ASB Články na tému

azbest

Ocenenie Stavba roka 2016 si tento rok v kategórii bytový dom – rekonštrukcia a obnova odniesol bytový dom na Ulici Pavla Horova 17 – 19 v Bratislave. Túto obnovu realizovala spoločnosť E-RAN Slovakia, spol. s r.o. O priebehu a výsledkoch celej obnovy sme sa porozprávali s jej konateľom a spolumajiteľom Ing. Andrejom Demjanovičom.

Väčšina starých eternitových striech neunesie veľkú záťaž ťažkých krytín, akými sú betónové alebo pálené škridle (ich hmotnosť je 40 kg/m2 a viac). Možnosť využiť existujúce strešné debnenie pritom ponúka použitie moderných asfaltových strešných šindľov.

Kompaktná doska Max Interiér od rakúskej firmy FunderMax je vhodná pre rôzne oblasti použitia s vysokými nárokmi na mechanicko-fyzikálne vlastnosti.

Cement (z latinského cementum) predstavuje v užšom slova zmysle práškové hydraulické spojivo, ktoré chemicky reaguje s vodou, čím dochádza k jeho tuhnutiu a k premene na materiál pevný ako kameň. Pridaním výstužných vlákien do tejto zmesi dochádza k vystuženiu zmesi a vzniká takzvaný vláknocement.

Vzhľadom na predošlý demografický vývoj mesto Mariánské Lázně uvažovalo o zrušení pôvodnej materskej školy a následnom predaji nehnuteľnosti. S pribúdajúcim počtom narodených detí bolo potrebné plány zmeniť. Existujúce objekty však obsahovali azbest a ich rekonštrukcia by bola ekonomicky nevýhodná. Výsledným rozhodnutím bola novostavba.

Na verejných priestranstvách sa často zabúda na vytvorenie priestoru na hranie detí. Pri bytových domoch by však jednoznačne chýbať nemali. Pre zdravý vývoj detí rôznych vekových kategórií sú totiž pohybové aktivity nevyhnutné. Detské ihriská zabezpečujú nielen pohyb detí, ale v tvorivom priestore aj rozvoj ich kreativity. Na to, aby dieťa mohlo vyvíjať pohybovú aktivitu, nie sú potrebné rozmerovo a finančne nákladné ihriská, často stačí jednoduchá hojdačka, preliezačka, šmýkačka či malé pieskovisko.

Aj na úseku stavebného odpadu sú v Slovenskej a Českej republike určujúcimi právnymi predpismi zákony o odpadoch (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů), ktoré spolu s vykonávacími vyhláškami definujú pojem odpad, stavebný odpad a určujú pravidlá pri nakladaní s odpadom. Problematika likvidácie stavebného odpadu a možnosti jeho ďalšieho využitia sa pri súčasnej snahe o vytváranie dlhodobo udržateľného rozvoja a environmentálnej politiky stáva postupne jednou z prioritných tém.

Vysokotlakové dekoratívne lamináty, známe aj pod skratkou HPL, definuje norma EN 438 ako dosky, ktoré sa vyrábajú na báze termosetických živíc a ktoré sú určené do exteriérových aj interiérových priestorov. Vďaka svojim vlastnostiam môžu veľkoformátové dosky slúžiť na oplášťovanie lodžií či fasád budov. V súčasnosti výrobcovia ponúkajú dekoratívne lamináty aj v bohatom výbere povrchových vyhotovení.

Požiarna odolnosť patrí medzi základné úžitkové parametre každej stavby. Kvalitné protipožiarne bezpečnostné opatrenia, medzi ktoré patrí architektonické včlenenie stavby, dispozičné, konštrukčné a materiálové riešenie objektu a tiež protipožiarne nátery na kov a drevo, môžu zmierniť následky škôd spôsobených ohňom (poškodenie zdravia osôb, zvierat, straty na majetku a životoch). Tento článok sa zaoberá jednou časťou protipožiarnych opatrení – protipožiarnymi nátermi na drevo a ich správnym použitím v praxi.