S tekutou maltou HELUZ SIDI je murovanie jednoduché ako maľovanie

aplikácia tekutej malty HELUZ SIDI

Vezmite do ruky vedro s valčekom a môžete maľovať – alebo tiež murovať. Tak jednoduché bude vďaka revolučnej novinke, tekutej, dopredu pripravenej silikátovo-disperznej malte HELUZ SIDI, murovanie z brúsených tehál HELUZ.

HELUZ SIDI je dopredu pripravená silikátovo-disperzná malta na tenkovrstvové murovanie. Môžeme si ju predstaviť ako hustejšiu farbu na maľovanie. Je to z výroby namiešaná zmes, nič sa do nej už na stavbe nepridáva, takže odpadá riziko jej znehodnotenia neodbornou úpravou, ako je pridanie nesprávneho množstva vody do sypkej cementovej malty. Stačí otvoriť vedierko s maltou HELUZ SIDI, ponoriť do nej molitanový valček a môžem nanášať maltu na tehly a murovať.

Ide o novú technológiu murovania, ktorá zaistí deklarované technické parametre výslednej konštrukcie bežne dosiahnuteľným úsilím na stavbe,“ opisuje jednoduchosť murovania s novinkou HELUZ SIDI Ing. Pavel Heinrich, produktový manažér spoločnosti HELUZ. S maltou HELUZ SIDI sa stavba zjednoduší a urýchli, pretože nanášanie malty valčekom je jednoduché ako maľovanie. Murivo však vykazuje obdobné vlastnosti (mechanické, tepelno-technické, akustické, trvanlivostné) ako pri cementovej tenkovrstvovej malte.

Murovať je možné pri teplotách (prostredia aj murovacích prvkov) blížiacich sa nule až do teplôt +50 °C. Maltu HELUZ SIDI je možné nanášať na ložné plochy brúsených tehlových blokov v dostatočnom časovom predstihu. Celkový „otvorený čas“ je 10 minút. A následne do ďalších 5 minút je nutné uložiť tehlový blok do konečnej pozície v murive.

www.heluz.cz/sidi/