ASB Články na tému

plávajúca podlaha

Len máločo určuje vzhľad interiéru natoľko, ako podlaha. Zaberá v miestnosti významne veľkú plochu, takže ju rozhodne nikto neprehliadne. Ak zvolíme tú správnu, svoj interiér pozdvihneme na novú úroveň. V opačnom prípade však môže zlý výber poriadne uškodiť. Ako sa vyhnúť kroku vedľa? Zadovážte si plávajúcu vinylovú podlahu, prináša celý rad výhod.

Podľa nariadenia EP a RADY EÚ č. 305/2011 z 9. marca 2011 musia byť stavby z hľadiska ochrany proti hluku navrhnuté a zhotovené tak, aby sa hluk, ktorý vnímajú ich obyvatelia alebo ľudia v blízkom okolí, udržiaval na úrovni, ktorá nie je hrozbou pre ich zdravie a umožňuje im spánok, oddych a prácu v prijateľných podmienkach.

Ľahká plávajúca podlaha predstavuje charakterovo a materiálovo jednoduchší typ podlahy ako podlaha ťažká. Jej montáž je jednoduchšia, kompletizuje sa pomocou veľkoplošných panelov systémom suchej výstavby. Je vhodné používať ju predovšetkým pri rekonštrukciách, a to na drevených alebo betónových stropoch, ale aj do nových drevostavieb. Ľahká plávajúca podlaha má roznášaciu vrstvu z viacvrstvových veľkoformátových ľahkých dosiek spojených na pero a drážku, ktoré sa ukladajú voľne na akustické dosky, čím vzniká pružná akustická izolačná vrstva.

Použitím cementotrieskových dosiek možno pomerne rýchlo a bez použitia mokrých procesov vytvoriť novú podlahovú konštrukciu alebo zlepšiť akustické a tepelnoizolačné parametre už existujúcej konštrukcie. Na tento účel je vhodné použiť systém plávajúcej podlahy. Výraz plávajúca podlaha označuje dlážku, ktorá je oddelená od podlahovej a stenovej konštrukcie pružným materiálom. Podlaha je uložená vo vani vytvorenej z tohto mäkkého materiálu a takzvane pláva.

Kladenie plávajúcej podlahy smeruje väčšinou od ľavej steny miestnosti smerom doprava. Na presné napojenie plávajúcej podlahy napríklad na dlažbu možno začať s ukladaním pri dlažbe a pokračovať ďalej do miestnosti smerom k protiľahlej stene.

Využitie suchých procesov vo výstavbe má svoje miesto nielen pri výstavbách drevodomov a rekonštrukciách stropov, ale poskytuje mnohé výhody z hľadiska montáže, čím šetrí čas a náklady vzhľadom na nízku prácnosť montáže. Prečo v súčasnosti stále viac montážnych kúrenárskych firiem preferuje systém podlahového vykurovania– tzv. suchú podlahovku?

Ak sa chcete presvedčiť, že drevostavby a voda k sebe pasujú, vydajte sa na rieku Váh. Blízko Komárna stretnete drevený rekreačný dom, ktorý tu pláva na dvoch nepotopiteľných železobetónových pontónoch. Plávajúca chata s označením PCH 44 je určená na sezónne využitie od jari do jesene a vďaka zabudovaným technológiám je veľmi sebestačná.

Stavebné konštrukcie dnes musia spĺňať veľké množstvo požiadaviek súčasne (tepelno-technických, akustických, statických atď.), ktoré sú často protichodné. Súčasným trendom je odľahčovanie stavebných konštrukcií využívaním murovacích prvkov s nižšou objemovou hmotnosťou a zavádzanie suchých technologických postupov. Táto skutočnosť, vyplývajúca napríklad z tepelno-technických a statických nárokov, nepriaznivo ovplyvňuje akustické parametre konštrukcie závislé od jej plošnej hmotnosti.

Dom v českých Černošiciach podľa projektu architekta Davida Damašku z pražského AAA Ateliéru je zaujímavou ukážkou toho, ako sa dá aj na pozemku ohrozeného záplavami, postaviť dom, ktorý prípadnej povodni dokáže odolať. Architektonický koncept vyvýšenia domu nad terén prostredníctvom betónovej podnože vyžaduje premyslené technické riešenie.

Najmä pri rekonštrukciách starších bytov alebo zobytňovaní podkrovných priestorov sa používajú suché systémy podláh. Plávajúca podlaha zo sadrovláknitých dosiek je tuhá zmontovaná podlahová doska oddelená od podkladovej konštrukcie medzivrstvou zo suchého podsypu, prípadne polystyrénu alebo minerálnej izolácie.