aktuálnu tému. Pritom sneh na streche spôsobuje viaceré problémy.
nove typy plechovej stresnej krytiny

Nové typy plechovej strešnej krytiny

Plechové strešné krytiny predstavujú jeden z tradičných materiálov s dlhou históriou. Plechové krytiny v priebehu času preukázali oprávnenosť svojho používania, kvalitu a dlhú životnosť. Z tohto hľadiska stoja nové typy plechových krytín pred neľahkou výzvou vhodne doplniť tradičné drážkované plechové …
spravne riesenie detailov strechy sbetonovou krytinou

Správne riešenie detailov strechy s betónovou krytinou

Strecha je súčasťou estetického stvárnenia celej stavby a svojím tvarom aj farbou ju dotvára. Jej hlavnou funkciou je ale ochrana stavby proti poveternostným vplyvom a zrážkam. Preto je veľmi dôležité, aby sa celý strešný plášť zrealizoval správne …
Kompletné riešenie pre šikmú strechu

Kompletné riešenie pre šikmú strechu

Strešná krytina na šikmej streche musí byť pevná, kvalitná a trvácna. Šindľová strecha spĺňa všetky tieto vlastnosti. Navyše nezaťažuje krov, vďaka čomu ušetríte náklady. Ak si k nej zadovážite ešte aj kvalitný komín, zaistíte svojej …
Výber krytiny na šikmé strechy

Výber krytiny na šikmé strechy

V našich podmienkach je tradičným tvarom šikmá strecha. A práve na takýto typ strechy je dôležitý výber krytiny. Závisí od tvaru a druhu strechy, od celkového charakteru domu a poveternostných podmienok. Šikmé strechy sú strechy so sklonom nad 10°. …
Tepelno-vlhkostne optimálna šikmá strecha

Tepelno-vlhkostne optimálna šikmá strecha

Splnenie tepelno-vlhkostných požiadaviek a voľba správneho konštrukčno-materiálového riešenia sú základným predpokladom kvalitnej šikmej strešnej konštrukcie. Celosvetové trendy v oblasti spotreby energie vedú k jej znižovaniu. Tento fakt sa sekundárne prejavuje zvyšovaním tepelno-technickej kvantifikácie všetkých častí tepelno-výmenného obalu budovy.
Poruchy vikierov ako súčastí šikmej strechy

Poruchy vikierov ako súčastí šikmej strechy

Vikiere sú v súčasnosti pomerne častým riešením presvetlenia zobytneného podkrovia šikmých striech. Návrh ich konštrukcie i samotná realizácia si však vyžadujú dôslednosť, v opačnom prípade sa často stávajú zdrojom vážnych problémov vo funkčnosti strechy tak, ako to bolo …
Pokrývanie striech betónovými škridlami

Pokrývanie striech betónovými škridlami

Šikmá strecha ako zavŕšenie budovy by mala byť zárukou ochrany jej obyvateľov. Správna skladba strešného plášťa, zvolená s ohľadom na funkčné požiadavky a dispozíciu budovy, by však nikdy nebola úplne dostatočná bez dôslednej realizácie a spracovania detailov.