Maltové a omietkové zmesi KMB Profimix od KM BETA

Maltové a omietkové zmesi KMB Profimix 1

Maltové a omietkové zmesi KMB Profimix od spoločnostiti KM Beta, najväčšieho českého výrobcu betónovej strešnej krytiny, vápennopieskového a páleného muriva a keramických stropných systémov. Sortiment KMB PROFIMIX vyrába nový moderný závod KM BETA v českom Bzenci na Hodonínsku.

KMB PROFIMIX zastrešuje kvalitné cementové potery, anhydritové poter, lepiace a stierkovacie hmoty, murovacie malty, jadrové a štukové omietky. V ponuke sú tiež materiály so zimnou úpravou, vďaka ktorým je možné stavebnú sezónu predĺžiť až o celý mesiac.

km beta logo

Profimix logo

CP 101 – Cementový poter 20 N/mm2

Na zhotovenie betónových poterov a výrobu betónových dielcov (dlaždíc, tvárnic). Vnútorné použitie na všetky bežné podkladové materiály.

CP 101 Cementový poter

B30 – Betón B30

Suchá cementová zmes, určená na prípravu betónu na bežné betonárske práce, vrátane stavebných konštrukcií, ktoré vyžadujú použitie armovacej výstuže, drobné betónové konštrukcie – piliere, balkónové dosky, podlahy, preklady a tiež ako výplň strateného debnenia. Mrazuvzdorný betón ideálny na podlahy v garážach, skladovacích halách, pivniciach a podobne.

B30 – Betón B30

SP 120 – Samonivelizačný sádrový poter 20 N/mm2

Poter zo síranu vápenatého pre vrstvy nad 15 mm je určený na realizáciu vyrovnávacích podkladových poterov v interiéroch a k vytváraniu plávajúcich a združených poterov.

SP 120 Samonivelizačný sádrový poter

KP 401 – Kremičitý piesok

Použitie pre stavebné účely – plnivo maltových a betónových zmesí, podsypový materiál, plnenie škár zámkových dlažieb. Vhodný pre pieskoviská a detské ihriská.

KP 401 Kremičitý piesok

JM 303 – Jednovrstvová omietka ručná a strojová

Pre ručné a strojové omietanie všetkých typov muriva vo vnútornom a vonkajšom prostredí.

JM 303 Jednovrstvová omietka ručná a strojová

LM 702 – Lepidlo štandard – C1T

Mrazuvzdorné lepidlo pre vnútorné a vonkajšie prostredie. Určené na lepenie stredne nasiakavých keramických obkladov a dlažieb.

LM 702 Lepidlo štandard C1T

Viac informácií nájdete na www.km-beta.sk.

KM BETA, spol. s r.o.
Križovatka 25/921, 969 01 Banská Štiavnica

Zdroj: PR článok spoločnosti KM BETA, spol. s r.o.