SK 8747 1500x1000

Smart Home: Kontrola okien aj na diaľku

Riadenie domu a Smart Home riešenia nám mnohokrát zjednodušujú život. Internorm ponúka s I-tec Connect veľa inteligentných produktov v oblasti okien, ktoré môžu byť zabudované do rôznych Smart Home systémov.