Partneri sekcie:

Spotreba polystyrénu v Slovenskej republike vzrástla

image 80682 25 v1

Spotreba polystyrénu v Slovenskej republike vzrástla medziročne o 5,4 %. V oblasti využitia polystyrénu na stavebné účely však išlo o nárast o 10,8 %. Odborníci predpokladajú, že spotreba polystyrénu porastie aj v roku 2016.

Podľa zistení Združenia výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR) dosiahla spotreba expandovaného polystyrénu (EPS) v Slovenskej republike v roku 2015 hodnotu 27 240 ton, čo predstavuje medziročný nárast o 5,4 %. V oblasti využitia EPS na stavebné účely to bol nárast o 10,8 %. Odborníci predpokladajú ďalší rast spotreby EPS najmä v oblasti stavebných aplikácií aj v roku 2016. „V nadväznosti na sprísnené požiadavky normy STN 73 0540-2, ktoré vyžadujú väčšiu hrúbku zatepľovacieho materiálu pre dosiahnutie dostatočných tepelno-izolačných vlastností obvodového plášťa, je predpoklad, že spotreba polystyrénu na Slovensku bude naďalej rásť,“ hovorí Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Graf: Spotreba EPS za roky 2001 až 2015
Graf: Spotreba EPS za roky 2001 až 2015

Predpokladaný nárast spotreby sivého polystyrénu
Združenie EPS SR tiež očakáva nárast v oblasti používania sivého polystyrénu. „Sivý polystyrén má v súčasnosti na našom trhu podiel 14 %. Prísnejšie požiadavky na dosahovanie tepelnoizolačných vlastností však predstavujú potenciál pre širšie využívanie tohto materiálu v procese zatepľovania budov,“ dopĺňa Marta Strapková.
Tepelnoizolačné vlastnosti sivého polystyrénu v porovnaní s bielym sú pri rovnakej hrúbke lepšie približne o 20 %. Lepšie izolačné vlastnosti sivého polystyrénu sa dosahujú prídavkom absorbéru infračerveného žiarenia (napr. grafitových častíc) do základnej matrice expandovaného polystyrénu.
Lepšie tepelnoizolačné vlastnosti sivého polystyrénu o 20 % v porovnaní s bielym EPS možno využiť znížením hrúbky zatepľovacieho materiálu. Úspora hrúbky je obzvlášť efektívna pri výstavbe ultranízkoenergetických a budov s takmer nulovou potrebou energie.

Kvalitu polystyrénu u nás kontrolujú odborníci
Kvalita polystyrénu, ktorý je dostupný v slovenských predajniach stavebnín, je kontrolovaná v rámci projektu monitoring kvality EPS. Cieľom monitoringu kvality je ochrana spotrebiteľa, ako aj nastavenie rovnakých podmienokpre všetky subjekty zaoberajúce sa výrobou, predajom alebo aplikáciou EPS na slovenskom trhu a zabránenie distribúcii EPS na slovenskom trhu tým výrobcom, ktorých výrobky nezodpovedajú platným normám a výrobcom uvádzanej deklarácii. „Aktuálne podnikáme konkrétne kroky, aby sme monitoring rozšírili aj na kontrolu kvality výrobkov z polystyrénu priamo na stavbách, uvádza Ing. Marta Strapková.

Zdroj: Združenie EPS SR

KategórieZateplenie