Partner sekcie:
 • Stavmat
 • Xella

Založenie na základových pásoch (Pracovný postup)

Základové pásy sú najčastejším využívaným typom zakladania rodinných domov. Používajú sa pre založenie stenových aj skeletových konštrukčných systémov. Základový pás tvorí súvislý nosník s prierezom, ktorý má tvar obdĺžnikový, stupňovitý, rebrový. Šírka základových pásov závisí od statického výpočtu na základe únosnosti podložia.

Základy rodinného domu

 1. štrkové lôžko, hrúbka 100 – 150 mm
 2. Základový pás, betón triedy min. C12/15
 3. Debniace betónové tvárnice Premac
 4. Prúty oceľovej výstuže, oceľ 10425, Ø 6 mm
 5. Zhutnená základová zemina
 6. štrkopiesok
 7. Kanalizačné potrubie Rehau osadené v súlade s projektovou dokumentáciou
 8. Netkaná geotextília Gunnex TESSILDRAIN
 9. Drvené kamenivo, frakcia 16/32
 10. sieť kari, veľkosť oka: 150 × 150 × 6 mm
 11. Vodorovná podkladová doska, betón triedy min. C 16/20
 12. Penetračný náter Siplast Primer® Speed SBS
 13. Asfaltový hydroizolačný pás Icopal FUNDAMENT 4.0 Speed Profile® SBS
 14. Perimetrická izolačná doska ISOVER EPS PERIMETER
 15. Omietka BAUMIT StarTop nanesená na lepiacej stierke Baumit StarContact s vloženou sklotextilnou sieťkou Baumit StarTex
 16. Drenážna rúra Rehau v štrkovom lôžku obalenom netkanou geotextíliou Gunnex TESSILDRAIN

Čo budete potrebovať

 • Debniace betónové tvárnice: napr. Premac Debniaca tvárnica, šírka: min. 250 mm (DT25), 300 mm (DT30), 400 mm (DT40), dĺžka × výška: 500 × 250 mm, ks od 1,82 €
 • Betón: trieda C 12/15, trieda C 16/20
 • Siete kari: rozmer oka: podľa projektovej dokumentácie, najčastejšie 150 × 150 × 6 mm
 • Drvené kamenivo: frakcia 16/32
 • Betonárska výstuž: oceľ 10425, Ø 10 mm
 • Štrkopiesok
 • Netkaná geotextília: napr. Gunnex Tessildrain
 • Náradie a pomôcky: hliníková lata, 2 m, vodováha, nivelačný prístroj, vibračné ubíjadlo, viazač výstuže, ponorný vibrátor, debniace prvky

Krok 1: Osadenie stavby a pôdorys základov

Na mieste budúcich základov sa odhrnie ornica v hrúbke 200 až 300 mm. Podľa projektovej dokumentácie sa vytýči stavba a vápnom sa vyznačí pôdorys základových pásov.

01 | Osadenie stavby a pôdorys základov
01  Osadenie stavby a pôdorys základov |

Krok 2: Výkopové práce

Podľa vápenného pôdorysu sa realizujú výkopy pre základovú konštrukciu do predpísanej hĺbky v súlade s projektovou dokumentáciou (nezamŕzajúca hĺbka 800 až 1 300 mm). Geológ vyhodnotí dno základovej škáry a triedu zeminy.

02 Výkopové práce
02 Výkopové práce |

Krok 3: Bleskozvod a siete

Na dno výkopu sa nanesie vrstva drveného kameniva s frakciou 16/32 v hrúbke 100 až 150 mm. V súlade s projektovou dokumentáciou sa uloží uzemňovacia pásovina, časti kanalizačných potrubí a vodovodných chráničiek. Na rohoch stavby sa vyvedie uzemňovacia guľatina. Ak to určil statik, uložia sa na dno výkopu siete kari alebo armovacie koše.

03 Bleskozvod a siete
03 Bleskozvod a siete |

Krok 4: Betonáž základových pásov

Výkopy základovej konštrukcie sa zalejú betónom triedy min. C 12/15. Vrchná vybetónovaná časť základových pásov sa vyrovná pomocou 2 m hliníkovej laty a vodováhy. Výška vylievaného betónu sa kontroluje priebežne optickým/laserovým nivelačným prístrojom.

04 Betonáž základových pásov
04 Betonáž základových pásov |

Krok 5: Debniace tvárnice

Na vybetónované základové pásy sa uložia nasucho debaniace tvárnice tak, aby priečne spojnice neboli nad sebou. Uložia sa 2 až 3 rady nad seba podľa projektovej dokumentácie. Do osadených tvárnic sa vloží betonárska výstuž (2 prúty s priemerom 10/12 mm na 1 m dĺžky steny). Medzi 2 rady tvárnic sa uloží výstuž (2 prúty s priemerom 6/8 mm).

05 Debniace tvárnice
05 Debniace tvárnice |

Krok 6: Základová hlina

Do tvárnic sa pomaly po vrstvách uloží betón a opatrne sa prepichovaním zhutní. Do priestoru medzi zabetónovanými debniacimi tvárnicami sa rozprestrie základová hlina, ktorá sa zhutní po vrstvách s hrúbkou 200 mm vibračným ubíjadlom.

06 Základová hlina
06 Základová hlina |

Krok 7: Pod vodorovnou doskou

Podľa projektovej dokumentácie sa uložia do vrstvy zhutnenej hliny kanalizačné potrubia a chráničky, ktoré sa zasypú vrstvou zeminy. Na zhutnenú vrstvu zeminy sa uloží vrstva drveného kameniva frakcie 16/32 mm. Na celú plochu zhutneného kameniva sa položia siete kari so vzájomným presahom cez 2 oká.

07 Pod vodorovnou doskou
07 Pod vodorovnou doskou |

Krok 8: Vodorovná betónová doska

Vytýčia sa rohy vodorovnej podkladovej dosky a vyhotoví sa debnenie (z dosiek alebo styroduru). Celá plocha sa zaleje betónom triedy min. C 16/20. Naliaty betón sa zhutní sa vyhladí.

08 Vodorovná betónová doska
08 Vodorovná betónová doska |

POZOR!
Hĺbka založenia
Nerovnomerné založenie do nezamŕzajúcej hĺbky je v dôsledku pnutí v konštrukcii základových pásov častým zdrojom trhlín.

Hĺbka uloženia chráničiek
Chráničky na vodu je potrebné klásť do nezamŕzajúcej hĺbky.

Bleskozvod
Na dno výkopu sa umiestni uzemňovvacia pásovina. Na rohoch stavby sa vyvedie zemniaca gulatina, spojená s pásovinou spojkami. Jedna vetva gulatiny sa vyvedie k elektrickému rozvádzaču.

Povrch podkaldovej dosky
Povrch vodorovnej podkladovej dosky by mal byť rovný a hladký, aby sa zabezpečilo bezproblémové vyhotovenie vodorovnej hydroizolácie. Nerovnosť podkladu môže znížiť priľnavosť hydroizolácie k povrchu, resp. môže zapríčiniť jej mechanické poškodenie a prenikanie vlhkosti do stavby.

Text + foto: spracované v spolupráci s Andrejom Réckym – AM stav, zakladovedosky.eu
Vizualizácia detailu: Mgr. art. Ján Malík

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2019.

Komentáre