10 | Betonáž

Zhotovenie malej protihlukovej steny (stavebný postup)

Protihlukové steny zo štiepkocementových ekologických tvaroviek možno vytvoriť ako prefabrikované stavebné diely osadené do oceľových alebo železobetónových stĺpov alebo sa zhotovia na mieste z tvaroviek na základovom páse, z ktorého je vyvedená zvislá čakacia výstuž.
noba kolor 1

Nový produkt do miest a pre firmy: stena noba kolor

Zapojenie korporátnych farieb, využitie farebných schém v mestách, protiváha okolitej šedi či výtvarné plátno vo verejnom priestore. Novovyvinutá protihluková stena noba kolor nie je len o akustických parametroch. Vďaka prakticky neobmedzenej farebnej škále toho ponúka …