02 Lazúra na drevo

Gletovacia stierka so vzhľadom dreva (Pracovný postup)

Na vytvorenie vzhľadu dreva na stene alebo strope sú vhodné dekoratívne omietky či gletovacie stierky. Podklad, na ktorý sa bude gletovacia stierka nanášať, musí byť stabilný, nosný, pevný, čistý, bez nesúdržných a separačných vrstiev. Prípadné …
image 98267 25 v2

Dekoratívna omietka so vzhľadom dreva

Súčasný trh ponúka produkty, ktoré umožňujú vytvárať na obvodovom plášti budov rozličné dekoratívne úpravy. Vďaka špeciálnym omietkam je možné vytvoriť napríklad vzhľad prírodného dreva. Dekoratívne omietky sa na dosiahnutie výsledného efektu kombinujú so špeciálnymi impregnačnými …