Fólia Fatrafol získala certifikát „Testované v Antarktíde“

Fatra certifikát
Zdroj: Fatra, a.s.

Zatiaľ sa len 9 firiem môže pýšiť certifikátom „Testované v Antarktíde“, spoločnosť Fatra, a.s., je jednou z nich. Náročné podmienky arktického podnebia, dlhodobé a intenzívne testy, to všetko musí podstúpiť výrobok, ktorý sa uchádza o zisk tohto certifikátu.

Hydroizolačná fólia FATRAFOL 810, vyrobená na báze mäkčeného PVC, vystužená polyesterovou mriežkou pre vysokú rozmerovú stabilitu, je jedným z nich. Je určená predovšetkým na použitie pri realizácii jednovrstvových povlakových krytín mechanicky kotvených k podkladu na plochých strechách.

Testovanie fólie sa začalo už na začiatku roka 2015. Vtedy boli jednotlivé vzorky umiestnené na strechu českej vedeckej stanice J. G. Mendela, ktorá leží na pobreží ostrova Jamesa Rossa v Antarktíde. Toto systematické a dlhodobé testovanie (celkový čas by mal presiahnuť 10 rokov) je zamerané na sledovanie odolnosti strešných hydroizolačných fólií proti pôsobeniu nepriaznivých poveternostných podmienok.

Polárna stanica
Polárna stanica | Zdroj: Masarykova univerzita – testováno v Antarktidě

Vo všeobecnosti sa testy poveternostného starnutia plastov najčastejšie robia v krajinách s vysokou intenzitou slnečného svitu a s relatívne vysokými dennými teplotami. Antarktída však poskytuje úplne iné podmienky. Je tu typické časté striedanie teplôt (od 10 °C nad nulou až po menej ako -30 °C) s obmedzeným svetelným tokom počas polárnej zimy, no predovšetkým s niekoľkonásobne vyšším podielom UV žiarenia.

Nezanedbateľnú úlohu tu hrajú aj fyzikálne faktory – častice ľadu a piesku nesené vetrom s rýchlosťou až do 150 km/h. Vplyv kombinácie týchto faktorov, ktoré prirodzene spôsobujú starnutie polymérov a degradáciu ich úžitkových vlastností, sa spoločnosť Fatra, a.s., rozhodla študovať v spolupráci s VUT v Brne a Masarykovou univerzitou v Brne aj na vybraných výrobkoch značky FATRAFOL. Začiatkom roka 2015 bola do Antarktídy odoslaná séria vzoriek polymérových materiálov, ktorá by mala čo najviac odhaliť vplyv cieleného testovania špecifických antarktických podmienkach.

Fatra Napajedla

Výsledok testu

Samotné testovanie prebieha tak, že členovia expedície vyskúšajú, či si výrobok zachováva vlastnosti deklarované výrobcom aj v náročnom polárnom prostredí. Zvládnutie týchto testov umožňuje udeliť firme ochrannú známku „Testované v Antarktíde“.

Po celkovom zhodnotení možno konštatovať, že izolačná fólia zostala bez zásadných fyzikálnych zmien aj po vystavení podmienkam v Antarktíde. Chemická zmena sa síce potvrdila, ale iba na povrchu všetkých exponovaných vzoriek – do hĺbky 0,1 mm. Keďže celková hrúbka izolačných fólií je okolo 1,5 mm, táto chemická zmena nijako neovplyvní celkové aplikačné vlastnosti fólie.

FATRAFOL 810

Testovaná strešná hydroizolačná fólia FATRAFOL 810 obstála v testoch po trojročnej expozícii extrémnym podmienkam na českej vedeckej stanici J. G. Mendela v Antarktíde. Vďaka tomu získala ochrannú známku „Testované v Antarktíde“. Doterajšie výsledky prinášajú predpoklad zachovania dlhodobej funkčnosti aj v náročných podmienkach Antarktídy.

Presné podmienky testu a výsledky sú zverejnené na internetovej stránke www.testovanovantarktide.cz.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Fatra, a.s.

Komentáre