image 100960 25 v1

Rybacie bistro s príbehom

Už rok funguje v Košiciach bistro s pozoruhodným konceptom. V bývalej predajni rýb vznikla prevádzka, ktorá sa snaží prepojiť tradíciu miesta, rybársku históriu mesta, s fiktívnym príbehom o ostrove, na ktorom ležia Košice. Uvedomelý investor umožnil poňať celý priestor v zjednocujúcom …