KMB SENDWIX – murivo s výbornými vlastnosťami

obr clanku

Ak hľadáte konštrukčný systém s vynikajúcimi tepelnoizolačnými, akustickými i statickými vlastnosťami, rozhodnite sa pre viacvrstvový systém z vápennopieskového muriva, ktorý pod názvom KMB SENDWIX vyrába najväčší český výrobca stavebných materiálov, spoločnosť KM Beta.

KMB SENDWIX je prvý ucelený systém viacvrstvových konštrukcií. Pozostáva z troch základných variantov obvodových konštrukcií, ktoré sa navzájom líšia použitými materiálmi a výsledným vzhľadom fasádnej vrstvy.

kmb sendwix P

Pri viacvrstvovej stene KMB SENDWIX preberá tepelnoizolačné vlastnosti izolačná vrstva z polystyrénu alebo minerálnej izolácie s hrúbkou 100 až 240 mm. Nosnú konštrukciu obvodového plášťa tvoria vysoko pevné vápennopieskové kvádre s hrúbkou 175 až 290 mm.

kmb sendwix L

Vynikajúce tepelnotechnické parametre

Základ pasívnych a nízkoenergetických domov spočíva vo vynikajúcich tepelnotechnických parametroch konštrukcie a eliminácii tepelných mostov. Unikátny certifikovaný systém viacvrstvového muriva KMB SENDWIX si už dnes zachováva veľké rezervy pre potencionálne zvyšovanie požiadaviek.

Svedčí o tom vysoký tepelný odpor R = 3,0 – 6,67 m2 . K/W a nízky súčiniteľ prestupu tepla konštrukciou U = 0,32 – 0,15 W/(m2 . K).

Každý variant systému (M, P, L) pozostáva z 12 typov, ktoré sa líšia hrúbkou a tepelnotechnickými parametrami. To umožňuje projektantovi alebo investorovi nastaviť požadované výsledné parametre tepelného odporu a súčiniteľa prestupu tepla podľa stavebného zámeru. Únikom tepla bráni efektívnejšie ako jednovrstvová konštrukcia a prekonáva nielen záväzné, ale aj doporučené normy.

kmb sendwix M

Oproti vyľahčeným jednovrstvovým konštrukciám má systém KMB SENDWIX vďaka svojej vysokej hmotnosti užitočný bonus – schopnosť tepelnej akumulácie. Každodenne užívaná stavba tak prekonáva výkyvy teplôt počas roka najmä v jarnom a jesennom období, ale aj počas dňa (rozdiel teplôt cez deň a noc), bez toho aby bolo treba spustiť vykurovanie. To umožňuje skrátiť vykurovaciu sezónu až o celý mesiac.

Akumulácia

akumulacia

Akustické vlastnosti

Norma stanovuje medzi dvoma obytnými miestnosťami bytu a miestnosťami druhého bytu nebo verejnými priestormi domu váženú vzduchovú nepriezvučnosť R´w = 52 dB. SENDWIX 8DF-LP vytvára mimoriadnu akustickú pohodu (Rw až 55 dB) už pri hrúbke 240 mm.

Všetky varianty kvádrov 8DF sú pri hrúbke 240 mm predpokladom akustickej pohody v celej budove (R´w 42 až 54 dB). Vnútorné nenosné murivo SENDWIX 4DF splňuje požadovanú R´w 42 dB medzi jednotlivými miestnosťami bytu už pri hrúbke 115 mm.

Akustické vlastnosti KMB SENDWIX

Vápennopiesková tehla je ideálnym materiálom na stavbu nízkoenergetických a pasívnych domov.

baner sendwix

Viac informácií nájdete na www.km-beta.sk.

KM BETA, spol. s r.o.
Križovatka 25/921, 969 01 Banská Štiavnica

ZDROJ: PR článek společnosti KM BETA, spol. s r.o.

Komentáre