Partneri sekcie:

Najlepšie debnenie vencov na trhu. VELOX

najlepsie debnenie vencov na trhu. velox

Súčasťou každej hrubej stavby sú stužujúce vence. Sú to vodorovné nosné konštrukcie , ktoré prenášajú zaťaženia do stien a stĺpov a zároveň vystužujú stavbu v horizontálnom smere, t.j. zabezpečujú  zvislé nosné konštrukcie vystavené ťahovým namáhaniam proti vybočeniu.

SPÔSOBY DEBNENIA VENCOV: Vence sa odlievajú do pripraveného debnenia, ktoré môže byť z vencových tehál, pórobetónových  tvárnic, alebo z tradičného debnenia, z dreva. Veľmi praktickou možnosťou zhotovenia debnenia vencov je systém strateného debnenia na báze štiepkocementovej dosky VELOX, ktorá je patentovaným rakúskym systémom. Debnenie vencov  VELOX má univerzálne použitie na akýkoľvek typ nosných stien rodinných a bytových domov, polyfunkčných budov, administratívnych a športových centier, hotelov a penziónov.

REFERENCIA: Príkladom použitia debnenia vencov VELOX je výstavba 2 nájomných bytových domov v Hronovciach, ktoré realizuje spoločnosť TIMOTHY, s.r.o. .  Na túto stavbu dodal výrobca stavebného systému VELOX, spoločnosť VELOX-WERK s.r.o., Hranice takmer 800 metrov obojstranného debnenia vencov  pre obvodové a vnútorné nosné .

Konateľ spoločnosti TIMOTHY, s.r.o. pán Slavomír Nazarej si spoluprácu s VELOXom pochvaľuje: „ Jednoznačnú výhodu tohto systému debnenia vencov pre nás ako zhotoviteľa stavby vidím v tom, že zhotovenie debnenia  je veľmi rýchle, vence celého podlažia oboch bytových domov ( 2x 10 bytových jednotiek) mi zadebnia dvaja  pracovníci za dva dni, povrchovo upravené spony fixujú debnenie vencov, a tie sú  ihneď po montáži pripravené k betonáži, čím umožňujú rýchlejší postup prác. Taktiež oceňujem, že  betonáž vencov vrátane vibrovania prebehla bez akýchkoľvek závad. Nakoľko sa jedná o systém strateného debnenia, odpadajú tiež  náklady spojené s oddebňovaním, opakovanou stavbou pracovného lešenia, skladovaním debnenia, ap.  Ďalšou výhodou je ideálny podklad pod omietku, ktorým nepochybne štiepkocementová doska v porovnaní s betónovým povrchom  venca je.  Výhodou  použitia debnenia vencov VELOX pre investora a konečného užívateľa stavby je, že štiepkocementové dosky eliminujú  vznik tepelných mostov, zlepšujú tepelnoizolačné a akustické parametre obvodového plášťa a vnútorných nosných stien. VELOX dodáva debnenie vencov aj s vloženou tepelnou izoláciou, ktorou je expandovaný polystyrén hrúbky od 50 do 150 mm. To umožňuje  „ušiť“  debnenie vencov na mieru prakticky pre každú stavbu.“

PRIEBEH MONTÁŽE obojstranného debnenia vencov VELOX v šiestich krokoch:

PRIEBEH MONTÁŽE jednostranného debnenia vencov VELOX v štyroch krokoch:

PRAKTICKÉ VÝHODY strateného debnenia vencov VELOX

1. jednoduchá a rýchla montáž debnenia s izoláciou: patentovaný rakúsky systém VELOX, z latinčiny: „rýchly“, ktorého základom je spojenie dreva a betónu
2. vďaka zabudovanej tepelnej izolácii eliminujú vznik tepelných mostov
3. ľahké vytváranie rohov: jednoduché opracovanie štiepkocementových dosiek
4. vysoká pevnosť zabudovaného debnenia: vďaka monolitickému betónovému jadru
5. krátky čas montáže: za 4 minúty možno realizovať bežný meter obojstranného debnenia vencov /jednostranné debnenie je možno realizovať do 2 minút/

www.velox-bausysteme.com