Partneri sekcie:

Porotherm 25 UNI a 25 UNI Profi ocenená na Conecu

image 81858 25 v1

Spoločnosť Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., prináša na trh novinku, ktorú Čestným uznaním ocenila aj odborná porota stavebného veľtrhu Coneco 2016. Tehly Porotherm 25 UNI a Porotherm 25 UNI Profi stavebníkom výrazne uľahčia prácu.

Pálené tehly Porotherm 25 UNI s rozmerom 375x250x238 mm a Porotherm 25 UNI Profi (375x250x249 mm) majú v porovnaní so štan-dardnými tehlami Porotherm 25 a Porotherm 25 Profi inovatívne usporia-danie vnútorných keramických rebier, čo prináša so sebou niekoľko výhod.

Prvou výhodou je, že hmoždinky rovnakej dĺžky prechádzajú väčším poč-tom rebier. Výsledným efektom je vyššia únosnosť kotvenia v porovnaní so štandardnou 25-kou. Nezanedbateľný vplyv má však aj dĺžka aktívnej zóny použitej hmoždinky a priemer použitej skrutky.

Ďalšou výhodou nového usporiadania keramických rebier je možnosť jednoduchého vytvárania tvarovo ohraničených zvislých a vodorovných inštalačných drážok. Dierovanie tehál je navrhnuté tak, že v prípade dodržania určitej väzby v murive, budú zvislé dutiny v jednotlivých radoch tehál na seba nadväzovať. Ako pomôcka pri murovaní poslúžia omietacie drážky na lícových plochách tehál. Tie sú rozvrhnuté tak, že výstupky medzi nimi sú priamo oproti keramickým rebrám. Pri murovaní treba vytvoriť takú väzbu, aby výstupky a drážky na lícových plochách tehál, boli v jednej línii nad sebou. Vytváranie zvislých drážok je možné pomocou buď drážkovačky alebo jednoducho vyklepávaním keramických rebier pomocou murárskeho kladiva.

Viac informácií nájdete na: www.wienerberger.sk

KategórieTehly, tvárnice