Vetranie strechy a difúzna priepustnosť

Vetranie strechy a difúzna priepustnosť

Strecha sa vetrá najmä z dvoch dôvodov: jednak na odvedenie vlhkosti preniknutej zvonka alebo zvnútra, alebo ešte sa vyskytujúcej stavebnej vlhkosti z konštrukcie strechy (primárna úloha) a jednak na odvetranie časti tepla pri letnom prehriatí vonkajších vrstiev strechy …
Detaily šikmej strechy

Detaily šikmej strechy

Celkový vzhľad a predovšetkým správnu funkčnosť strechy nepredurčuje len materiál krytiny, jeho štruktúra a sklon strechy, ale aj riešenia jednotlivých strešných detailov, ako sú hrebeň, nárožie, úžľabie, strešné prestupy, protisnehová ochrana, odvetranie strechy a pod. Keďže sú spolu …
Správny návrh a realizácia strechy

Správny návrh a realizácia strechy

V rámci šetrenia tepelnou energiou sa obytné budovy čoraz častejšie zatepľujú. Pri problematike zateplenia striech sa odporúča znížiť najmä počet rizikových miest, a zabezpečiť tak vzduchotesnosť a vetrotesnosť objektu. Kvalitne zhotovená tepelná izolácia vytvára predpoklad na úsporu energií, …
Vo svete šikmých striech

Vo svete šikmých striech

Neoddeliteľnou súčasťou každej stavby je strecha a spolu so základmi a nosnými múrmi ovplyvňuje trvácnosť, kvalitu, bezpečnosť a estetický charakter každej budovy. Strechy patria medzi konštrukčné systémy, pri ktorých výstavbe sa neoplatí šetriť. Pri navrhovaní strechy musíme zohľadňovať …
Príčiny porúch šikmých striech v praxi

Príčiny porúch šikmých striech v praxi

Nájsť spoločného menovateľa vzniku porúch šikmých striech nie je vôbec jednoduché. Zo skúseností expertných a znaleckých kancelárií vyplýva, že kvalita strešnej konštrukcie objektu vo všeobecnosti závisí od zodpovedného a individuálneho prístupu ku každej zhotovovanej streche zo strany …
Šikmé strechy na panelové domy

Šikmé strechy na panelové domy

Na panelové domy sa používali rozličné varianty skladby a typov jednoplášťových aj dvojplášťových striech, čiže neexistuje jediný univerzálny model opravy plochej strechy, azda len s výnimkou vybudovania novej šikmej strechy nad existujúcou plochou strechou.
Opakovaná rekonštrukcia šikmej strechy

Opakovaná rekonštrukcia šikmej strechy

Aj v súčasnosti sa, bohužiaľ, často stretávame s necitlivým návrhom a realizáciou zobytňovania podkrovných priestorov na dnes už historických nájomných bytových domoch z 19. a zo začiatku 20. storočia. Tieto necitlivé a technicky chybné riešenia …
Rizikové miesta na šikmej streche

Rizikové miesta na šikmej streche

So strechami a problémami okolo striech sa stretávame skoro každý deň. Všetky, i tie najmenšie chyby, ktoré vzniknú pri realizácii, treba odstrániť za cenu veľkých finančných nákladov. A preto je dôležité si uvedomiť, čo môže …
Zatepľovanie šikmých striech

Zatepľovanie šikmých striech

Šikmé strechy sú súčasným trendom vo výstavbe a v rekonštrukcii budov, ktorý má estetický aj praktický význam. Výrazný nedostatok bytov si vynucuje adaptáciu starších povalových priestorov na nové byty, zároveň sa rozšírila i výstavba podkrovných …