Partneri sekcie:

Zateplenie sivým polystyrénom (Pracovný postup)

Na zateplenie obvodového plášťa budovy je možné použiť rozličné tepelnoizolačné materiály. Ak je potrebné zmenšiť hrúbku tepelnej izolácie, odporúča sa použiť tepelnoizolačné dosky na báze sivého polystyrénu. Podklad, na ktorý sa budú tepelnoizolačné dosky lepiť, musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľnených častíc, zbavený prachu a ďalších nečistôt. Musí byť dostatočne suchý a rovnomerne nasiakavý.

Krok 7: Vystuženie rohov otvorov

V rohoch otvorov sa na prenesenie šikmých šmykových napätí vloží pred zhotovením výstužnej vrstvy navyše prídavná diagonálna výstuž s rozmermi min. 300 × 200 mm. Výstuž sa uloží pod uhlom 45°.

07 Vystuženie rohov otvorov
07 Vystuženie rohov otvorov |

Krok 8: Nanesenie stierky

Suchá zmes lepiacej stierky sa zmieša s vodou (6,5 l vody/25 kg vrece) nízkootáčkovým elektrickým miešadlom na homogénnu zmes bez hrudiek. Nechá sa 5 min odležať a opätovne sa premieša. Na čisté tepelnoizolačné dosky sa nanesie oceľovým zubovým hladidlom (veľkosť zuba 8 až 10 mm).

08 Nanesenie stierky
08 Nanesenie stierky |

Krok 9: Výstužná vrstva

Do vrstvy lepiacej stierky sa vloží výstužná tkanina. Jednotlivé pásy výstužnej tkaniny sa vkladajú s presahom min. 100 mm. Oceľovým hladidlom sa vtláčajú do lepiacej stierky.

09 Výstužná vrstva
09 Výstužná vrstva |

Krok 10: Zahladenie výstužnej vrstvy

Povrch lepiacej stierky sa zahladí hladidlom. Celková hrúbka výstužnej vrstvy musí byť min. 3 mm. Krytie výstužnej tkaniny lepiacou stierkou musí byť min. 1 mm, v mieste presahov jednotlivých pásov min. 0,5 mm.

10 Zahladenie výstužnej vrstvy
10 Zahladenie výstužnej vrstvy |

Krok 11: Penetračný náter

Po vyzretí výstužnej vrstvy (min. 3 až 5 dní) sa na podklad pred nanesením fasádnej omietky štandardne nanesie celoplošne valčekom alebo štetcom penetračný náter v rovnomernej vrstve bez prerušenia.

11 Penetračný náter
11 Penetračný náter |

Krok 12: Fasádna omietka

Na zaschnutý penetračný náter sa nanesie oceľovým hladidlom fasádna omietka. Po jej nanesení na podklad sa vytvorí pomocou plastového hladidla požadovaná štruktúra.

12 Fasádna omietka
12 Fasádna omietka |
Text: spracované z podkladov firmy Baumit
Foto: Baumit

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2019.