bytový dom vo Viedni

Riešenia krízovej situácie nájomného bývania

Na Slovensku predstavuje nízka regionálna mobilita jeden zo zdrojov nedostatočného využitia pracovnej sily. Slováci sa podľa Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) sťahujú za prácou oveľa menej než v susedných krajinách EÚ.
04spirkova big image

Na Slovensku akútne chýbajú nájomné byty

V krajinách Európskej únie sa podiel nájomných bytov pohybuje na úrovni 19 až 62 % z celkového počtu bytov v bytovom fonde. V susednom Rakúsku, ktoré by mohlo byť Slovensku pozitívnym príkladom, je ich 42 %. Na Slovensku je …
image 87256 25 v1

Nájomné bývanie je stále vážny problém

V oblasti nájomného bývania Slovensko za svojimi susedmi stále pokrivkáva. Do 31. decembra 2016 však musia obce poskytnúť obyvateľom reštituovaných bytových domov náhradné bývanie. Ak to obce nestihnú, musia prenajímateľom za každý mesiac zaplatiť rozdiel …