Partneri sekcie:

Zhotovenie parobrzdy na zateplení medzi a pod krokvami (pracovný postup)

Pre zabezpečenie ľahkej montáže a budúcej plnej funkčnosti je potrebné použiť kompletný systém, ktorý tvoria originálne spojovacie pásky a tmel.

06 | Utesnenie kútov a rohov

Miesta styku parobrzdy s rohmi či kútmi drevených konštrukcií sa utesnia univerzálnou vysokopružnou lepiacou páskou na vzduchotesné utesnenie presahov parobrzdy a detailov.

06 | Utesnenie kútov a rohov
06 | Utesnenie kútov a rohov | Zdroj: Isover

07 | Priestupy cez parobrzdu

Priestupy cez parobrzdu treba vyhotoviť tak, aby boli vzduchotesné. Najskôr sa pripravia štvorce parobrzdy s nakresleným prierezom rúry. Miesto na prechod rúry sa nevyreže celé, jednotlivé výseky sa prerezávajú tak, aby sa mohli neskôr na rúru pripevniť.

07 | Priestupy cez parobrzdu
07 | Priestupy cez parobrzdu | Zdroj: Isover

08 | Prilepenie parobrzdy na rúru

Štvorec parobrzdy s pripraveným otvorom sa navlečie na rúru a okolité časti parobrzdy sa na ňu nalepia univerzálnou vysokopružnou lepiacou páskou, čím sa spoj vzduchotesne utesní.

08 | Prilepenie parobrzdy na rúru
08 | Prilepenie parobrzdy na rúru | Zdroj: Isover

09 | Rošt pod krokvami

Po utesnení všetkých spojov parobrzdy sa na ňu namontuje podkladový rošt z dreva alebo z kovu.

09 | Rošt pod krokvami
09 | Rošt pod krokvami | Zdroj: Isover

10 | Tepelná izolácia pod parobrzdou

Pri zhotovovaní dodatočnej tepelnej izolácie pod parobrzdou treba dodržať pravidlo, že pomer hrúbok vrstiev tepelnej izolácie pod a nad parobrzdou by mal byť 1 : 4, lepšie len 1 : 5.

10 | Tepelná izolácia pod parobrzdou
10 | Tepelná izolácia pod parobrzdou | Zdroj: Isover

11 | Opláštenie strešnej konštrukcie

Na namontovanú podkladovú konštrukciu sa pomocou rýchlorezných skrutiek pripevní finálne opláštenie (sadrokartónová doska alebo aspoň drevený záklop).

11 | Opláštenie strešnej konštrukcie
11 | Opláštenie strešnej konštrukcie | Zdroj: Isover
spracované z podkladov firmy Isover

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 02/2021.