Partneri sekcie:

Priečka z cementovláknitej dosky do vlhkého až mokrého prostredia

24 | Škárovanie
Zdroj: Adam Mravík

Ďalší diel seriálu: Hrubá stavba v detaile

13 | Prebytočné lepidlo

V závislosti od teploty a vlhkosti v miestnosti je lepidlo vytvrdnuté približne po 12 až 36 hodinách, potom sa musí prebytočné lepidlo úplne odstrániť. Na odstránenie sa môže použiť škrabka, špachtľa, široké rydlo či dláto.

13 | Prebytočné lepidlo
13 | Prebytočné lepidlo | Zdroj: Adam Mravík

14 | Pretmelenie škár

Škáry medzi doskami je potrebné po odstránení prebytočného lepidla pretmeliť. Ak sa použije plošná stierka, je potrebné ju najskôr intenzívne zamiešať vo vode. Po 2 až 3 minútach zrenia sa zmes krátko premieša, aby v nej neboli hrudky. Všetky vyškárované miesta sa musia vyhladiť.

14 | Pretmelenie škár
14 | Pretmelenie škár | Zdroj: Adam Mravík

15 | Pretmelenie skrutiek

Rovnako je potrebné pretmeliť aj zapustené upevňovacie prostriedky – rýchlorezné skrutky. Na nanášanie stierky alebo tmelu sa odporúča použiť širokú stierku alebo hladidlo. Povrch vrátane škár musí byť pred aplikáciou ďalších vrstiev úplne suchý.

15 | Pretmelenie skrutiek
15 | Pretmelenie skrutiek | Zdroj: Adam Mravík

16 | Penetračný náter

Ak bude plocha vo veľkej miere zaťažovaná úžitkovou vodou, musí sa aplikovať izolačný systém. Základný náter sa nanáša valčekom v mieste styku susediacich stien (> 15 cm).

16 | Penetračný náter
16 | Penetračný náter | Zdroj: Adam Mravík

17 | Fermacell

Následne sa penetračný náter nanesie aj na celú plochu susediacich stien. Na zjednodušenie práce sa odporúča použiť molitanový valček na dlhej rúčke. Technologická prestávka potrebná na schnutie je dve hodiny.

17 | Fermacell
17 | Fermacell | Zdroj: Adam Mravík

18 | Tekutá fólia

Po dvoch hodinách schnutia sa rohový priestor pripojovacích škár medzi stenami ošetrí tekutou fóliou. Na aplikáciu sa odporúča použiť štetec.

18 | Tekutá fólia
18 | Tekutá fólia | Zdroj: Adam Mravík

19 | Tesniaci pás

Do ešte vlhkej tekutej fólie sa vtlačí tesniaci pás tak, aby polovica pásu pokrývala jednu stenu a druhá susediacu stenu. Tesniaci pás sa následne pretrie ďalšou vrstvou tekutej fólie. Čas schnutia je dve až tri hodiny.

19 | Tesniaci pás
19 | Tesniaci pás | Zdroj: Adam Mravík

20 | Ošetrenie priestupov

Rovnako sa tekutou fóliou ošetrí aj miesto okolo priestupov koncových častí inštalácií.

20 | Ošetrenie priestupov
20 | Ošetrenie priestupov | Zdroj: Adam Mravík

21 | Tesniaca manžeta

Následne sa priestup utesní tesniacou manžetou. Tesniaca manžeta sa vtlačí do ešte vlhkej tekutej fólie a pretrie ďalšou vrstvou tekutej fólie. Čas schnutia je dve až tri hodiny.

21 | Tesniaca manžeta
21 | Tesniaca manžeta | Zdroj: Adam Mravík

22 | Plošné utesnenie

V priestoroch s vysokým zaťažením vlhkosťou treba na celú plochu, na ktorú sa bude ukladať obklad a dlažba, naniesť tekutú fóliu v dvoch vrstvách. Okrem zvislých rohov je potrebné izolovať aj vodorovné rohy pri podlahe. Pritom treba dbať na vzájomné prekrytie zvislej a vodorovnej tesniacej pásky.

22 | Plošné utesnenie
22 | Plošné utesnenie | Zdroj: Adam Mravík

23 | Lepenie dlaždíc

Dlaždice možno ukladať do tenkovrstvového alebo stredne hrubého lôžka. Ako lepidlo sú vhodné synteticky zušľachtené lepidlá na báze cementu (pružné lepidlá).

23 | Lepenie dlaždíc
23 | Lepenie dlaždíc | Zdroj: Adam Mravík

24 | Škárovanie

Dlaždice by sa mali škárovať až po zatuhnutí lepidla (asi po 48 hodinách). Pred obkladaním neošetrených plôch sa odporúča aplikovať základný náter.

24 | Škárovanie
24 | Škárovanie | Zdroj: Adam Mravík
Spracované z podkladov firmy James Hardie Europe