Nedostatok pracovných síl možno riešiť aj veľkoformátovou výstavbou

veľkoformátová výstavba 3

Aktuálne opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu majú dopad na celý trh. V stavebníctve sa môžu uzavreté hranice prejaviť nedostatkom pracovníkov. Stavebné spoločnosti a developeri tak prehodnocujú tohtoročné výstavby a hľadajú efektívnejšie postupy, ktoré im pomôžu vyriešiť problémy s chýbajúcimi murármi. Trendom je využívanie veľkoformátových stavebných prvkov, ktoré zrýchľujú proces výstavby a predovšetkým znižujú počet potrebných pracovných síl.

Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a chýbajúce pracovné sily zo zahraničia výrazne premenia slovenské stavebníctvo. Už teraz sa developeri aj projektanti prikláňajú k trendu mechanizácie a automatizácie, ktorý výrazne šetrí čas výstavby a minimalizuje počet potrebných pracovníkov.

V súvislosti s týmto trendom sa na stavbách novo uplatňujú veľkoformátové prefabrikované tvárnice, ktoré sú navrhnuté tak, aby znižovali počet krokov potrebných pre stavbu budovy. Tým sa zjednodušujú procesy a navyše sa znižuje riziko chýb.

Veľkoformáty spĺňajú potreby veľkých projektov, u ktorých sa kladie dôraz na kvalitnú a rýchlu stavbu – ide najmä o bytové domy, administratívne budovy, továrenské sklady či radové domy i školy. Inovatívny stavebný materiál odporučili projektanti napríklad pre stavbu bytového domu v Trenčíne.

„Vďaka veľkoformátovým prvkom stavba prebiehala rýchlejšie. Navyše sme pôvodne počítali s tromi partiami murárov, nakoniec tu pracovala jedna jediná, „uviedol k výhodám veľkoformátových tvárnic František Bouchner, majiteľ stavebnej spoločnosti Tespra Trenčín, ktorá zabezpečovala stavebné práce.

Veľkoformáty zrýchľujú a spresňujú výstavbu

Technológia veľkoformátových stavebných prvkov umožňuje stavbu až dvojnásobnou rýchlosťou, pritom je potrebný len polovičný počet murárov, než je bežné. „Veľkoformátové tvárnice sú navrhnuté tak, aby v jedinom kroku vymurovali až sedemkrát väčší priestor ako pri použití bežných stavebných prvkov,“ vysvetľuje výhody Lucie Šnajdrová, manažérka veľkoformátovej výstavby zo spoločnosti Xella, ktorá v roku 2019 uviedla na slovenský trh pórobetónové tvárnice Ytong Jumbo.

veľkoformátová výstavba 2

„Stavebné firmy pri využití veľkoformátových tvárnic oceňujú aj lepšiu presnosť stien. Vďaka veľkej jednoliatej ploche a minimalizácie potrebných stavebných krokov je znížená chybovosť a steny sú hladké a rovné, „dodáva Šnajdrová s tým, že tvárnice Ytong Jumbo sú dostupné v rozmere dĺžky 600 mm a výšky 750 mm.

Veľkoformátové tvárnice je možné používať pre nosné i nenosné vnútorné steny, ale aj pre steny deliace, pri ktorých sú zvýšené nároky na akustiku. Pre tieto účely sú vhodné vápenno-pieskové veľkoformáty Silka Tempo, ktoré majú vysokú únosnosť porovnateľnú s betónom. Tvárnice umožnia vymurovať 50 m2 steny za jeden deň, znižujú tak dobu murovania o 60% oproti bežným stavebným prvkom.

So stavbou pomôžu minižeriavy

Pri práci s veľkoformátovými tvárnicami sa využíva strojové murovanie, vďaka tomu je fyzická námaha pracovníkov výrazne menšia. Pre manipuláciu so stavebnými prvkami sú vhodné malé žeriavy s montážnymi samosvornými kliešťami.

veľkoformátová výstavba 4

„Minižeriavy sa využívajú na stavbách napríklad v Nemecku či Rakúsku mnoho rokov. Do tuzemského stavebníctva ešte len prenikajú, ale postupne si získavajú u slovenských firiem stále väčšiu obľubu. Tieto malé žeriavy totiž výrazne šetria námahu pracovníkov a tým aj zvyšujú bezpečnosť práce na stavbách. Vďaka ich využitiu je výstavba samozrejme mnohonásobne rýchlejšia, napríklad pri stavbe bytových domov sú to tisíce stavebných krokov, ktoré sa nemusia vykonať. Stavebná čata tak môže byť menšia, stačia len dvaja pracovníci,“ uvádza Šnajdrová.

Minižeriavy si môžu stavebné firmy požičať napríklad od spoločnosti Xella. Pre uľahčenie práce s veľkoformátovými stavebnými prvkami možno využiť aj ďalšie pomôcky, ide napríklad o schodíky nahrádzajúce lešenie či špeciálne kliešte na rozmerné tvárnice.

Efektívna výstavba vnútorných priečok

Okrem produktov pre výstavbu obvodových a nosných múrov, sú na trhu dostupné i veľkoformátové panely pre stavbu vnútorných priečok. Priečky sa vyrábajú priamo na mieru podľa výšky podlažia, štandardne sú k dispozícii až do výšky troch metrov.

„Zákazková výroba panelov presne pre potreby danej stavby potom znižuje objem stavebného odpadu, efektívnejšia je aj logistika materiálu. Montáž panelov uľahčujú špeciálne navrhnuté manipulačné vozíky, “ opisuje Lucia Šnajdrová zo spoločnosti Xella, ktorá na svojom webe poskytuje výukové videá, ako s panelmi pracovať v praxi.

veľkoformátová výstavba 1

Vystužené panely sa hodia pre stavby, u ktorých je kladený dôraz na rýchlu výstavbu – napríklad veľkoformátové priečkové panely Ytong prinášajú trojnásobnú úsporu času oproti bežnému postupu a ušetria až polovicu pracovných síl. Jeden pracovník tak za deň vymuruje 40 až 60 m2 priečok. Panely sa používajú najmä pre stavby, u ktorých je nutné predeliť veľké plochy a zväčšiť úžitkové priestory použitím tenkých pevných priečok.

Využívajú sa nielen v bytových domoch, ale aj v administratívnych budovách či pivniciach. Veľkoformátové panely architekti využívajú aj do industriálnych priestorov, pretože ich povrch je hladký a je možné, steny ponechať aj bez povrchových úprav, vynikne tak jednoliata veľká plocha.

Veľkoformátová výstavba bytového projektu v Trenčíne

Veľkoformátové prvky využili developeri napríklad pri výstavbe bytového projektu SEKO Komplex v Trenčíne, ktorý ponúka 24 bytových jednotiek. Autori projektu po skúsenostiach s výstavbou potvrdzujú, že veľkoformátové tvárnice šetria čas výstavby a znižujú náklady ako na samotnú stavbu, tak na pracovné sily.

Výber veľkoformátových prvkov hodnotil autor projektu Michal Lešinský z projektovo-inžinierske organizácie Pio Keramoprojekt: „Na nosné steny sú použité veľkoformátové vápenno-pieskové tvárnice Silka Tempo, ktoré sme navrhli pre ich vysokú nosnosť a výborné akustické vlastnosti, navyše nahradili aj železobetónové konštrukcie. Obvodové steny sú vymurované z veľkoformátových prvkov Ytong Jumbo, pri ktorých sme kladne hodnotili ich výborné tepelnotechnické vlastnosti. “

Jednoduché používanie veľkoformátových tvárnic potvrdzujú skúsenosti stavebnej firmy: „S veľkoformátovými prvkami sa nám pracovalo dobre, v porovnaní s klasickými maloformátovými tvárnicami, nemuseli naši murári brať veľké prvky do rúk a so žeriavom sa naučili pracovať veľmi rýchlo,“ uzatvára František Bouchner zo spoločnosti Tespra Trenčín.

Kontakt
Vladislav Posekaný
Tel.: +420 702 065 608
E-mail: vladislav.posekany@xella.com

ZDROJ: PR článok spoločnosti Xella Slovensko spol. s r.o.

KategórieTehly, tvárnice