Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Ekologická a ekonomická – textilná izolácia aj na Slovensku

image 74608 25 v1

Popri mnohých obľúbených druhoch izolácie sa čoraz viac dostáva do popredia textilná izolácia, ktorá má mnohé nesporné výhody – okrem svojich technických parametrov prináša aj cenovo prístupné a ekologické riešenia pre všetkých, ktorí plánujú zatepľovať. Vyrába sa totiž z druhotnej suroviny – použitého textilu, ktorého je čoraz viac a jeho efektívne využitie začína byť čoraz aktuálnejšou témou aj v našich končinách. O jej produkcii a výhodách sme sa porozprávali s Ing. Miroslavom Futrikaničom zo spoločnosti SK-TEX, s. r. o., ktorá je v súčasnosti jediným producentom textilnej izolácie na Slovensku. 

1.    Textilná izolácia je vo svete známa už desaťročia. Povedomie o tomto type izolácie sa už začína zvyšovať aj u nás. Ako vznikol nápad vyrábať tento druh izolácie na Slovensku? Čo vás inšpirovalo a motivovalo v začiatkoch výroby?
Nápad vyrábať textilnú izoláciu EKOSEN (EKOSEN Stered a Senizol) nevznikol zo dňa na deň, tejto výrobe, presnejšie prvým pokusom, sme sa začali venovať už v roku 2007, keď sme sa rozhodli zúročiť naše znalosti z dodávok surovín pre automobilový priemysel. Videli sme totiž obrovské množstvo textilných odpadov, ktoré tento priemysel nevyužíval, ale mohli by byť využité inde. Keď sme robili prvé pokusy, na internete sme našli iba jednu spoločnosť, ktorá sa tomuto materiálu začínala venovať,  a tak sme vedeli, že tu bude v budúcnosti priestor.  Bohužiaľ nastúpila kríza a náš vývoj sa na určité obdobie zastavil. Vzhľadom na to, že naša spoločnosť nezískala podporu z Eurofondov, funguje na Slovensku v súčasnosti pre celkovú výšku investíciu iba recyklačná časť výroby a finálne tepelné izolácie sa na základe nášho know-how vyrábajú v kooperácii so spoločnosťami Retex, a. s., a Juta, a. s., v ČR.

Ako ste už ale poznamenali vo svojej otázke, na Slovensku je tento materiál žiaľ zatiaľ málo známy a nedostatočné povedomie o textilnej izolácii medzi verejnosťou obmedzuje náš odbyt aj v súčasnosti.

Inštalovaná textilná izolácia

Ľanová tepelná izolácia Ekosen

2.    V čom spočívajú hlavné výhody izolácie vyrobenej z textilného odpadu oproti iným druhom vláknitých izolácií (napríklad oproti veľmi rozšírenej sklenej vate)?
Ak by som mal menovať výhody izolácie EKOSEN,  je to hlavne kombinácia dobrých tepelnoizolačných vlastností  s výbornou zvukovou pohltivosťou a vysokou tepelnou kapacitou pri zachovaní relatívne nízkej ceny. V neposlednom rade patrí medzi výhody izolácie EKOSENpríjemná manipulácia, regulácia vlhkosti v objekte a nezabúdajme aj na ekologickosť výrobku. Pri výrobe je výrazne nižšia spotreba energie oproti klasickým izoláciám a zároveň maximálne využitie druhotných surovín.

Stavba pred inštaláciou izolácie

Surovina na výrobu tepelných a zvukových textilných izolácií 2

3.    Aké typy izolácie viete vyrobiť z textilného odpadu? Koľko textilu sa môže užitočne spotrebovať pri výrobe izolácie povedzme pre stredne veľký dom?
Ak za stredne veľký dom považujeme dom zo zastavanou plochou cca 100 m² a obytným podkrovím, tak  možeme rátať so spotrebou cca 70 m³ izolácie (strecha, obvodové steny a priečka), t. j.  zhruba 2 100 kg textilných surovín, ktoré ale nerád nazývam odpadom, pre mňa sú to druhotné suroviny, legislatíva je v tomto smere veľmi nedokonalá a sťažuje ich využitie a vzťah k nim. Z recyklovaného textilu vieme vyrobiť izolácie vhodné na využitie ako tepelná a zvuková izolácia obvodových stien a strechy, ale vzhľadom k svojim parametrom je EKOSEN obzvlášť vhodný ako zvuková izolácia podkrovných priestorov, podláh a priečok.

Surovina na-výrobu tepelných-a-zvukových-textilných-izolácií-3

Surovina na-výrobu tepelných a zvukových textilných izolácií

4.    Aké sú technické parametre ponúkaných produktov? V čom sú lepšie ako iné produkty tohto druhu (okrem svojej ekologickosti, keďže ide o recykláciu použitého textilu)?
Tepelnoizolačné vlastnosti materiálov sú charakterizované súčiniteľom tepelnej vodivosti  ʎ, v nami vyrábaných materiáloch EKOSEN sa tento pohybuje v rozpätí od 0,034 do 0,04 W/(m . K) v závislosti od hustoty a druhu suroviny. Najlepšie parametre dosahujú výrobky z recyklovaného textilu s obsahom bavlny okolo 70 % a hustotou okolo 35 kg/m³. Pri rovnakej hustote ďalej nasleduje ovčia vlna, ľan a následne konope. Je to dané hlavne jemnosťou vlákien, z ktorých je daný výrobok zložený. Akusticko-izolačné vlastnosti sú charakterizované koeficientom zvukovej pohltivosti ɑ, ten sa v nami vyrábaných materiáloch s hustotou 35 kg/m³ pohybuje na úrovni 1 už od frekvencie 250Hz.

Tepelná izolácia Stered v rolkách

Tepelná izolácia v rolkách

5.    Kde všade sa dajú textilné izolácie využiť?
Všade tam, kde potrebujete získať dobré tepelnoizolačné zabezpečenie v kombinácii s výbornými akustickými charakteristikami a požiadavkou regulácie vzdušnej vlhkosti.

Tepelno a zvukoizolačné dosky Ekosen

6.    Vieme, že textil je vysoko horľavý materiál. Ako zabezpečujete ohňovzornosť svojich izolácií?
Ľudia sa boja horľavosti textilu, v prípade izolácie sa však nie je čoho obávať. Nami vyrábané materiály sú z hľadiska reakcie na oheň zaradené do triedy E, ale my tvrdíme, že reálne dosahujú parametre triedy B2. Jediným problémom pri zaradení do tejto triedy je voľný textilný prach na povrchu izolácie, ktorý toto zaradenie neumožňuje, keďže plocha obhoreného povrchu pri teste presahuje normu. Jedná sa ale len o voľný povrch, po zabudovaní do priečky je materiál prakticky nehorľavý, na našej webovej stránke si môžete pozrieť zaujímavé video –  náš domáci test horľavosti.

Nehorľavosť textilu zabezpečujeme jeho chemickou úpravou, jedná sa o impregnáciu textilu roztokom anorganických solí počas recyklácie. Roztok si vyrábame sami a jeho zloženie je naším know-how. Ide o zdravotne neškodiace voľne dostupné látky, na to sme kládli hlavný dôraz pri jeho vývoji.

Textilná izolácia

7.    Ľudia pri stavbe veľmi často zohľadňujú práve cenu. Ako je to s textilnou izoláciou z hľadiska ekonomickosti? Je lacnejšou alebo drahšou alternatívou iných zateplení?
Nami dodávané izolácie sú podľa nášho názoru cenovo porovnateľné s  masovo používanými kvalitnejšími typmi tepelných izolácií  na báze skla a minerálnej vlny, podľa našich zistení však zároveň ponúkajú lepšie zvukovo izolačné a tepelnoakumulačné vlastnosti.  Veľkoobchodná cena materiálov EKOSEN sa pohybuje v závislosti od hustoty a zloženia od 3,5 do 8,0 EUR/m² pri hrúbke 100 mm (bez DPH). Menší odberatelia si k tejto cene priplatia 10 – 20 % v závislosti od odberu a typu materiálu.

Zvuková izolácia Senizol Stered

8.    Odkiaľ získavate textil na výrobu izolácie? Z ktorých krajín ho dovážate a naopak, kam exportujete vaše už hotové produkty?
Zdrojom textilu pre výrobu vlnenej, ľanovej a syntetickej textilnej izolácie je hlavne prvovýroba. Izoláciu EKOSEN s obsahom bavlny do 70 % však vyrábame hlavne z textilu zo secondhandu s prímesou odpadov z automobilového priemyslu. Textil dovážame predovšetkým z Českej republiky. Izolácie vyvážame do Holandska, Dánska, už sme predávali aj do Švajčiarska, momentálne pracujeme na kontrakte so Švédskom a Fínskom.

Izolácie EKOSEN - izolujú aj deti

Text: Anna Martausová v spolupráci s Ing. Miroslavom Futrikaničom zo spoločnosti SK-TEX, s. r. o.
Fotografie: www.sk-tex.com

KategórieZateplenieZnačky