ASB Články na tému

dekoratívna omietka

Na vytvorenie vzhľadu dreva na stene alebo strope sú vhodné dekoratívne omietky či gletovacie stierky. Podklad, na ktorý sa bude gletovacia stierka nanášať, musí byť stabilný, nosný, pevný, čistý, bez nesúdržných a separačných vrstiev. Prípadné trhliny je potrebné preškrabnúť a vyčistiť, aby sa dôkladne vyplnili stierkou.

Súčasný trh ponúka produkty, ktoré umožňujú vytvárať na obvodovom plášti budov rozličné dekoratívne úpravy. Vďaka špeciálnym omietkam je možné vytvoriť napríklad vzhľad prírodného dreva. Dekoratívne omietky sa na dosiahnutie výsledného efektu kombinujú so špeciálnymi impregnačnými nátermi, ktoré dodajú omietke konečný odtieň.