10 | Betonáž

Zhotovenie malej protihlukovej steny (stavebný postup)

Partneri sekcie:

Protihlukové steny zo štiepkocementových ekologických tvaroviek možno vytvoriť ako prefabrikované stavebné diely osadené do oceľových alebo železobetónových stĺpov alebo sa zhotovia na mieste z tvaroviek na základovom páse, z ktorého je vyvedená zvislá čakacia výstuž.

07 | Osadenie výstuže prvého radu

07 | Osadenie výstuže prvého radu
07 | Osadenie výstuže prvého radu | Zdroj: Leier

Po uložení prvého radu tvaroviek sa do drážky v tvarovke vloží horizontálna betonárska výstuž. Vodorovnú a zvislú výstuž je potrebné zviazať viazacím drôtom. Tým sa zabezpečí poloha všetkých výstuží. Po uložení ďalších radov sa pred betónovaním do zvislých dutín uloží zvislá výstuž.

08 | Druhý rad tvaroviek

08 | Druhý rad tvaroviek
08 | Druhý rad tvaroviek | Zdroj: Leier

Po dokončení vystuženia prvého radu sa môže ukladať druhý rad tvaroviek. Tvarovky sa začínajú ukladať od rohu a ukladajú sa nasucho. Musia byť previazané vždy o 1/2 tvarovky tak, aby otvory na vyplnenie betónom boli presne nad sebou.

09 | Ukladanie tvaroviek v priamej časti

09 | Ukladanie tvaroviek v priamej časti
09 | Ukladanie tvaroviek v priamej časti | Zdroj: Leier

Ďalšie rady sa ukladajú podobne s previazaním o 1/2 tvarovky. Po uložení sa tvarovky jemne doklepnú gumeným kladivom, čím sa styková škára tvaroviek uzavrie. Je veľmi dôležité dbať na čisté dosadacie plochy.

10 | Betonáž

10 | Betonáž
10 | Betonáž | Zdroj: Leier

Betonáž steny sa realizuje po etapách, výška jedného betónovaného úseku by mala byť max. 1 až 1,20 m (4 až 5 radov). Výplňový betón (tr. C 25/30, konzistencia S3, kamenivo so zrnom max. 16 mm) sa musí rovnomerne dostať do všetkých dutín tvaroviek vo všetkých radoch.

11 | Ukončenie steny

11 | Ukončenie steny
11 | Ukončenie steny | Zdroj: Leier

Po zatuhnutí betónu sa môže pokračovať v montáži ďalších radov tvaroviek. Po zabetónovaní celej steny sa betón na hornej hrane vyhladí. Posledný rad tvaroviek sa odporúča ukončiť betónovou plotovou strieškou.

Tip: Náradie na rezanie tvarovky. Na rezanie rohových tvaroviek možno použiť aj bežnú ručnú rámovú pílu, resp. iné vhodné elektrické alebo ručné náradie. Veľmi dobré výsledky rezania sa pri malej šírke rezu dajú dosiahnuť elektrickou pásovou pílou alebo elektrickou chvostovou pílou. Na presné rezanie s malou hrúbkou rezu je menej vhodná karbobrúska a reťazová píla. Karbobrúska vytvára pri práci veľa prachu a reťazová píla vytvára príliš hrubý rez. Roh múru sa dá vytvoriť zrezaním rohových tvaroviek na pokos. Jednotlivé rady nad  sebou sa kladú na väzbu.
Spracované z podkladov firmy Leier