image 71685 25 v1
Galéria(11)

Plávajúca podlaha z cementotrieskových dosiek

Partneri sekcie:

Použitím cementotrieskových dosiek možno pomerne rýchlo a bez použitia mokrých procesov vytvoriť novú podlahovú konštrukciu alebo zlepšiť akustické a tepelnoizolačné parametre už existujúcej konštrukcie. Na tento účel je vhodné použiť systém plávajúcej podlahy. Výraz plávajúca podlaha označuje dlážku, ktorá je oddelená od podlahovej a stenovej konštrukcie pružným materiálom. Podlaha je uložená vo vani vytvorenej z tohto mäkkého materiálu a takzvane pláva.

02Cidem
03Cidem
04Cidem
05Cidem
06Cidem
07Cidem
08Cidem
09Cidem

Vhodným materiálom sú drevovláknité dosky, ktoré sú charakteristické optimálnymi akustickými parametrami a mechanickou tuhosťou. Drevovláknité izolačné dosky sa kladú na podlahovú konštrukciu, pričom podklad musí byť rovný, suchý a dostatočne únosný. Kladú sa bez dilatačných škár v ploche. Ak sa použijú dve vrstvy izolačných dosiek, druhá vrstva sa ukladá na prvú s predsadením minimálne 200 mm. Cementotrieskové dosky sa začínajú ukladať oproti dverám, a to najskôr celou doskou.

Kladú sa na zraz s krížovou škárou. Okolo zvislých konštrukcií (stien a stĺpov) sa pomocou pružného materiálu vytvorí dilatačná škára s hrúbkou 15 mm. V systéme plávajúcej podlahy sa používajú cementotrieskové dosky s hrúbkou 12 mm a so štandardnými rozmermi 625 × 1 250 mm bez úpravy hrán. Dosky by sa pred kladením mali aklimatizovať v miestnosti – asi 48 hodín pri vlhkosti vzduchu maximálne 70 %. Aklimatizáciou sa dosiahne rovnovážna vlhkosť, čím sa účinne odstráni problém s neskoršími tvarovými zmenami. Druhá vrstva cementotrieskových dosiek sa kladie krížom cez prvú vrstvu s presahom o polovicu šírky dosky, to znamená o 312 mm. Súdržnosť obidvoch vrstiev cementotrieskových dosiek sa zabezpečí ich zoskrutkovaním. Na jednoduchšiu montáž je horná vrstva podlahových dosiek s hrúbkou 12 mm predvŕtaná. Predvŕtané otvory majú priemer 4 mm. Rozmiestnenie skrutiek je stanovené na základe statických skúšok suchých podlahových konštrukcií. Priemerný počet spojovacích skrutiek je 30 ks/m2.

Cementotrieskové dosky je potrebné ihneď po položení vzájomne spojiť pomocou samorezných skrutiek s priemerom 4,2 mm, dĺžkou 35 mm a so zápustnou hlavou. Skrutky sa vkladajú do predvŕtaných otvorov. V prípade dorezávania dosiek sa musia skrutky umiestňovať 25 až 50 mm od ich okraja. Maximálna vzdialenosť medzi jednotlivými spojovacími prvkami je 300 mm. Skrutky nesmú prechádzať cez škáry spodnej vrstvy dosky. Priemerný počet spojovacích skrutiek je 28 ks/m2. Na skrutkovanie sa odporúča použiť elektrický skrutkovač. Pri samotnom spojení dosiek je potrebné dosky v mieste spojenia lokálne zaťažiť – najlepšie váhou pracovníka. Zabráni sa tým nadvihnutiu hornej vrstvy dosiek a možnému zaneseniu vyvŕtaných pilín medzi spoje. Jednotlivé dosky sa začínajú skrutkovať od stredu.

Zoskrutkovaná podlaha je ihneď pochôdzna a je možné okamžite aplikovať nášľapnú vrstvu. Pri montáži rozsiahlej podlahovej plochy sa odporúča klásť izolačné a cementotrieskové dosky postupne po jednotlivých dilatačných poliach. Zníži sa tak možnosť ich poškodenia pri pohybe pracovníkov. V zimných mesiacoch môže vplyvom vysychania a postupnej aklimatizácie cementotrieskových dosiek dochádzať k miernemu nadvihovaniu voľných okrajov pri stenách a v rohoch. Tento jav možno eliminovať kotvením dosiek do podkladu – záklop, strop.

02 | Dilatačná škára
Okolo zvislých konštrukcií sa vytvorí dilatačná škára s hrúbkou 15 mm. Do dilatačnej škáry sa odporúča vložiť pás minerálnej vlny s hrúbkou 15 mm, ktorý zabráni jej zanášaniu pri ďalších prácach. Pásik sa odreže v potrebnej výške po dokončení finálnej úpravy povrchu plávajúcej podlahy pred kladením podlahovej krytiny.

03 | Prvá vrstva izolačných dosiek
Prvá vrstva izolačných drevovláknitých dosiek sa ukladá bez dilatačných škár v ploche na pripravený podklad.

04 | Druhá vrstva izolačných dosiek
Druhá vrstva izolačných drevovláknitých dosiek sa ukladá krížom cez prvú vrstvu dosiek s predsadením minimálne 200 mm.

05 | Prvá vrstva podlahových dosiek
Cementotrieskové dosky sa začínajú ukladať oproti dverám, a to najskôr celou doskou. Kladú sa na zraz s krížovou škárou. Pred kladením by sa mali aklimatizovať v miestnosti –  asi 48 hodín pri vlhkosti vzduchu maximálne 70 %. Je potrebné dbať na to, aby sa škáry izolačných a podlahových dosiek nenachádzali nad sebou.

06 | Druhá vrstva podlahových dosiek
Druhá vrstva cementotrieskových dosiek sa kladie krížom cez prvú vrstvu s presahom o polovicu šírky dosky, to znamená o 312 mm. Súdržnosť obidvoch vrstiev cementotrieskových dosiek sa zabezpečí ich zoskrutkovaním.

07 | Zaťaženie dosiek
Pred spájaním obidvoch vrstiev dosiek sa odporúča dosky v mieste spájania zaťažiť, najlepšie váhou pracovníka. Zabráni sa tým nadvihnutiu hornej vrstvy dosiek a možnému zaneseniu vyvŕtaných pilín medzi spoje.

08 | Vloženie skrutiek do otvorov
Podlahové dosky sa musia ihneď po uložení spojiť samoreznými skrutkami s priemerom 4,2 mm, dĺžkou 35 mm a so zápustnou hlavou. Skrutky sa vkladajú do predvŕtaných otvorov. V prípade dorezávania dosiek sa musia skrutky umiestňovať 25 až 50 mm od ich okraja. Maximálna vzdialenosť medzi jednotlivými spojovacími prvkami je 300 mm.

09 | Zoskrutkovanie podlahových dosiek
Na skrutkovanie sa odporúča použiť elektrický skrutkovač. Jednotlivé dosky sa začínajú skrutkovať od stredu. Skrutky nesmú prechádzať cez škáry spodnej vrstvy.

10 | Hotová plávajúca podlaha
Zoskrutkovaná podlaha je ihneď pochôdzna a možno okamžite aplikovať nášľapnú vrstvu.

01 | Podklad
Podklad musí byť rovný, suchý a dostatočne únosný. Možno ho vyrovnať suchým podsypom. Vhodným materiálom je kamenivo s frakciou 1 až 4 mm, pričom maximálna hrúbka lôžka nesmie presiahnuť 40 mm.

Info o materiáli:

 • Cementotriesková doska na plávajúce podlahy (spodná a vrchná), hrúbka 12 mm, vrchná doska s predvŕtanými otvormi s priemerom 4 mm, rozmery 625 × 1 250 mm
 • Drevovláknitá izolačná doska (hobra), hrúbka 19 mm, objemová hmotnosť 250 kg/m3, rozmery 800 × 1 200 mm

Čo budete potrebovať

 • Systém plávajúcej podlahy Izocet SP65:
 • Izolačná doska: Izolačná drevovláknitá doska (hobra) – 2 vrstvy, rozmer 800 × 1 200 mm, hrúbka 19 mm, m2 4,66 €
 • Podlahová doska: Cementotriesková doska Cetris®, horná vŕtaná, rozmer 625 × 1 250 mm, hrúbka 12 mm, m2 10,07 €
 • Cementotriesková doska Cetris®, spodná, rozmer 625 × 1 250 mm, hrúbka 12 mm, m2 8,94 €
 • Samorezné skrutky Cetris, 4,2 × 35 mm s dvojitým závitom a zápustnou hlavou, 30 ks/m2    1 €
 • Izolačný pás: Pás minerálnej vlny (napr. ORSIL) šírka 15 mm
 • Náradie: meter, elektrický skrutkovač, vodováha, ostrý nôž, kotúčová píla

Pozor! Prechod podlahy cez drevený prah

Pri prechode suchej podlahovej konštrukcie cez drevený prah je potrebné riešiť otázku osadenia zárubne dverí. Podklad treba vyrovnať a podložiť do presnej výšky po celej dĺžke zárubne pod spodnou stredovou priečkou. Na upevnenie dreveného prahu sa použijú dlhšie skrutky tak, aby sa zárubňa spojila s podkladovým profilom. Ak sa použije drevený prah, odporúča sa osadiť z obidvoch strán pod cementotrieskové dosky podkladové lišty. Aby drevený prah bezpečne a kvalitne dosadol (predovšetkým na nášľapnú vrstvu z keramickej dlažby), je vhodné podmazať ho silikónovým tmelom.

tip

Pokiaľ nie je podklad dostatočne rovný, treba ho vyrovnať. Podklad možno vyrovnať dvoma spôsobmi:

 • mokrým spôsobom – pomocou cementovej malty s pieskom alebo samonivelizačnou stierkou
 • suchým podsypom – pomocou suchej vyrovnávacej zmesi na báze drveného pórobetónu alebo perlitu; minimálna výška podsypu je 10 mm a maximálna 40 mm.

TEXT + FOTO: cidem hranice, a. s., divízia cetris

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.