image 74308 25 v2
Galéria(3)

Rekonštrukcia šikmej strechy

Partneri sekcie:

Existujú rozličné spôsoby, ako zatepliť už existujúcu strechu. Jedným z nich je napríklad zateplenie nad krokvami pomocou polyuretánových tepelnoizolačných dosiek PIR.

01Puren
02Puren
03Puren

Nárast cien energie má stúpajúcu tendenciu. Táto skutočnosť vedie k hľadaniu riešení, ktoré energiu pomôžu ušetriť. V Českej aj Slovenskej republike je väčšina rodinných domov postavená pred rokom 2000 a tieto domy dnes stoja pred otázkou, ako energiu čo najefektívnejšie ušetriť. Bez zásahu do stavebnej konštrukcie sa to však nezaobíde a väčšinou sa spoločne s rekonštrukciou rieši aj otázka zateplenia existujúcej strešnej konštrukcie. Konštrukciu šikmej strechy najčastejšie tvorí krokvová sústava s výškou krokiev 160 (180) mm. Pri zatepľovaní týchto konštrukcií sa tepelná izolácia vo väčšine prípadov vkladala medzi krokvy, zvyčajne na ich plnú výšku. Na tento účel boli najvhodnejšie izolácie na báze minerálnej vlny, ktoré bolo možné vtlačiť medzi krokvy tak, aby nevznikli škárové netesnosti.

Výpočet tepelného poľa v mieste škáry

Pri výmene krytiny sa dá využiť možnosť dodatočného zateplenia takzvaným zateplením nad krokvami. Na trhu sú na tento účel dostupné tvrdé polyuretánové izolačné dosky PIR určené na rekonštrukcie v kombinácii s minerálnou vlnou. Dosky s integrovanou poistnou hydroizoláciou sa kladú priamo na krokvy alebo na existujúce debnenie. Zateplením nad krokvami sa odstránia tepelné mosty tvorené krokvami. Plošná hmotnosť polyuretánových dosiek určených na rekonštrukcie je pomerne nízka, vďaka čomu zásadne nezaťažia strešnú konštrukciu a zároveň sú natoľko tuhé, že sa nepreliačia pod tiažou krytiny.

Kotvenie zateplenia nad krokvami

Dodatočne aplikovateľná nadkrokvová tepelná izolácia na dvojplášťové vetrané strechy sa kombinuje s minerálnou izoláciou. Veľkoformátové dosky sa spájajú na pero a drážku, čím vzniká minimálna škárová netesnosť. Tým sa minimalizuje kondenzácia vodných pár v konštrukcii strechy. Kotvenie strešného plášťa sa realizuje skrutkami cez kontralaty pod uhlom 60° až 90° v súlade so statickým návrhom kotvenia. Pred aplikáciou sa odporúča nechať spracovať technické posúdenie strešného plášťa.

TEXT: Ing. Luděk Kovář, technický servis
foto: PUREN

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.