image 98267 25 v2
Galéria(22)

Dekoratívna omietka so vzhľadom dreva

Partneri sekcie:

Súčasný trh ponúka produkty, ktoré umožňujú vytvárať na obvodovom plášti budov rozličné dekoratívne úpravy. Vďaka špeciálnym omietkam je možné vytvoriť napríklad vzhľad prírodného dreva. Dekoratívne omietky sa na dosiahnutie výsledného efektu kombinujú so špeciálnymi impregnačnými nátermi, ktoré dodajú omietke konečný odtieň.

01Henkel
02Henkel
03Henkel
04Henkel
05Henkel
06Henkel
07Henkel
08Henkel

Výsledný efekt závisí od faktorov, ako sú príprava podkladu, konkrétna technika aplikácie, použité nástroje či zručnosť a kreativita pracovníka, ktorý omietku nanáša.

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, rovný, nosný, suchý a očistený od oddeľujúcich sa substancií, ktoré by mohli znížiť prídržnosť (tuky, živice). Nerovnosti podkladu je potrebné vyplniť opravnou maltou. Intenzívne znečistené vrstvy s nízkou prídržnosťou, maliarske nátery z pružných fasádnych farieb, vápenných a syntetických farieb, tapety alebo vrstvy z ďalších disperzných lepidiel je potrebné celoplošne odstrániť. Nasiakavé podklady sa najskôr ošetria hĺbkovým penetračným náterom a po jeho vyschnutí (min. 2 h) sa na podklad nanesie základný náter pod tenkovrstvové omietky a farby.

Spracovanie dekoratívnej omietky

Celý obsah balenia dekoratívnej omietky sa vysype do čistej nádoby s odmeraným množstvom vody (5,25 l vody/25 kg vrece) a dôkladne sa zamieša tak, aby vznikla zmes s jednotnou konzistenciou bez hrudiek. Ak je konzistencia omietky hustá, je potrebné ju premiešať, nie pridávať vodu. Omietka sa aplikuje nanášaním na podklad vo vrstve približne 4 mm pod uhlom držaným oceľovým hladidlom. Následne sa vytvorí štruktúra prírodného dreva odtlačením silikónovej matrice s požadovaným vzorom a jej dotlačením pomocou gumeného valca. Po vyschnutí (približne po troch dňoch) sa na dekoratívnu omietku nanesie impregnačný náter minimálne v dvoch po sebe idúcich vrstvách metódou „mokrý do mokrého“. Impregnačný náter je možné naniesť strojovo – striekaním alebo maliarskym valčekom, štetcom či tupovaním špongiou. 

01 | Príprava podkladu

Podkladová konštrukcia sa očistí od oddeľujúcich sa substancií (tuky, živica), prachu a prípadné nerovnosti sa vyrovnajú opravnou maltou. Pred aplikáciou dekoratívnej omietky sa plastovou fóliou zakryjú dvere, okná a priľahlá oblasť fasády.

02 | Ohraničenie plochy
Plocha, na ktorú sa bude aplikovať dizajnová omietka, sa ohraničí maliarskou samolepiacou páskou. Nasiakavé podklady sa ošetria penetračným náterom, ktorý sa pred aplikáciou niekoľkokrát pretrepe a nanesie štetcom alebo valčekom v rovnomernej vrstve. Nechá sa zaschnúť min. 2 h.

03 | Základný náter
Pred aplikáciou dekoratívnej omietky sa na pripravený podklad nanesie základný náter, ktorý sa v originálnej nádobe dôkladne premieša. Náter sa neriedi.

04 | Nanesenie základného náteru
Základný náter sa nanesie na podklad štetcom alebo valčekom v rovnomernej vrstve v jednom smere. Odporúča sa naniesť v dvoch vrstvách (schnutie náteru 3 h). Nanášanie omietky je možné po úplnom vyschnutí základného náteru, nie skôr ako po 4 h.

05 | Zamiešanie dekoratívnej omietky
Obsah balenia dekoratívnej omietky sa vysype do čistej nádoby s odmeraným množstvom vody (5,25 l vody/25 kg vrece) a dôkladne sa zamieša tak, aby vznikla zmes s jednotnou konzistenciou bez hrudiek.

06 | Požadovaná konzistencia
Na získanie požadovanej konzistencie sa nechá zmes 2 až 3 min. odležať a opäť sa krátko premieša. Konzistenciu výslednej zmesi je potrebné prispôsobiť spôsobu nanášania. Pri strojovom nanášaní sa pridá zodpovedajúce množstvo vody.

07 | Nanesenie omietky
Dizajnová omietka sa nanesie na podklad hladkým dlhým oceľovým hladidlom. Oceľové hladidlo sa ťahá po podklade pod uhlom.

08 | Zubové hladidlo
Nanesená vrstva dekoratívnej omietky sa prejde zubovou stierkou s veľkosťou zuba 10 až 12 mm.

09 | Vyhladenie omietky
Povrch nanesenej dekoratívnej omietky sa vy­hladí pomocou stierky tak, aby výsledná vrstva bola 4 mm. Omietka sa nechá zaschnúť približ­ne 30 min. (v závislosti od teploty a relatívnej vlhkosti), aby sa na jej povrchu vytvoril povlak.

10 | Rozvinutie silikónovej matrice
Kotúč silikónovej matrice sa rozvinie na rovný a čistý podklad.

11 | Separačný prípravok
Na rozvinutú silikónovú matricu sa naleje separačný prípravok v tenkej vrstve tak, aby nestekal po povrchu matrice.

12 | Roztretie separačného prípravku
Pomocou štetca sa separačný prípravok roztrie rovnomerne po povrchu silikónovej matrice. Nanesenie malého množstva prípravku vedie k priľnutiu omietky na matricu, nanesenie extrémne malého alebo aj veľkého množstva prípravku negatívne ovplyvňuje kvalitu povrchu výslednej omietky.

13 | Zvinutie silikónovej matrice
Silikónová matrica sa zvinie tak, aby bol vzor dreva na vonkajšej strane. Štruktúra dreva sa vytvorí vtlačením silikónovej matrice do omietky.

14 | Vytvorenie vzoru dreva
Silikónová matrica sa vtlačí do čerstvej omietky stranou, na ktorej sa nachádza vzor dreva. Zatlačí sa do omietky pomocou gumeného valčeka alebo rukou. Konce každého vzoru „dosky“ by sa mali buď prekrývať, alebo sa môže medzi doskami nechať malá medzera, čím sa dosiahne krajší vzhľad spojov.

15 | Ďalšie rady „dosiek“
Silikónová matrica sa po odtlačení do omietky opatrne zvinie. Aby sa predišlo opakovaniu rovnakého dreveného vzoru v ďalších vrstvách, odporúča sa silikónovú matricu otočiť opačne a vytvoriť prekrytia na ďalšej doske. Každé približne 3 m2 vytvoreného povrchu sa na matricu opätovne nanesie separačný prípravok.

16 | Prebrúsenie suchej omietky
Spoje medzi „doskami“ môžu mať rôznu šírku a môžu sa vytvoriť pomocou jednoduchých nástrojov alebo dlhej laty hneď po aplikácii. Po vyschnutí dekoratívnej omietky sa z povrchu pomocou brúsneho papiera odstránia všetky ostré výstupky.

17 | Ochrana hrán omietky
Pred aplikáciou farebného impregnačného náteru sa hrany omietky oblepia vhodnou páskou.

18 | Odstránenie prachu
Pred aplikáciou farebného impregnačného náteru sa z povrchu omietky odstráni prach, ktorý vznikol po prebrúsení nerovností.

19 | Impregnačný náter
Povrch je pripravený na maľovanie po 72 h od nanesenia omietky. Obsah balenia sa pred aplikáciou dôkladne premieša tak, aby vznikla zmes s jednotnou konzistenciou a počas aplikácie je potrebné ju krátko premiešavať, aby nesedimentovala.

20 | Nanesenie impregnačného náteru
Impregnačný náter sa nanesie na pripravený podklad štetcom, kefou alebo valčekom v jednom pracovnom cykle bez prestávok.

21 | Tupovanie špongiou
Následne sa pretrie špongiou, čím sa na povrchu vytvoria prirodzené odtiene dreva.

22 | Druhá vrstva impregnácie
Impregnačný náter sa nanesie v dvoch vrst­vách metódou „mokrý do mokrého“. Medzi jednotlivými vrstvami je potrebné zachovať technologickú prestávku 24 h. Tým sa zabráni vsiaknutiu impregnácie do minerálnej omietky.

Info o materiáloch:

» Minerálna tenkovrstvová dekoratívna omietka na vytvorenie štruktúry prírodného dreva do interiéru a exteriéru
» Impregnačný farebný náter dodávajúci minerálnej tenkovrstvovej dekoratívnej omietke vzhľad prírodného dreva; do interiéru a exteriéru

Čo budete potrebovať:

Opravná malta
Ceresit CX 20
spotreba: 1,6 kg/dm3 vyplneného objemu, papierové vrece, 5 kg 4,75 €

Hĺbkový penetračný náter
Ceresit CT 17 profi
spotreba: približne 0,1 až 0,5 l/m2, plastový kanister 2, 5 a 10 l, 5 l 21,50 €

Základný náter pod omietku
Ceresit CT 16
spotreba: približne 0,2 až 0,5 l/m2 (v závislosti od rovnosti a nasiakavosti podkladu), plastová nádoba 5 a 15 kg, 5 kg od 10,90 € (v závislosti od farebného odtieňa)

Dekoratívna omietka
Ceresit CT 720 – VISAGE Omietka so štruktúrou dreva
spotreba: približne 2 kg/m2 (na 1 mm hrúbky, odporúčaná vrstva 4 mm), papierové vrece 25 kg, 25 kg 25,50 €

Silikónová matrica
Ceresit Classic Wood šablóna
šírka: 200 mm, dĺžka: 2 000 mm, ktoúč od 306 €

Separačný prípravok
Ceresit CT 722 – VISAGE Separačný prípravok
spotreba: približne 0,1 l/m2 vytvorenej omietky, plastová nádoba, 5 l 53 €

Impregnačný náter
Ceresit CT 721 – VISAGE Impregnačný náter farebný „Drevo“
farba: 6 farebných odtieňov – 2× borovica, dub, tík, orech a wenge, spotreba: približne 0,2 l/m2, plastová nádoba, 4 l od 102 €

Maliarska lepiaca páska

Brúsny papier

Náradie a pomôcky
nízkootáčkové elektrické miešadlo
plastová nádoba
štetec
oceľové hladidlo
oceľová lata
štetec
gumený valček
špongia
ochranné rukavice

*Poznámka: Zobrazené štruktúry predstavujú len vzorku nekonečného množstva efektov, ktoré sa dajú vytvoriť. Vzhľadom na možnosti digitálneho zobrazenia môžu byť prezentované farby a štruktúry jemne odlišné od skutočných odtieňov a štruktúr.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Henkel
FOTO: Henkel

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2017.