Obvodové murivo z veľkoformátových vápenno-pieskových tvaroviek (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Veľkoformátové vápenno-pieskové tvarovky sa murujú strojovo väčšinou pomocou manipulačných zariadení – minižeriavov s montážnymi kliešťami.

Veľkoformátové vápenno-pieskové tvarovky sú určené na murovanie na tenké maltové lôžko. Tenkovrstvová lepiaca malta M10 sa nanáša v hrúbke 1 až 3 mm na ložné plochy v celej ploche. Pre správne množstvo nanášanej malty sa odporúča používať výhradne lyžice so zodpovedajúcimi zubmi a zodpovedajúcou šírkou.

Styčné (zvislé) plochy v prípade tvaroviek s P + D možno spájať bez maltovania. Hladké styčné plochy sa vždy maltujú. Po usadení sa upraví umiestnenie tvarovky pomocou vodováhy a gumeného kladiva. Spôsob zhotovenia styčných plôch (tzn. či maltovať, alebo nie) určuje projekt. Muruje sa na väzbu, pri min. presahu murovacích prvkov 20 % výšky tvarovky, t. j. min. 120 mm.

Zvislé škáry je potrebné vyplniť maltou v prípade dorezávaných dielov a aj v spojeniach dvoch kolmých stien. Maloformátové tvarovky možno dorezávať na stavbe pomocou rezacieho kotúča s priemerom zodpovedajúcim šírke tvaroviek. Vďaka vzorovém rozkresleniu stien a systémovým doplnkom tvaroviek s veľkosťou 1/2 a 3/4 sa rezanie eliminuje.

Založenie muriva

Presnosť a kvalita steny závisí od presnosti zhotovenie prvej vrstvy muriva. Na zhotovenie prvej vrstvy muriva sa odporúča použiť zakladacie tvarovky do výšky 200 mm a menej. Tvarovky prvej vrstvy sa ukladajú na vápenno-cementovú maltu M10.

Hrúbka maltového lôžka približne 10 až 20 mm závisí od rovinnosti podkladu a slúži aj na vyrovnanie nerovností základu. Prvú vrstvu muriva sa odporúča zhotoviť deň pred začatím murovania veľkoformátových tvaroviek.

Strojové murovanie

Veľkoformátové vápenno-pieskové tvarovky sa murujú strojovo väčšinou pomocou manipulačných zariadení – minižeriavov s montážnymi kliešťami. Tvarovky majú v hornej ploche otvory ktoré slúžia na ich prenášanie. Na efektívnu manipuláciu s tvarovkami na stavenisku sa odporúča použiť manipulátor s nosnosťou 200 alebo 300 kg pri dosahu až 5 m.

Na efektívne využitie tvaroviek je dôležité správne rozmiestnenie manipulátora a materiálu. Palety s tvarovkami by mali byť umiestnené medzi manipulátorom a murovanou stenou.

Stenový modul

Veľkoformátové vápenno-pieskové tvarovky umožňujú navrhovať steny s dĺžkovým modulom 125 mm. Ak majú steny atypické rozmery, možno modul dopĺňať pomocou malých vápenno-pieskových tvaroviek. Pri malých rozdieloch medzi násobkom modulu 125 mm a skutočnou dĺžkou steny možno vyplniť zvislé škáry maltou.

Na vyplnenie škár je určená rovnaká malta ako na založenie muriva. Šírka tejto zvislej škáry nesmie presiahnuť 25 mm. Požadované rozmery a usporiadanie malých prvkov sa určujú v pláne vzorového usporiadania každej steny. Výškový modul je 100 mm. Pri započítaní 20 mm hrúbky zakladacej malty pod prvou vrstvou tvarovky je výška steny napríklad 2 820 mm.

Z tvaroviek možno realizovať aj priečky s rozmermi, ktoré nie sú násobkom odporúčaných modulov. Na určenie výšky stien, spodnej a hornej hrany otvoru nad hrubou podlahou je najlepšie použiť modul 100 mm. Pre iné výšky možno použiť doplnkové tvarovky so skladbovou výškou 100, 125, 175 a 200 mm. Pri murovaní horných vrstiev z malých tvaroviek na obyčajnú maltu nesmie hrúbka vodorovnej škáry presiahnuť 15 mm.

TIP

STENOVÝ PLÁN KLADENIA
Pred začatím výstavby sa vypracuje vzorové usporiadanie steny na realizáciu veľkoformátového vápenno-pieskového muriva. Vo vzorovom usporiadaní steny sú označené odporúčané pozície jednotlivých typov tvaroviek.

Čo budete potrebovať

 • Veľkoformátová vápenno-pieskové tvarovka
  Silka Tempo 24
  rozmer (d × v × š): 498 × 600 × 240 mm, spotreba: 3,3 ks/m2, m2 = 50,20 €
  Silka Tempo 24 (3/4)
  rozmer (d × v × š): 373 × 600 × 240 mm, spotreba: 4,4 ks/m2, m2 = 50,40 €
  Silka Tempo (1/2)
  rozmer (d × v × š): 248 × 600 × 240 mm, spotreba: 6,7 ks/m2, m2 = 50,40 €
  alebo
  Silka Tempo 18
  rozmer (d × v × š): 498 × 600 × 180 mm, spotreba: 3,3 ks/m2, m2 = 37,75 €
  Silka Tempo 18 (3/4)
  rozmer (d × v × š): 373 × 600 × 180 mm, spotreba: 4,4 ks/m2, m2 = 37,80 €
  Silka Tempo 18 (1/2)
  rozmer (d × v × š): 248 × 600 × 180 mm, spotreba: 6,7 ks/m2, m2 = 37,82 €
 • Zakladacia malta
  Vápenno-cementová malta M10
 • Lepiaca malta
  Silka lepiaca malta M10
  spotreba suchej maltovej zmesi: 1,52 kg/m2 (1 mm hrúbka vrstvy), papierové vrece, 25 kg = 12,01 €
 • Zakladacia tvarovka
  napr. Silka E180S
  rozmer (d × v × š): 333 × 199 × 240 mm, m2 = 48,71 €
  napr. Silka E240S
  rozmer (d × v × š): 333 × 199 × 180 mm, m2 = 36,58 €
  Silka EQ 100/240
  rozmer (d × v × š): 333 × 98 × 240 mm, m2 = 48,90 €
  Silka EQ 100/180, výška 100, 125 a 175 mm
  rozmer (d × v × š): 333 × 98 × 180 mm, m2 = 36,77 €
  alebo Ytong Start – zakladacia tvarovka
  rozmer (d × v × š): 599 × 375 × 124 mm, spotreba: 13,3 ks/m2, m2 = 72,71 €
  rozmer (d × v × š): 599 × 300 × 124 mm, spotreba: 13,3 ks/m2, m2 = 58 €
  rozmer (d × v × š): 599 × 250 × 124 mm, spotreba: 13,3 ks/m2, m2 = 48,31 €
 • Náradie a mechanizmy
  nivelizačný prístroj a nivelizačná lata,
  murárska šnúra, plastová nádoba,
  nízkootáčkové elektrické miešadlo,
  murárska lyžica pre tvarovky Silka (180 a 240 mm),
  murárske hladidlo so zubom 6 x 6 mm,
  metlička,
  brúsne hladidlo,
  vodováha,
  gumené kladivo,
  minižeriav MK300 (nosnosť: 300 kg, vyloženie: 5 m/nosnosť: 400 kg, vyloženie: 4 m)
  alebo
  MK200 (nosnosť: 200 kg, vyloženie: 3,5 m/nosnosť: 200 kg),
  súprava klieští
  prenosné schodíky
  ceruzka
  meter
  uholník
  elektrická vodou chladená píla

Info o materiáli:

» Veľkoformátová vápenno-piesková tvarovka kategórie I určená na strojové murovanie nosných a stužujúcich stien s vysokou únosnosťou, výplňových a požiarnych stien nízkopodlažných a viacpodlažných budov;
trojité pero a drážka a úchopové otvory na strojovú manipuláciu, tepelný odpor: RU = 0,16 a 0,21 ((m2 . K)/W), vzduchová nepriezvučnosť Rw = 54 a 57 dB, požiarna odolnosť REI 180 a 240 min.

01 | Prvá rohová tvarovka

Ako prvá sa uloží vápenno-piesková tvarovka s malými rozmermi (napr. výška 200 mm) v najvyššom rohu základovej dosky. Tvarovka sa uloží do čerstvej vrstvy zakladacej malty s minimálnou pevnosťou M10, ktorá sa nanesie na podklad celoplošne v rovnomernej vrstve min. 20 mm. Potom sa uložia tvarovky v ostatných rohoch a nivelizačným prístrojom a latou sa skontroluje ich výškové osadenie.

01 | Prvá rohová tvarovka
01 | Prvá rohová tvarovka | Zdroj: Xella

02 | Murárska šnúra

Po osadení tvaroviek do rohov sa medzi rohovými tvarovkami natiahne murárska šnúra, pomocou ktorej sa založí celý prvý rad tvaroviek.

02 | Murárska šnúra
02 | Murárska šnúra | Zdroj: Xella

03 | Prvý rad tvaroviek

Prvý rad tvaroviek nosného obvodového múru sa ukladá do čerstvej vrstvy celoplošne nanesenej klasickej vápenno-cementovej malty (pevnosť M10). Tvarovky s perom a drážkou sa nasúvajú zhora perami do drážok, neposúvajú sa vodorovne po malte, pretože malta by sa mohla nahrnúť do zvislých škár a mohli by vzniknúť vzduchové medzery nevyplnené lepiacou maltou.

03 | Prvý rad tvaroviek
03 | Prvý rad tvaroviek | Zdroj: Xella

04 | Korekcia polohy

Tvarovka sa stabilizuje poklepaním gumeným kladivom. Najskôr sa robí vodorovné poklepanie, aby sa tvarovky osadili vo zvislých škárach natesno, potom príklep zhora.

04 | Korekcia polohy
04 | Korekcia polohy | Zdroj: Xella

05 | Rovnosť uloženia

Rovnosť jednotlivých uložených tvaroviek sa skontroluje vodováhou, prípadne latou s minimálnou dĺžkou 2 m.

05 | Rovnosť uloženia
05 | Rovnosť uloženia | Zdroj: Xella