Kaštieľ Čunovo
Galéria(6)

Najhorší scenár sa nenaplnil. Zo zrúcaniny sa stal jeden zo skrytých klenotov Bratislavy

Kaštieľ v Čunove sa stal z ruiny absolútnou pýchou obce a dnes plní úlohu moderného ekocentra. Z budovy, ktorú kedysi ľudia obchádzali, sa tak stalo miesto, ktoré vyhľadávajú.

Architektonická perla 18. storočia

Spája sa s rodom Szapáryovcov a jeho história siaha až do 18. storočia. Kaštieľ v Čunove, známy ako Szapáryho kaštieľ, predstavuje barokovo- -klasicistický objekt a vybudovaný bol v druhej polovici 18. storočia. Ako uvádza Bratislavský samosprávny kraj, navrhli ho ako menšie vidiecke sídlo a nikdy neslúžil ako hlavné obydlie svojich majiteľov.

Budova má obdĺžnikový tvar, je čiastočne podpivničená a pozostáva z troch traktov s jednoduchým usporiadaním. Kaštieľ má aj podkrovie, pričom výrazným a umením obohateným architektonickým prvkom je portikus, ktorý slúži ako hlavný vstup a je umiestnený na severozápadnej fasáde. V juhozápadnej časti je druhý vchod, vedúci do parku.

V interiéri sa nachádzajú miestnosti s valenými klenbami, ktoré slúžili ako zázemie. Stredná chodba je zase preklenutá pruskými klenbami a v juhozápadnom trakte sa nachádza reprezentačná sála. Okolo nej sú plochostropé miestnosti prepojené enfiládami. V komunikačnej chodbe sú ešte viditeľné obrysy niekdajších kúrenísk, krbov a kachlí.

Schátraný kaštieľ v Čunove premenil Bratislavský samosprávny kraj na klenot Bratislavy.
Schátraný kaštieľ v Čunove premenil Bratislavský samosprávny kraj na klenot Bratislavy. | Zdroj: BSK

Chátranie a nedokončená obnova

Kaštieľ prestavali ešte v roku 1807, jeho posledná obnova sa však viaže k 70. rokom 20. storočia. V tomto období sa uskutočnila čiastočná rekonštrukcia. Osadili nový krov, okenné šambrány a nové stropy v juhozápadnej časti. Premena budovy sa však nedokončila.

„Kaštieľ bol dlhé roky nevyužívaný a chátral, a to po stavebnej aj technickej stránke. Mal poškodenú statiku pivnice, zrútené schodisko a klenbu nad vchodom do pivnice,“ informuje o ďalšom osude národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Ak si človek pozrie stav kaštieľa na fotografiách, v podstate išlo o zrúcaninu, ktorá v žiadnom prípade nepripomínala chránenú stavbu.

Z ruiny klenot Bratislavy

V roku 2021 nastal zlom a Bratislavská župa spustila komplexnú rekonštrukciu, ktorá pozostávala z troch častí – obnovy kaštieľa, obnovy sýpky a revitalizácie priľahlej záhrady.

„Na budove kaštieľa sa zrealizovala kompletná výmena pôvodného krovu a strešnej krytiny vrátane opravy podstrešnej rímsy. Strecha bola tepelne zaizolovaná a osadili sa do nej nové okná. Pôvodné komíny sa zrekonštruovali, rovnako aj podkrovie, kde sa namontovali nové priečky, podlaha, rozvody elektroinštalácie, vody a kúrenia,“ informuje Bratislavský samosprávny kraj.

Pivničné priestory po novom slúžia ako tvorivé dielne a osadené boli aj nové okná na prízemí a v pivnici. Zrealizovali sa tiež reštauračné práce, fasády a omietky. „Súčasťou projektu je aj výsadba zelene, krovín a stromov, vybudovanie jazierka či drobnej architektúry ako altánok či informačné panely,“ tvrdí BSK.

Na budove kaštieľa sa zrealizovala kompletná výmena pôvodného krovu a strešnej krytiny vrátane opravy podstrešnej rímsy. 
Na budove kaštieľa sa zrealizovala kompletná výmena pôvodného krovu a strešnej krytiny vrátane opravy podstrešnej rímsy.  | Zdroj: Miro Pochyba

Umelecké dielo pod vrstvami omietky

Rekonštrukcii dodávajú výnimočnosť ručne maľované nástenné fresky, ktoré boli odkryté počas obnovy. Nachádzajú sa v troch východných miestnostiach juhozápadného traktu kaštieľa, pričom ich datovanie siaha do 19. storočia. Župa ich priviedla späť k životu, zrekonštruovala. Maľby boli výrazne poškodené neskoršími zásahmi, keďže boli v priebehu 20. storočia prekryté ďalšou vrstvou omietky s náterovými vrstvami.

Zobrazené tu sú krajinky, obilie, lúčne a poľné kvety, ovocné stromy i zvieratá. Dnes je zo schátraného kaštieľa ekocentrum. Slúži na environmentálne vzdelávanie, výchovu a osvetu detí, mládeže i širokej verejnosti spolu so zázemím pre organizácie ochrany prírody, cezhraničného turizmu a ekoturizmu.

„V Bratislavskom kraji existuje niekoľko menších environmentálnych centier, ale jedno ucelené s nadnárodnou úrovňou tu absentovalo. Ekocentrum tak bude unikátnym pilotným projektom v regióne,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Kaštieľ Čunovo
Župa priviedla k životu aj okolie kaštieľa, kde pribudla nová zeleň, stromy a kroviny, ale aj jazierko, a keďže bude objekt slúžiť ako ekoncentrum, aj informačné panely.  
Schátraný kaštieľ v Čunove premenil Bratislavský samosprávny kraj na klenot Bratislavy.
Na budove kaštieľa sa zrealizovala kompletná výmena pôvodného krovu a strešnej krytiny vrátane opravy podstrešnej rímsy. 
Uskutočnili sa tiež reštauračné práce, renovovali fasády, a omietky, ktoré prinavrátili pamiatke stratené čaro.

Rekonštrukcia kaštieľa, Bratislava-Čunovo

Investor: Bratislavský samosprávny kraj
Spolufinancovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny rozpočet
Architekt: Ateliér Van Jarina
Zhotoviteľ: MBM-GROUP
Náklady: 3,67 mil. € (kaštieľ: 3 083 300 €, záhrada: 588 000 €)
Realizácia: 6/2021 – 9/2023

Článok bol uverejnený v časopise ASB 5/2024