Detaily šikmej strechy

Detaily šikmej strechy

Celkový vzhľad a predovšetkým správnu funkčnosť strechy nepredurčuje len materiál krytiny, jeho štruktúra a sklon strechy, ale aj riešenia jednotlivých strešných detailov, ako sú hrebeň, nárožie, úžľabie, strešné prestupy, protisnehová ochrana, odvetranie strechy a pod. Keďže sú spolu …
Správny návrh a realizácia strechy

Správny návrh a realizácia strechy

V rámci šetrenia tepelnou energiou sa obytné budovy čoraz častejšie zatepľujú. Pri problematike zateplenia striech sa odporúča znížiť najmä počet rizikových miest, a zabezpečiť tak vzduchotesnosť a vetrotesnosť objektu. Kvalitne zhotovená tepelná izolácia vytvára predpoklad na úsporu energií, …
Šikmé strechy na panelové domy

Šikmé strechy na panelové domy

Na panelové domy sa používali rozličné varianty skladby a typov jednoplášťových aj dvojplášťových striech, čiže neexistuje jediný univerzálny model opravy plochej strechy, azda len s výnimkou vybudovania novej šikmej strechy nad existujúcou plochou strechou.
Zatepľovanie šikmých striech

Zatepľovanie šikmých striech

Šikmé strechy sú súčasným trendom vo výstavbe a v rekonštrukcii budov, ktorý má estetický aj praktický význam. Výrazný nedostatok bytov si vynucuje adaptáciu starších povalových priestorov na nové byty, zároveň sa rozšírila i výstavba podkrovných …